24 Nisan 2012 Salı

4. Sınıf Türkçe Dersi yüklem - isim


4. Sınıf Türkçe Dersi yüklem - isim test, çalışma sayfası kağıdı yaprağı ödev fotokopi konu kavrama konu tekrarı

1. Virgül aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıralı cümlelerin arasına konulmuştur?
a- ) Bakkaldan ekmek, şeker ve çay aldım.
b- ) O, devamlı kitap okur.
c- ) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyük şehirlerimizdir.
d- ) Bugün git, yarın gel.

2. “Evimiz avuç içi kadar.”cümlesinde evin hangi özelliği belirtilmektedir?
a- ) büyük olması          b- ) şeklinin avuca benzemesi
c- ) yüksek olması        d- ) küçük olması

3. “cı” eki aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonuna gelirse meslek ismi oluşturmaz?
a- ) şeker     b- ) tatlı     c- ) inat     d- ) kitap

4. “Sude, iyi koşamadığı................çok ağladı.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
a- ) için     b- ) fakat    c- ) ve     d- ) ile
                                                                                 
5. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
a- ) Günlerce yağan yağmur
b- ) Uzun süren bir hastalıktan sonra
c- ) İstanbul derler adına
d- ) Denize karşı olan sevgimden

6. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
a- ) Komşu, komşunun külüne muhtaçtır
b- ) Ankara’ya giden yolun arkasındaki çiftlik
c- ) Deniz’e düşen yılana sarılır
d- ) Akacak kan damarda durmaz

7. “Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) bir     b- ) vardır     c- ) yıl     d- ) acı

8. “Babam üç aydan beri iş arıyor.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) babam    b- ) üç     c- ) beri     d- ) arıyor

9. “Görünen köy klavuz istemez.”  cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) köy     b- ) klavuz    c- ) istemez     d- ) görünen

10.Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
a- ) geldim                       b- ) okuyorsun   
c- ) haftaya                    d- ) yazdın mı

11. “Öğrenciler okul bahçesinde toplandılar.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) öğrenciler                        b- ) okul   
c- ) bahçesinde                       d- ) toplandılar

12. “Kemal kardeşi ile parka gitti.” cümlesinin yüklemi hangisidir?
a- ) Kemal    b- ) kardeşi    c- ) parka    d- ) gitti

13. “Patron, usta işçileri yanına çağırdı.” Cümlesinin yüklemi hangisidir?
a- ) Patron    b- ) usta    c- ) işçileri    d- ) çağırdı

14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi özel isimdir?
a- ) Kalem                           b- ) Silgi
c- ) Ankara                          d- ) Halı

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Ben İstanbul’a gideceğim.
b- ) Yarın Ahmet bize gelecek.
c- ) Dünya Güneş’in etrafında döner.
d- ) Babam köpeğime pamuk ismini taktı.

16. Aşağıdaki kelimelerden hangisi cins isimdir?
a- ) Defter                       b- ) Mehmet
c- ) Sinop                          d- ) İngilizce

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a- ) Öğretmenimiz ingilizce konuşabiliyor.
b- ) Köpeğim karabaş yaralandı.
c- ) Yaz tatilinde Fransa’ya gideceğim.
d- ) Liseyi fatih lisesinde okuyacağım.

18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Hayvanlara takılan isimler özel isimdir.
b- ) Özel isimler küçük harfle yazılır.
c- ) Kitap, gazete ve dergi isimleri özel isimdir.
d- ) Okul adları özel isimdir.

19. Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul isimdir?


indir
a- ) Kitap                                 b- ) Çanta
c- ) Telefon                            d- ) Mendiller

20. Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?
a- ) Dolap                              b- ) Türkiye
c- ) Türkçe                            d- ) Kemal

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder