2 Nisan 2012 Pazartesi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği ara, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği bul, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği test, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği çalışma sayfası, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği konu tekrarı, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği konu kavrama testi, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği fotokopi, Sosyal 4 Üretimden Tüketime çalışma sayfası, 
Üretimden Tüketime

1. “Yiğit annesiyle birlikte alışverişe gitti. Alış – verişe gitmeden önce alınacaklar listesi yaptı. Öncelikle temel ihtiyaçları almaya karar verdi.”
Buna göre, Yiğit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Yiğit, bilinçli bir tüketicidir.
b- ) Temel ihtiyaçlarına daha önem vermektedir.
c- ) Ayağını yorgana göre uzatmamaktadır.
d- ) İyi bir alışverişin kurallarını bilmektedir.

2. Malların üzerinde bulunan TSE damgası neyi gösterir?
a- ) ucuz olduğunu               b- ) yeni olduğunu
c- ) kalite kontrolünü           d- ) Türk malı olduğunu

3. “Yiğit, yeni aldığı pantolonu ilk yıkanmasında renginin solduğunu gördü. Aldığı mağazaya gidip değiştirmek istedi. Fakat mağaza sahibi bunu kabul etmedi.”
Bu durumda Yiğit, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a- ) belediyeye şikâyet etmelidir.
b- ) kaymakama şikayet etmelidir.
c- ) müşteri hizmetlerini aramalıdır.
d- ) tüketici hakları derneğine başvurmalıdır.

4. I.iade hakkı                        II. itiraz hakkı
III. ücretsiz ürün alma hakkı
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tüketici haklarından değildir?
a- ) yalnız III                      b- ) I ve II
c- ) I, III                            d- ) II, III

5. “Ben bilinçli bir tüketiciyim. Bir ürün alırken ürünün………………………..dikkat ederim.”
Yiğit, tümcesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsa kendisi ile çelişkili bir ifade söylemiş olur?
a- ) kalitesine                             b- ) fiyatına
c- ) son kullanma tarihine            d- ) ambalajına

6. Tüketici hakları yasasına göre, aldığımız bir ürünü beğenmediğimiz zaman, kaç gün içinde değiştirme hakkına sahibiz?
a- ) 30               b- ) 21            c- ) 14              d- ) 7

7. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) yemek yemek: istek
b- ) su içmek: ihtiyaç
c- ) sinemaya gitmek: istek
d- ) evde kalmak: ihtiyaç

I. araba                 II. ev
III. ekmek            IV. kıyafet
8. Yukarıda verilenlerden istek ve ihtiyaç olanlar hangileridir?
                  İstek                         İhtiyaç
a- )            I - IV                      II – III
b- )               I                          II – III – IV
c- )           II – III                    I – IV
d- )           II – III – IV              I

9. I. yaş        II. cinsiyet       III. meslek  
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanların ihtiyaçlarının farklı olmasında etkilidir?
a- ) yalnız I    b- ) I, II    c- ) I, III    d- ) I, II, III

10. I.tatil                 II. giyinme  
III. beslenme               IV. fatura
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri aylık bütçemizde mutlaka bulunur?
a- ) II – IV                        b- ) yalnız III
c- ) II – III                      d- ) III – IV

11. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketiciye ait bir davranış olamaz?
a- ) İsraftan kaçınmak
b- ) Ucuz ve kaliteli mal almak
c- ) Çöple geri dönüşüm maddelerini ayırmak
d- ) Ürünlerin en ucuz olanlarını seçer.

12. “Bir İngiliz atasözü der ki: ucuz mal alacak kadar zengin değilim.”
Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Ucuz mal almak daha akıllı bir davranıştır.
b- ) Sürekli bozulan ucuz mallardan almak mantıklı değildir.
c- ) Zengin insanların ucuz mal almasına gerek yoktur.
d- ) Durumu iyi olmayan insanlar ucuz mal alabilirler.

13. Fiyat etiketinde bir ürün hakkında aşağı­daki bilgilerden hangileri vardır?
a- ) ürün adı - son kullanma tarihi
b- ) birim fiyat - üretim tarihi
c- ) ürün adı - birim fiyat
d- ) üretim ve son kullanma tarihiindir
14. "Bir ürün ya da mal oluşturmak için gerekli
maddelerin işlenmemiş hâline...........denir." İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) malzeme                   b- ) ham madde
c- )  eşya                          d- ) ticaret

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder