7 Mart 2012 Çarşamba

Dinamo Nedir? Dinamo Nasıl Çalışır? Dinamo Hakkında Bilgi, Dinamo Konusu


Dinamo Nedir? Dinamo Nasıl Çalışır? Dinamo Hakkında Bilgi, Dinamo Konusu, Dinamo Nedir? Dinamo Nasıl Çalışır? Dinamo Hakkında Bilgi, Dinamo Konusu bul, Dinamo Nedir? Dinamo Nasıl Çalışır? Dinamo Hakkında Bilgi, Dinamo Konusu ara, Dinamo Nedir? Dinamo Nasıl Çalışır? Dinamo Hakkında Bilgi, Dinamo Konusu bilgi, Dinamo Nedir? Dinamo Nasıl Çalışır? Dinamo Hakkında Bilgi, Dinamo Konusu öğren, Dinamo Nedir? Dinamo Nasıl Çalışır? Dinamo Hakkında Bilgi, Dinamo Konusu oku, Dinamo Nedir? Dinamo Nasıl Çalışır? Dinamo Hakkında Bilgi, Dinamo Konusu bul, Dinamo Nedir? Dinamo Nasıl Çalışır? Dinamo Hakkında Bilgi, Dinamo Konusu hakkında bilgi,

Dinamo nedir?
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek elektrik akımı üreten alet. Jeneratör de denir. Kullanılacak elektrik akımını temin  edecek şekilde çeşitli büyüklükte dinamolar vardır. Alternatif akım üreten dinamolar ve doğru akım  dinamoları diye iki grupta toplanırlar. Bir dinamoda biri hareketli diğeri sabit iki ana parça bulunur. Birisi mağnetik alan  meydana getirir. Diğeri bu alan içindeki bir bobindir. Hareketli parçaya rotor , sabit parçaya stator  denir. Bir dinamonun belli başlı parçaları şunlardır:
1. Endüvi: Genellikle dönen kısımdır ve üzerinde gerilim  endüklenir. İsmi de gerilim endüklenen yer olduğu için endüvidir. Bir endüvi şu kısımlardan meydana gelir:
a) Göbek: Silisli dinamo saclarından yapılır. Bu saclar 0,35-0,5 mm kalınlığındadır. Bu sacların üzerinde oyuklar bulunur sargılar bu oyuklara yerleştirilir.
b) Mil: Saclar bu mile sıkıca geçirilmiştir, iki başından yataklara oturtulur. c) Kolektör: Endüvi ile birlikte olmasına rağmen ayrıca incelenir.
2. Endüktör: Duran kısımdır. Gerilim endükleten kısımdır. Bu da ince silisli saclardan yapılmıştır. Bu sacların çevresine makinanın cinsine göre (seri- paralel) sargılar sarılır. 3. Gövde: Endüktörün yerleştirildiği kısımdır. Demir dökümden yapılır.
4- Kolektör ve fırçalar: Kolektör bakır dilimlerinin yan yana gelmesiyle hazırlanır. İki dilim arası yalıtılmıştır, mile sıkıca geçirilir. Fırçalar ise kömür ve benzeri maddelerden yapılır ve bunlar yaylar aracılığı ile kolektörün üzerine bastıracak şekilde yerleştirilirler, bunlar endüklenen gerilimi dışarı almaya yararlar.
Dinamonun çalışma prensibi: Kapalı bir iletken  tel, bir mağnetik alan içinde döndürülürse, telin sınırladığı yüzey  içinden geçen mağnetik akı değişir. Kapalı iletkende, bu değişikliği dengeleyecek şekilde mağnetik alan meydana getirecek olan bir elektron hareketi başlar. Buna indüklenme  denir. Böylece elektrik akımı meydana gelir. Bu akıma "indüksiyon akımı" denir. İletkenlerin mağnetik alandaki bu özellikleri dinamoların çalışma prensibini meydana getirir.
Mağnetik alan içindeki kapalı çerçeve, dönme hareketi esnasında yönü periyodik olarak değişen bir elektrik akımı verir. Bu akım çerçeve  ucundan, değme bilezikleri ile alınır. Akım yön  değiştirdiği için "alternatif akım" denir. Bu tip  dinamolara alternatör  adı verilir.
Tel çerçevenin uçları değme bilezikleri yerine iki kolektör lameline bağlanırsa, akımın sıfır olduğu yerde lameller karşı taraftaki fırçalara değer.
Böylece çerçeveden çekilen indüksiyon  akımının şiddeti sıfırla maksimum bir değer  arasında değişmekle beraber yönü aynıdır. Çerçeve sayısı arttığında akımlar birbirine eklendiğinden dalgalanma azalarak aynı yönde dalgalanmayan bir akım elde edilir.
Dinamolarda tek bir çerçeve kullanılmayıp bir çekirdek etrafına sarılmış bobinler bulunur. Mağnetik alanı meydana getiren mıknatıs  veya elektromıknatıs stator olarak kullanılır. Sargı bobini rotordur. Kullanılacak elektrik akımı rotordan kolektör ve fırçalarla çekilir.
Mağnetik alan olarak elektromıknatıslardan faydalanılır. Elektromıknatısları besleyen akım dinamonun ürettiği kendi akımıdır. Mağnetik alan ve üretilen akım birbirini besleyerek doyuma ulaşırlar.
Alternatif akım dinamolarında akım alınan bobinler (armatürler) ekseriya stator olarak kullanılır. Rotor, stator içinde dönen bir mıknatıs tekerleğidir. Bu mıknatıs tekerliği doğru akım veren bir yardımcı dinamo ile mıknatıslıdır. Bu durumda alternatörün ürettiği akım statorun sabit uçlarından alınır. Statordaki ayrı sargı sistemleri sayısı, ayrı ayrı iki, üç gibi çoğaltılırsa bu durumda elde edilen akımlara iki fazlı, üç fazlı alternatif akım denir. Şehirde kullanılan tek fazlı alternatif akım üç fazlı alternatif akımın bir fazıdır.
Sözlükte "dinamo" ne demek?
1. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aygıt.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder