26 Nisan 2012 Perşembe

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım,  5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım cevap anahtarlı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım cevaplı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım ara, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım değerlendirme, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım çalışma sayfası kağıdı yaprağı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım etkinlik sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım öğrenci çalışması, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım konu kavrama pekiştirme tekrarı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım fotokopi,
1. Aşağıdakilerden hangisi bazı mikroskobik canlıların faydasıdır?
a- ) Sudaki canlıların besin ve oksijen ihtiyacını karşılar.
b- ) Evcil hayvanların mamalarının yapımında kullanılır.
c- ) Kozmetik ürünlerin yapımında kullanılır.
d- ) Hepsi

2. Sütteki mikroskobik canlıları öldürmek için hangi işlem yapılır?
a- ) Süzme                             b- ) Pastörize
c- ) Soğutma                           d- ) Isıtma

3. Toprağa atılan bitki ve hayvan atıklarını çürüterek tekrar doğaya dönmesine yardımcı olan canlılar hangileridir?
a- ) Mantarlar                         b- ) Şapkalı mantarlar  
c- ) Küfler                         d- )  Mikroskobik canlılar

4. Aşağıdakilerden hangisi otsu bitkilerin özelliklerinden biri değildir?  
a- ) Kısa ömürlüdürler.
b- ) Bir yıllık olanlar yaz sonunda ölürler.
c- ) Toprak üzerinde gövdeleri serttir.
d- ) İlkbaharda canlanırlar.

5. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerden değildir?
a- ) Kiraz                b- ) At kuyruğu
c- ) Karpuz             d- ) Armut

6. Aşağıdakilerden hangisi bitkilere ait özelliklerden biri değildir?
a- ) Yaşamları süresince solunum yaparlar.
b- ) Kendi besinlerini kendileri yaparlar.
c- ) Madensel maddelerle beslenirler.
d- ) Üreme yapmazlar.

7. Bitkilerin besin yapabilmeleri için hangisine ihtiyaçları vardır?
a- ) Çiçek              b- ) Oksijen
c- ) Tohum            d- ) Karbondioksit


8. Yaprakla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Yaprakta solunum yapılır.
b- ) Terleme yapmazlar.
c- ) Besin üretirler.
d- ) Oksijen üretirler.
9. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerden değildir?
a- ) Ciğer otu            b- ) Kara yosunu
c- ) Kaktüs                d- ) Eğrelti otu

10. Aşağıda canlılar ve yaşama ortamları ile ilgili eşleştirme yapılmıştır. Hangi seçenekteki eşleştirme yanlış verilmiştir?
    CANLI                 YAŞAMA ORTAMI
a- ) Solucan                    Toprak
b- ) Kaktüs                      Çöl
c- ) Yunus                       Deniz
d- ) Alabalık                    Deniz

11. Aşağıdaki canlılardan hangisinin karşısındaki sınıflandırma yanlıştır?
a- ) Balıklar-omurgalı
b- ) Sürüngenler-omurgasız
c- ) Kuşlar-omurgalı
d- ) Böcekler-omurgasız

12. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde çiçeğin görevidir?
a- ) Besin üretme            b- ) Su ve mineralleri alma
c- ) Terleme yapma         d- ) Üreme

13. Çiçekler;      I. Rüzgâr     II. Böcekler
             III. Su yardımı ile tozlaşabilirler.
Çiçeklerin göz alıcı renklerde olması bu tozlaşma çeşitlerinden hangisinin gerçekleşmesine yardımcı olur? 
a- ) Yalnız I            b- ) Yalnız II
c- ) I ve II              d- ) I-II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi arı ile sivrisineğin ortak özelliği değildir?          
a- ) Omurgasız olması         b- ) Eklem bacaklı olması c- ) Yumurta ile çoğalması d- ) Kan emerek beslenme

15. Balıklarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Vücutları pullarla kaplıdır.
b- ) Yumurtayla çoğalırlar.
c- ) Omurgasız hayvanlardır.
d- ) Solungaç solunumu yaparlar.

16. Aşağıdaki hayvanlardan hangi ikisinin beslenme şekli aynıdır?
I. At        II. Köpek      III. Aslan        IV. Koyun
a- ) I ve IV                    b- ) I ve II
c- ) III ve IV                d- ) II ve IV

17.Aşağıdakilerden hangisi mantarlar için yanlıştır?
a- ) Bitki değillerdir.
b- ) Nemli yerlerde yaşarlar.
c- ) Bazıları zararlıdır.
d- ) Çiçek ve tohumları vardır.

18. Aşağıdaki hayvan-beslenme şekli eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
a- ) Kurt-etçil               b- ) Kedi-otçul
c- ) Tavşan-otçul          d- ) Kartal-etçil

P İnsan            P Koyun            P Kuş
19. Yukarıdaki üç canlının ortak özelliği ne olabilir?
a- ) Doğurarak Çoğalmaları     b- ) Uçabilmeleri
c- ) Omurgalı olmaları              d- ) Hepsinin etçil olması

Bitkiler fazla suyu terleme ile yapraktan dışarı atarlar. Zararlı artık maddeleri ise katı halde yaprakta biriktirirler.
20. Yaprağın sararıp düşmesi ile bitki, hangi hayatsal fonksiyonu gerçekleştirmiş olur?
a- ) Solunum            b- ) Hareket
c- ) Sindirim            d- ) Boşaltım

21. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?
a- ) Bitkilerin dökülen yaprakları.
b- ) Tarım ilâçları
c- ) Deterjanlar
d- ) Kimyasal atıklar

22. Soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) İnsanlar                            b- ) Kuşlar
c- ) Mikroskobik Canlılar       d- ) Böcekler

I. Kurbağa     II. Su kaplumbağası      III.  Penguen
23. Yukarıdaki hayvanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?  
a- ) Hem suda hem karada yaşarlar.
b- ) Yumurta ile çoğalırlar.
c- ) Soğuk iklimlerde yaşabilirler.
d- ) Küçük hayvanlarla beslenirler.

I. Temizlik ve sağlık kurallarına dikkat etmek
II. Sebze ve meyveleri iyice yıkamak
III. Etleri iyice pişirmek
24. Mikroskobik canlıların zararlarından korunmak için verilenlerden hangisi ya da hangileri yapılmalıdır?
a- ) Yalnız I            b- ) Yalnız II
c- ) I ve II              d- ) I-II ve III

25. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği oluşturan etmenlerden değildir?
a- ) Egzozlardan çıkan gazlar.      b- ) Erozyon
c- ) Çöplerin yakılması                   d- ) Fabrika baca gazları

a- ) Etçil-otçul
b- ) Uçan-uçamayan
c- ) Omurgalı-omurgasız
d- ) Karada yaşayan-suda yaşayan

Bir serçeyi gözlemleyen öğrenci serçenin bahçedeki solucanı yedikten sonra pencerenin önündeki buğday tanelerini de yediği görülür.
27. Buna göre serçe için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Üretici bir canlıdır.
b- ) Hem etle hem otla beslenir.
c- ) Et ile beslenen canlıdır.
d- ) Ot ile beslenen canlıdır.

P Bitki ile beslenir.
P Tarla, orman gibi yerlere yuva yapar.
P Doğurarak çoğalır.
28. Yukarıdaki özelliklere sahip olan canlı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kaplan                b- ) Yılan
c- ) Örümcek           d- ) Tavşan

29. Doğadaki canlıların genel olarak sınıflandırılmasında hangi özellikler dikkate alınmıştır?
a- ) Yaşadıkları yerler.
b- ) Yedikleri besinler
c- ) Benzerlik ve farklılıkları
d- ) Renkleri ve vücut şekilleri

30. Aşağıdakilerden hangisi bitki köklerinin görevlerinden değildir?
a- ) Topraktaki suyu emmek.
b- ) Besin depo etmek.
c- ) Besin üretmek.
indir
d- ) Bitkinin tutunmasını sağlamak.

1 – d, 2- b, 3 – d, 4 – d, 5 – b, 6 – d, 7 – d, 8 – b, 9 – c, 10 – d,
11 – b, 12 – d, 13 – b, 14 – d, 15 – c, 16 – a, 17 – d, 18 – b, 19 – c, 20 – d, 
21 – a, 22 – c, 23 – c, 24 – d, 25 – b, 26 – c, 27 – b, 28 – d, 29 – c, 30 – c,

1 yorum :

Adsız dedi ki...

5. fen ve tek. çalışma kitabı cevapları lütfen çooook lazım.

Yorum Gönder