12 Mart 2012 Pazartesi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler test, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler değerlendirme, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler çalışma sayfası, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler etkinlik sayfası, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler ödev, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler fotokopi, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz - Gerçekleşen Düşler konu tekrarı, Sosyal 5 ürettiklerimiz test, Sosyal 5 Ürettiklerimiz ödev, Sosyal 5 Ürettiklerimiz değerlendirme,
Gerçekleşen Düşler

1. İnsanlık tarihi boyunca pek çok yeni aletlerin yapılışı önceki mevcut olanların geliştirilmesi ile mümkün olmuştur. Bu yargı aşağıdakilerin hangisinde doğru değildir?
a- ) Kum saati - çalar saat
b- ) Yazı makinesi – Matbaa makinesi
c- ) Elektrikli ocak – elektrikli fırın
d- ) Cep telefonu – telgraf

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a- ) Teknolojik buluşlar insan hayatını zorlaştırır.
b- ) Sigara insan sağlığına zararlı bir teknolojik üründür.
c- ) Teknolojinin yanlış kullanımı insanlara ve çevreye zarar verir.
d- ) Hazerfan Ahmet Çelebi telefonu icad eden bir bilim adamıdır.

3. Edison’a göre başarının temel şartı nedir?
a- )  okumak                  b- ) araştırmak
 c- ) bilmek                  d- ) çok çalışmak

4. Bilgisayar hangi alanda kullanılmaktadır?
a- ) eğitim                    b- ) sağlık
c- ) iletişim                  d- ) hepsi

5. "Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler." diyen bilim adamı kimdir?
a- ) Albert Einstein                b- ) Kopernik
 c- ) Madam Curie                   d- ) Isaac Newton

6. Aşağıdakilerden hangisi teknik bir buluş değildir?
a- ) Ateş                             b- ) Elektrik
c- ) Telefon                        d- ) Bilgisayar

7. İnsanların iletişimini kolaylaştıran ilk teknik buluş telgraf olmuştur. Daha sonra telefon bulunmuştur. Yakın zamanlarda cep telefonun icat edilmesiyle artık kilometrelerce uzaklıktaki kablolara ihtiyaç kalmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkarılamaz?
a- ) Buluşlar zamanla gelişmiştir.
b- ) Yeni buluşlar işlerimizi daha da kolaylaştırmıştır
c- ) Yeni buluşlar bazı zorlukları ortadan kaldırmıştır.
d- ) Yeni bir buluşun gerçekleşmesiyle diğer alanlardaki buluşların önemi kalmamıştır.

8. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamının özelliklerinden değildir?
a- ) meraklı ve şüpheci            b- ) eleştiriye açıklık
c- ) esprili                              d- ) araştırmacı

9. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden biri olamaz?
a- ) meraklı ve sorgulayıcı         b- ) kendini düşünen
c- ) mücadeleci                        d- ) öz eleştiriye açık

10. Aşağıdakilerden hangisi insanların sağlığının korumasını sağlayan bir buluştur?
a- ) Hastane                              b- ) Ambulans
c- ) Aşı                                     d- ) Doktor

11. 1960’lı yıllarca çemberler, topaçlar ile oyunlar oynayan çocuklar, günümüzde bilgisayar oyunları ve elektronik oyuncakları ile oyun oynanmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrular?
a- ) İnsanların ihtiyaçları çeşitlidir.
b- ) Teknoloji oyun oynamayı yok etmiştir
c- ) Geçmişteki oyuncaklar çabuk bozulmaktadır.
d- ) Zaman içinde oyuncaklar değişmiştir.


12. Hangisi teknolojik gelişmelerin öğrenilebileceği ve bilimsel bilgilerin elde edilebileceği kaynaklardan biri değildir?
a- ) Televizyon                        b- ) imla kılavuzu
c- ) Ansiklopedi                       d- ) internet

13. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Türk değildir?
a- ) Cezeri                                 b- ) İbn-i Sina
c- ) Thales                                d- ) Feza Gürsey

14. Tekerleğin bulunması aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını sağlamıştır?
a- ) Elbiselerin                      b- ) Robotların
c- ) Fabrikaların                   d- ) Arabaların

15. Hangisi günlüğk hayatta kullandığımız teknolojik ürün değildir?
a- ) cep telefonu                    b- ) televizyon
c- ) buzdolabı                        d- ) kürek

16. 1.Meraklı 2.Azimli 3.Kararlı 4.Araştırmacı Yukarıdakilerden hangileri bir bilim adamında olması gereken özelliklerdendir?
a- ) 1,2 ve 3                                  b- ) 1,3 ve 4
c- ) 2,3 ve 4                                 d- ) 1,2,3 ve 4

17. Ampuluü kim icat etmiştir?
a- ) Graham Bell           b- ) Edison
c- ) Pasteur                   d- ) Ahmet Çelebi

18. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir?
a- ) Kararlı olmak              b- ) Meraklı olmak
c- ) Sabırsız olmak           d- ) Planlı çalışmak

19. Her türlü bilginin dünya çapında paylaşılabilir hale gelmesini sağlayan buluş hangisidir?
a- ) Uçak                       b- ) İnternet
c- ) Matbaa                   d- ) Cep Telefonu

20. İhtiyacımız olan herhangi bir bilgiyi aşağıdaki kaynakların hangisinden elde edemeyiz?
a- ) Gazetelerin bilim köşeleri
b- ) Konuyla ilgili TV programları
c- ) Mizah dergileri
d- ) Konuyla ilgili kitaplar

21. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bilim insanına ait değildir?
a- ) Kararlılık                    b- ) Planlı çalışma
c- ) Şüphecilik                  d- ) Ümitsizlik


indir
22. “Bir şeyi ilk kez bulan icat eden kişiye mucit denir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi mucit değildir?
a- ) Graham BELL            b- ) Richart TREVİTHİCK
c- ) Edison                       d- ) Chars DİKKENS

1 - c, 2- d, 3 - d, 4 - d, 5 - a, 6 - a, 7 - d, 8 - c, 9 - b, 10 - c,
11 - d, 12 - a, 13 - c, 14 - d, 15 - d, 16 - d, 17 - b, 18 - c,
19 - b, 20 - c, 21 - d, 22 - d,

1 yorum :

hüseyin dedi ki...

cevapları varmı kontrol edicem

Yorum Gönder