10 Nisan 2012 Salı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım cevaplı test, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım cevap anahtarlı değerlendirme soruları, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım konu kavrama, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım konu tekrarı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım ara, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım etkinliği, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım öğrenci çalışma sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım fotokopi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım sınıf içi etkinlik, Fen 5 Canlılar dünyasını gezelim tanıyalım görelim çalışması,
Canlılar Dünyasını Tanıyalım
balık-ördek-timsah-kedi-kurbağa
1. Yukarıdaki canlıları bir özelliğine göre gruplandırmak istersek hangi canlı bu grubun dışında kalır?
a- ) Balık    b- ) Kurbağa   c- ) Timsah   d- ) Kedi

2. Çevremizde sayısız bitki vardır. Bitkileri hangi özelliklerine bakarak sınıflandırırsak yanlış yapmış oluruz?
a- ) Köklerine              b- ) Renklerine
c- ) Çiçeklerine            d- ) Yaşadıkları ortama 

“Ülkemiz birçok bitkinin yetişebilmesi için elverişli şartlara sahiptir. Akdeniz’de zeytin ağaçlarının, Karadeniz’de fındık ağaçlarının bulunması bunun en güzel örneğidir.”
3. Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a- ) Akdeniz Bölgesi’nde en çok zeytin ağacı vardır.
b- ) Ülkemizde sadece zeytin ve fındık ağacı vardır.
c- ) Ülkemizde çeşitli bitkiler yetişmektedir.
d- ) Karadeniz Bölgesi’nde fındık ağaçları çoktur.

4. Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olma durumlarına göre sınıflandırılabilirler. Aşağıda verilen bitkilerden
kaç tanesi çiçeksiz bitkiler grubuna girer?
kibrit otu-eğrelti otu-menekşe-papatya-sardunya-at kuyruğu
a- ) 5              b- ) 4             c- ) 3           d- ) 6

5. “Çiçekli bitkilerde bitkinin toprak altında kalan kısmına …………………… denir.” tümcesini tamamlayan sözcük hangisidir?
a- ) Gövde      b- ) Dal      c- ) Kök      d- ) Yaprak

havuç à  kök                          soğan  à gövde
marul à yaprak                       domates  à meyve
patates à kök
6. Yukarıda bitkilerin yenilen kısımları verilmiştir. Bu eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur?
a- ) 3            b- ) 4             c- ) 2              d- ) 1                                                         

“Ece, iki bardak su ile karanfil alarak bir deney yapıyor. Bir karanfili su dolu bardağa koyuyor.
İkinci karanfili mürekkep damlattığı suyun bulunduğu bardağa koyuyor. Bir süre sonra mürekkepli suda bulunan karanfilin yapraklarının renginin değiştiğini görüyor.”
7. Bu deneyden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Karanfil mürekkepli suyu sevmiştir.
b- ) Çiçeklerde bir değişiklik olmamıştır.
c- ) Bitkileri istediğimiz renge boyayabiliriz.
d- ) Gövde, suyu yapraklara taşır.

I. Vücutları sert kabukla kaplıdır.
II. Yumurtayla çoğalırlar.
III. Akciğerleriyle soluk alıp verirler.
IV. Omurgalı hayvanlar grubundadır.
8. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri kaplumbağaya aittir?
a- ) I-II-III ve IV        b- ) II ve III
c- ) I-III ve IV          d- ) I ve II

I. Vücutları genellikle kıllarla kaplıdır.
II. Doğurarak çoğalırlar.
III. Yavrularını sütle beslerler.
9. Yukarıdaki özellikler hangi canlı grubuna aittir?
a- ) Kuş   b- ) Memeli   c- ) Balık   d- ) Sürüngen

1. “Omurgaları olmadığı halde hareketlerini eklemli bacaklarıyla gerçekleştirirler. Örneğin ………………bu gruptandır.”
10. Tümcesini hangi sözcükle tamamlayamayız?
a- ) Kurbağa   b- ) Arı   c- ) Örümcek   d- ) Sinek

I. Bahçede, ormanda, nemli yerlerde yaşarlar.
II. Kendi besinlerini kendileri üretirler.
III. Bitki grubunda yer alırlar.
11. Yukarıda mantarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) I ve II            b- ) II ve III
c- ) Yalnız III        d- ) Yalnız I

I. Kübra, nemli bir ortamda bıraktığı ekmeğin küflendiğini görüyor.
II. Ayşe, annesinin yaptığı ekmeğin hamurunun kabardığını gözlüyor.
III. Alp’in kardeşinin ağzında pamukçuk oluşuyor.
12. Yukarıdaki olayların hangisinde mantarların rolü vardır?
a- ) Yalnız I                     b- ) Yalnız II
c- ) I ve II                      d- ) I-II ve III

“Ece’nin annesi ılık sütün içine bir miktar yoğurt koyarak sıcak bir ortamda bekletiyor. Bir süre sonra Ece’ye “Yoğurdumuz hazır.” diyor.
13. Metinde sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan nedir?
a- ) Yoğurt                            b- ) Ilık süt
c- ) Mikroskobik canlılar        d- ) Sıcak ortam

14. “Kutup ayısı-kutuplar” eşleştirmesine benzer eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Keçi-ahır         b- ) Deve-çöl
c- ) Tavuk-ağıl          d- ) Kedi-orman

I. papatya                a. süs bitkisi
II. kamış                 b. kara bitkisi
III. sardunya          c. su bitkisi
IV. ceviz                 d. kır bitkisi
15. Yukarıdaki bitkiler ortak özelliklerine göre sınıflandırıldığında en doğru eşleştirme hangi Seçenekte verilmiştir?
a- ) I. a          b- ) I. a      c- ) I. d          d- ) I. d
     II. b               II. c           II. c               II. b           
     III. c             III. d         III. a              III. a
     VI. d              VI. b           VI. b               VI. c

“Omurga, kemik ve kıkırdaktan oluşan iskeletin en önemli bölümüdür. Sırt boyunca uzanır ve vücuda destek verir.”
I. balık                 II. sinek
III. midye            IV. kurbağa
16. Yukarıda verilenlerden hangilerinde omurga bulunur?
a- ) I-II     b- ) I-IV      c- ) II-IV     d- ) I-II

17. Aşağıdaki bitkilerden hangisi yaşadığı ortam bakımından farklılık gösterir?
a- ) Pamuk   b- ) Menekşe   c- ) Buğday   d- ) Nilüfer

18. Köknar, ladin, çam gibi ağaçların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sıcak ve nemli iklim koşullarında yaşamaları.
b- ) İğne yapraklı olmaları.
c- ) Her sonbaharda yapraklarını dökmeleri.
d- ) Yapraklarının geniş ayalı olması.

19. Aşağıdaki bitkilerin hangisinde depo kök vardır?
a- ) Elma   b- ) Buğday   c- ) Havuç     d- ) Patates

20. Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden değildir?
a- ) Bitkiyi toprağa bağlar.
b- ) Topraktaki suyu emer.
c- ) Suda çözünmüş madensel tuzları emer.
d- ) Bitkinin dik durmasını sağlar.

21. Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevlerinden biridir?
a- ) Fotosentez(besin) yapma.
b- ) Bitkiyi toprağa bağlama.
c- ) üremeye yardım etme.
d- ) Tohum verme.

22. Çiçeğin hangi kısmı besin yapma ve koruyuculuk özelliğine sahiptir?
a- ) Çanak yaprak                 b- ) Dişi organ
c- ) Erkek organ                   d- ) Taç yaprak

23. Bitkilerin solunum organı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kök   b- ) Çiçek   c- ) Yaprak   d- ) Gövde

24. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların mevsimlere göre bir davranışı olamaz?
a- ) Leyleğin göç etmesi.
b- ) Kedinin tüylerinin azalması.
c- ) Köpeğin bir defada birden çok yavru yapması.
d- ) Karıncaların kış uykusuna yatması.

25. Aşağıdakilerden hangisi akciğerleriyle solunum yapmaz?
a- ) Koyun    b- ) Timsah   c- ) Solucan   d- ) Balina

26. Aşağıdakilerden hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?
a- ) Sincap    b- ) Kurbağa   c- ) Koyun   d- ) Fare

27. Aşağıdakilerden hangisi kuşların ortak özelliklerinden biri değildir?
a- ) Vücutları kitin denilen kalın bir deriyle kaplıdır.
b- ) Ön üyeleri kanat biçimini almıştır.
c- ) Yumurtayla çoğalırlar.
d- ) Dişleri yoktur, gagaları gelişmiştir.

28. Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar grubuna girer?
a- ) Serçe   b- ) Yılan      c- ) Yunus     d- ) Kelebek

29. Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların ortak özelliklerinden biri değildir?
a- ) Vücutları kıllarla örtülüdür.
b- ) Akciğerleriyle solunum yaparlar.
c- ) Soğukkanlı hayvanlardır.
d- ) Yavrularını doğurup sütle beslerler.

indir
30. Aşağıdakilerden hangisi kış uykusuna yatmaz?
a- ) Kartal      b- ) Ayı    c- ) Karınca      d- ) Kurbağa
1- d, 2 – b, 3 – b, 4 – c, 5 – c, 6 – b, 7 – d, 8 – a, 9 – b, 10 – a,
11 – d, 12 – d, 13 – c, 14 – b, 15 – c, 16 – b, 17 – d, 18 – b, 19 – c, 20 – d,
21 – a, 22 – a, 23 – c, 24 – c, 25 – c, 26 – b, 27 – a, 28 – d, 29 – c, 30 – a,

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder