19 Nisan 2012 Perşembe

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Etkinliği

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği test, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği ödev, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği fotokopi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği çalışma kağıdı sayfası yaprağı, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği test,
Gezegenimiz Dünya
1. Aşağıdaki tabloda Dünya’nın katmanları ve bu katmanlarla ilgili olaylar verilmiştir. Buna göre uygun kutucuklara X işareti koyunuz.            ( Bir olay birden fazla kutucukla ilgili olabilir.)


Hava küre
Su küre
Taş küre
Ateş küre
Çekirdek
Canlılar yaşar

Yağmur, rüzgâr, kar oluşur

Balıklar yaşar

En kalın ve en sıcak katmandır

Magmanın bulunduğu yerdir

Dünya yüzeyinde en çok yer kaplar


2. Ufuk çizgisi neye denir?3. Dünya’nın yuvarlak olduğunu anlamamızı sağlayan gözlemlerden üçünü yazınız.
4. Akarsu kenarında çeşitli renkte, yuvarlak taşları inceleyen Çağla, taşlarla ilgili aşağıda belirtilen bilgilerin hangisine ulaşamaz?
a- ) Sular tarafından çok sürüklendiklerine
b- ) Kayaçlardan ne zaman koptuklarına
c- ) Farklı kayalardan koptuklarına
d- ) Buraya gelene kadar aşındıklarına


5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
a- ) Dağların oluşum nedenlerinden biri yer kabuğu çatlaklarından çıkan lavlardır.
b- ) Mağaraların bazıları, kaya ve topraktaki bazı maddelerin sularda çözünmesi ile oluşmuştur
c- ) Yağmur, kar, rüzgâr gibi hava olayları atmosferin yaklaşık ilk 12 km’lik kısmında olur
d- ) Yeryüzünden derinlere inildikçe sıcaklık azalır

6. “Toprak, çeşitli nedenlerle bulunduğu yerden başka yerlere taşınır.”
  Hangisi toprağın taşındığını gösteren olaylardan değildir?
a- ) Yağışlı havalarda akarsuların denize döküldüğü yerlerde suyun renginin kahverengine yakın renk alması
b- ) Çok şiddetli rüzgâr estiğinde havada toz bulutları oluşması
c- ) Yağmur yağdığında yollarda kum veya çakıl taşlarının birikmesi
d- ) Sıcak bölgelerde kumların daha çok olması


7. Toprağın verimli kısmının çeşitli etkenlerle taşınmasına “erozyon” denir. Erozyonla mücadele etmek için hangisini yapmamalıyız?
a- ) Ağaçlandırma yapmak
b- ) Dik tepe yamaçlarında düzlükler oluşturmak
c- ) Kısa boylu bitkilerden toprağı temizlemek
d- ) Eğimli arazileri su akıntısını bırakmayacak şekilde sürmek


8. “İsmail, havanın nerelerde bulunduğunu araştırıyor ve deneyler yapıyor.”
    Hangisi İsmail’in bu konu ile ilgili yaptığı deneylerden biri değildir?
indir
a- ) Kuru toprağa su dökerek çıkan kabarcıkları gözlemek
b- ) Leğenin içine koyduğu toprakların üzerine saç kurutma makinesi tutmak
c- ) Bir bardak suyu bekleterek oluşan kabarcıkları incelemek
d- ) İçinde buruşturulmuş kağıt bulunan bardağı ters çevirerek su dolu kovaya batırmak

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder