25 Nisan 2012 Çarşamba

4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği

4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği test, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği çalışma sayfası kağıdı yaprağı, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği konu kavrama tekrarı, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği fotokopi, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özel İsim Etkinliği öğrenci çalışmaları, 

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel isim kullanılmamıştır?
a- ) Şu çantayı verir misin?
b- ) Biz Yeliz’i çağıracağız.
c- ) Dilekçeni Tüketiciyi Koruma Derneği’ne verir misin?
d- ) Afrika’da bir Türk gördüm.

2. Özel isimlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a- ) Özel isimler her zaman küçük harfle yazılır.
b- ) Özel isimler sadece cümle başında büyük harfle yazılır.
c- ) Özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle yazılır
d- ) Özel isimler sadece cümle içinde büyük harfle yazılır.

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) İstanbul Lisesi....Özel isim
b- ) Kastamonu.....Cins isim
c- ) Hürriyet Gazetesi.......Özel isim
d- ) Sandalye......Cins isim

4. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?
a- ) Top       b- ) Araba       c- ) Ev       d- ) Merkür

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a- ) Cins isimler cümlenin başında küçük harfle yazılır.
b- ) Özel isimler cümlenin içinde küçük harfle yazılır.
c- ) Cins isimler cümle içinde küçük harfle yazılır.
d- ) Cins isimler cümlenin her yerinde büyük harfle yazılır.

6. Aşağıda verilenlerden hangisi türemiş kelimedir?
a- ) simit       b- ) postacı     c- ) su          d- ) masa

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?
a- ) demirci                           b- ) kitaplık
c- ) bilgisiz                           d- ) defter

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelimedir?
a- ) Biçerdöver            b- ) öğretmen
c- ) tahta                    d- ) radyo

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelime değildir?
a- ) Çeyizlik                      b- ) Kırıkkale
c- ) Bilgisayar                   d- ) Eskişehir

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?
a- ) Yazlık                          b- ) Sözlük
c- ) Okullar                        d- ) kalemlik

11. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Eskici......türemiş kelime
b- ) Saatçi....türemiş kelime
c- ) Top.....basit kelime
d- ) Ayakkabı.......basit kelime

12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?
a- ) kilim                         b- ) yorgancı
c- ) saz                           d- ) Toz

13. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?
a- ) Dünya     b- ) Anahtar     c- ) Saz     d- ) Top

14. “Yaş” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) nemli      b- ) kuru      c- ) ıslak    d- ) sulu

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi vardır?
a- ) Yaz        b- ) güz        c- ) duvar     d- ) hata

16. “Armağan” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) bahşiş      b- ) yardım     c- ) iade       d- ) hediye

17. Aşağıdaki kelimelerden bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
a- ) büyük      b- ) iri        c- ) küçük     d- ) kocaman

18. “Sağlam” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yaralı      b- ) dayanıklı     c- ) özürlü   d- ) çürük
19. “Kurnaz” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) heyecanlı    b- ) uyanık   c- ) duygulu   d- ) cesur

20. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi birbiri ile eş anlamlıdır?
a- ) hikaye-öykü                      b- ) dost-düşman
c- ) dar-geniş                          d- ) uzun-kısa

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder