11 Nisan 2012 Çarşamba

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - ÜRetimden Tüketime, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime etkinliği, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime ara, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime bul, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime  indir, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime  çalış, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime  konu kavrama, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime  değerlendirme, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime  çalışma sayfası etkinliği, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime  çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime test, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Üretimden Tüketime değerlendirme,
Üretimden Tüketime
1. İhtiyaçlarımızı önem derecesine göre sıralarken hangisini yapmalıyız?
a- ) Zorunlu gereksinimlerimize öncelik vermeliyiz
b- ) Kullandığımız maddelerden bol miktarda alıp saklamalıyız.
c- ) Her istediğimizin alınmasında ısrar etmeliyiz.
d- ) Önce sevdiğimiz şeyleri almalıyız.

2. Kendimize bir şey  satın almadan önce ………. Dikkat ederiz.  Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a- ) ürünün kalitesine
b- ) ürünün fiyatına
c- ) ürünün yabancı olmasına
d- ) o ürüne ihtiyacımız olup olmadığına

3. Bir ürünü satın alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
a- ) son kullanma tarihine       
b- ) ambalajının güzel olmasına
c- ) raflarda az kalmış olmasına
d- ) reklamının yapılıp yapılmadığına

4. Satın alacağı bir üründe ……………………. Daha çok o ürünün dayanıklılığı ve  sağlamlığını düşünen bir kimse için …………. Denebilir.  Bu metin hangi seçenekteki ifadelerle tamamlanabilir?
a- ) fiyattan – ürünlerin üretim tarihini dikkate alıyor 
b- ) fiyattan – kaliteye önem veriyor
c- ) kaliteden – bütçesine önem veriyor             
d- ) kaliteden – pahalı ürünleri seviyor

5. Beğenmediğimiz bir ürünü iade ederken, o ürünü iade etmek istediğimiz yerden satın aldığımızı nasıl belgeleyebiliriz?
a- ) ürünü oradan aldığımızı söyleyerek
b- ) ürünün üretim tarihini göstererek
c- ) ürünün son kullanma tarihini göstererek
d- ) fiş veya fatura göstererek

6. Fırından aldığımız bir ekmeğin sofraya getirilmesiyle hangi aşamanın başladığını söyleyebiliriz?
a- ) tüketim   b- ) satış     c- ) dağıtım     d- ) üretim

7. Evimizde kullandığımız TV, buzdolabı gibi eşyalar sırasıyla aşağıdaki aşamaların hangilerinden geçer?
a- ) tüketim – dağıtım – üretim
b- ) dağıtım – üretim – satış – tüketim
c- ) üretim – dağıtım – satış – tüketim
d- ) üretim – tüketim – satış – dağıtım
8. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun emniyet ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmış mesleklerden değildir?
a- ) avukatlık                   b- ) subaylık  
c- ) polislik                       d- ) bekçilik

9. İnsanların tükettikleri sebze – meyvelerin pazarlanması ve satılması hangi mesleğin ortaya çıkmasını sağlamıştır?
a- ) manav                        b- ) seracılık  
c- ) fırıncılık                    d- ) çiftçilik

10. Toplum çeşitli mesleklere mensup insanlardan oluşur. Mesleklerin tümünün ortak özelliği nedir?
a- ) toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamaları
b- ) öğretmenler tarafından yetiştirilmeleri
c- ) toplumun yönetim işlerini yapmaları
d- ) benzer yeteneklere sahip olmaları

11. Ürün veya hizmetleri satın almak için bir yılda yapılan harcamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle anlatılır?
a- ) para        b- ) ücret    c- ) gelir   d- ) yıllık gider

12. Ürünlerin fabrikadan satış yerlerine ulaştırılmasına ne ad verilir?
a- ) tüketim                           b- ) dağıtım  
c- ) üretim                             d- ) planlama

13. Doğal zenginliklerimizin tüketiminde tasarruf sağlamak için geri dönüşümlü atıklar toplanır. Bunlar ham madde olarak tekrar kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü atık madde değildir?
a- ) gazete, dergi, kağıt              b- ) yemek atıkları
c- ) metal kutular                        d- ) cam şişeler

14. Türk Standartları Enstitüsü' nün görevi nedir?
a- ) Kaliteli üretim yapabilecek fabrikalar kurmak
b- ) Kaliteli üretim yapabilecek elemanlar yetiştirmek
c- ) Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak
d- ) Kaliteli ürünler üretip satmak


indir
15. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımıza örnek olamaz?
a- ) gitar kursuna gitmek
b- ) kendimize mevsimine uygun kıyafetler almak
c- ) düzenli olarak beslenmek
d- ) içinde barınabileceğimiz evimizin olması

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder