4 Mart 2012 Pazar

5. Sınıf Türkçe Dersi - Dünya Çocukları Şiiri, Türkçe 5 Şiir Etkinliği

5. Sınıf Türkçe Dersi - Dünya Çocukları Şiiri, ödevi, çalışma sayfası, etkinlik sayfası, bul, ara, indir, değerlendirme, öğrenci ödevi, fotokopisi, konu tekrarı, Türkçe 5 Şiir Etkinliği, Türkçe 5 Şiir Ödevi, Türkçe Şiir Fotokopi, Türkçe 5 Şiir değerlendirme,


Dünya Çocukları

Rengimiz farklı olsun,
Ayrı olsun dilimiz.
Ne de olsa dünyamız,
Ortak gezegenimiz. 

Ayrı kıtadan gelip
Hep el ele verelim.
Büyüklere barışı,
Gelin biz gösterelim.

Silahlar gece olsun,
Çiçekler ise gündüz.
Kinleri çoktan sildik,
Hep bir olsun gücümüz.

Sevgi ve dayanışma
Ortak ilkemiz olsun.
Sağlıkla ve özgürce                       Beytullah HATOĞLU
Gönüller sevgi dolsun.              Çocuk Şiirleri Antolojisi

* İlk 3 Soruyu Şiire göre yanıtlayınız.

1. Kimlere barışı gösterelim?
a- ) çocuklara                                   b- ) arkadaşlara
c- ) büyüklere                     d- ) devletlere

2. Neler ortak ilkemiz olsun?
a- ) sağlık ve mutluluk          b- ) çalışmak ve gezmek
c- ) başarı ve zenginlik        d- ) sevgi ve dayanışma

3. Şiirin ana duygusu nedir?
a- ) barışa duyulan özlem
b- ) doğaya duyulan sevgi
c- ) arkadaşlığa duyulan özlem
d- ) okumaya duyulan istek

       Toros Dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir.Akdeniz’in üstünde daima top top bulutlar salınır.Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır.Killi toprak et gibidir.Bu kıyılar, saatlerce içe kadar deniz kokar,tuz kokar.Tuz keskindir.Düz killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’nın bükleri başlar.Örülmüşcesine sık çalılar, kamışlar, böğürtlenler, yaban asmaları,sazlarla kaplı koyu yeşil,ucu bucağı belirsiz alanlardır bunlar.Karanlık bir ormandan daha yabani!                 Yaşar KEMAL   İnce Memed

* 4., 5. ve 6. soruu metne göre cevaplayınız.
4. Toros Dağlarının etekleri, kıyılar döven ak köpüklerden sonra nasıldır?
a- ) Doruklara doğru yavaş yavaş alçalır.
b- ) Yeşilliklerle örtülü dümdüz ova şeklindedir.
c- ) Aniden yükselen sık ormanlarla kaplıdır.
d- ) Doruklara doğru yavaş yavaş yükselir.

5. Kıyılar saatlerce içe doğru ne kokar?
a- ) Deniz ve tuz kokar.
b- ) Çiçek ve toprak kokar.
c- ) Toprak ve ot kokar.
d- ) Kekik ve yavşan kokar.

6. Karanlık bir ormandan daha yabani olan nedir?
a- ) Çukurova’nın bükleri
b- ) Çukurova’nın tarlaları
c- ) Çukurova’nın bağları
d- ) Çukurova’nın köyleri

7. “Göz, burun, ağız, boyun” sözcüklerinden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında hece düşmesi olmaz?
a- ) göz      b- ) burun       c- ) ağız         d- ) boyun

8. Hangi tümcede “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
a- ) Sizde sanat tutkusu var.
b- ) Her gecenin birde sabahı var.
c- ) Tozlu yerlerde oynamamalıyız.
d- ) Aç tavuk kendini darı ambarında sanır.

9. Hangi durumlarda büyük harf kullanılması gerekmez?
a- ) tümce başlarında
b- ) soru işaretinden sonra
c- ) kesme işaretinden sonra
d- ) özel adların başlarında

10. Kesme işareti hangi seçenekteki tümcede yanlış kullanılmıştır?
a- ) Türkiye’de çok zengin maden yatakları vardır.
b- ) TBMM’nin kuruluşu kutlandı.
c- ) Karadeniz’in dalgaları tehlikelidir.
d- ) İstanbul’lu gazeteciler toplandı.

11. “Özkan telefonla aradı; ben de sizinle geleceğim dedi.” tümcesinde hangi söz öbeği tırnak işareti içine alınmalıdır?
a- ) ben de sizinle geleceğim
b- ) Özkan
c- ) telefonla aradı             d- ) dedi

12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi kaynaştırma harfi almamıştır?
a- ) örtüsü                            b- ) zeytini
c- ) kapıyı                            d- ) yedişer

13. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine “-in”eki getirilirse sözcüğün kökünde ses değişimi olmaz?
a- ) tarak                       b- ) yamaç
c- ) millet                        d- ) dilek

14. Türkçe sözcüklerde bir hecede aşağıdakilerden hangisinin mutlaka bulunması gerekir?
a- ) Bir ünsüz harf
b- ) Bir ünlü harf
c- ) Bir ünlü bir ünsüz harf
d- ) İki ünsüz harf

“Akarsu’yum yansam da,
Kül olup savrulsam da,
Bazı bazı gülsem de,
Yine gönlüm hoş değil.”
15. Yukarıdaki dizeleri yazan ozan hangi duygular içindedir?
a- ) sevinçli                      b- ) coşkulu
c- ) hüzünlü                      d- ) öfkeli

16. “Ayağını yorganına göre uzat.” atasözünde hangi sözcük ünsüz yumuşamasına uğramıştır?
a- ) uzat                         b- ) göre
c- ) yorganına                  d- ) ayağını

17. “Dünyada en güzel şey, ana sevgisidir.”tümcesinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük hangisidir?
a- ) güzel                              b- ) sevgisidir
c- ) dünyada                         d- ) ana

18. “Çocuk sevgisi, insan için bir ihtiyaçtır.”tümcesinde hangi sözcükte ünsüz benzeşmesi olmuştur?
a- ) çocuk                         b- ) insan
c- ) için                             d- ) ihtiyaçtır

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi abecedeki sırasına göre en sonda yer alır?
a- ) başarı                            b- ) başlık
c- ) başak                             d- ) başka

20. Bir hecede en çok kaç ünlü bulunur?
a- ) 4      b- ) 3           c- ) 2             d- ) 1

21. “Babam… dün gece Ankara’…. alıp Bursa’…. götürmüşler.” Cümlesindeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisindeki ekler sırasıyla getirilirse anlam bozulmaz?
a- ) –dan, -yı, -dan           b- ) –ı, -dan, -ya
c- ) –lar, -yı, -dan             d- ) –ın, -dan, -dan

22. “Ödevlerini yaptın mı” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
a- ) ( ! )         b- ) ( ? )        c- ) ( . )          d- ) ( ... )

23. Aşağıdaki eklerden hangisi, isimleri çoğul yapmada kullanılır?
a- ) (-lik)        b- ) (-ler)        c- ) (-li)        d- ) (-sız)

24. “Kesmek” sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Pastadan bir dilim kesti.
b- ) Kırık cam parçaları elini kesti.
c- ) Yaşlı ağacı koca bir baltayla kesti.
d- ) Herkesle selamlaşmayı kesti.

25. Aşağıda verilen karışık haldeki kelimelerden cümleler oluşturup noktalı yere yazınız.
Pek- kitapların- çoğunu- bitirdim- kitaplığımdaki- okuyup
……………………………………………………………………………………………

En- zenginlik- insanın- sağlıklı- dünyada- olmasıdır- büyük
……………………………………………………………………………………………

Geldi- haberler- ama-dedemin-bekliyorduk- sevinçli- hastalık-haberi-biz
……………………………………………………………………………………………

26. Aşağıdaki şiirde geçen “beni” sözcüğünü farklı anlamlarında cümlede kullanınız.
      Ah o beni o beni
Saçlar örtmüş o beni
Ben yarimi unutmam
Unutsa da o beni
BENİ: 
indir
Birinci anlamı: ………………………………………………………………………………………

İkinci anlamı:
………………………………………………………………………………………

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder