2 Nisan 2012 Pazartesi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar indir, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar değerlendirme, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar test, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar ödev, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar çalışma sayfası, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar konu tekrarı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar konu kavrama, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar fotokopi, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar öğrenci çalışma sayfası, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar etkinliği Sosyal 5 Toplum için çalışanlar,
Toplum İçin Çalışanlar
“Sağlık Bakanlığı’nda memur olarak çalışan Ahmet Bey, hiçbir sebep gösterilmeden çalıştığı kurumdan işten çıkarıldı.”
1. Ahmet Bey, aşağıdakilerden hangisi ile bu sorununa bir çözüm bulabilir?
a-) Sendika      b-) Oda      c-) Vakıf       d-) Dernek

 “Toplumun eğitim, sağlık, güvenlik, gibi bir kısım temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılamak için belli kuralları olan, işleyişi yasalarla düzenlenmiş çeşitli kurumlar oluşturulmuştur.”
2. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan bu kurumlardan biridir?
a-) Okul       b-) Spor Kulüpleri    c-) TEMA      d-) ÇEVKO

 “Bireylerin, grupların ve kuruluşların birbirleriyle ilişki içinde olmalarına sosyal etkileşim denir.”
3. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir sosyal etkileşimdir?
a-) Devletin sivil toplum örgütlerini desteklemesi.
b-) Gönüllü bir kişinin yardım derneği kurması.
c-) Okulun çevreyi ağaçlandırmak için çevre örgütlerinden yardım istemesi.
d-) Belediye başkanının halka yaptığı hizmetleri anlatması.

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir problemdir?
a-) Yeni doğan bir çocuğun nüfusa kaydedilmesi.
b-) Hırsızlığın artması.
c-) Bilgisayarın bozulması.
d-) Çevrenin ağaçlandırılması

 “Hasta bir çocuğun tedavisi için gerekli olan para mahalle muhtarının öncülüğünde yardımsever kişilerden toplanılıyor ve çocuk tedavi ettirilerek iyileşmesi sağlanılıyor.”
5. Yukarıdaki olay hangi atasözü ile açıklanabilir?
a-) Ne ekersen onu biçersin.
c-) Sakla samanı gelir zamanı.
b-) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
d-) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

6. Aşağıdakilerden hangisi köylerdeki bir yardımlaşma şeklidir?
a-) İmece    b-) Üretim     c-) Çiftçilik    d-) Tarım

 “Farklı ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar milletleri birbirine yakınlaştırır.”
7. Yukarıdaki ifadeye en uygun örnek hangisi olabilir?
a-) Kızılay’ın Pakistan depreminde yardım götürmesi.
b-) Başbakanın fakir bir ülkeyi ziyaret etmesi.
c-) Bir öğrencinin üniversiteyi yurt dışında okumak istemesi.
d-) Bir mucidin önemli bir buluş bulması.

8. Aşağıdakilerden hangisi resmî kurumların bir özelliği değildir?
a-) Çalışma saatleri bellidir.
c-) Çalışanların belli giyinme kuralları vardır.
b-) Çalışanların eğitim durumları önemlidir.
d-) İsteyen bu kurumlara üye olabilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak amacıyla gönüllü kişiler tarafından oluşturulmuş olan kuruluşlardandır?
a-) Okullar                     c-) Sivil Toplum Örgütleri
b-) Şirketler                  d-) Fabrikalar

 “Yeni okullar yapmak, mevcut okulların ders araç-gereçlerini karşılamak, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere para yardımı yapmak.”
10. Yukarıdaki ifade hangi kuruluşu anlatmaktadır?
a-) TEMA      b-) AKUT      c-) ÇEVKO    d-) Millî Eğitim Vakfı
 “İl Emniyet Müdürlüğü, okullardaki şiddetin önüne geçebilmek için Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak okullarda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler için Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Derneği ile ortak çalışmalar hazırladı.”


11. Yukarıdaki olay nedir?
a-) Sosyal etkileşim     b-) Dernek çalışması  c-) Kurum içi çalışma   d-) İmece

12. Bir bakkal aşağıdakilerin hangisine üye olabilir?
a-) Sendika      b-) Oda      c-) Tapu Müdürlüğü    d-) Banka

13. “Öğretmenimiz sınıfta “Engelliler ve Karşılaştıkları Güçlükler” konulu bir şiir ve resim çalışması düzenledi. Yarışmaya tüm arkadaşlarım katıldı ve benim yazdığım şiir 2. seçildi.”
    Yukarıdaki etkinlik için aşağıdakilerden hangisini söylersek en doğru olur?
a-) Yarışma     b-) Sosyal katılım   c-) Yardımlaşma    d-) İmece

14. Aşağıdaki derneklerden hangisinin çözmeye çalıştığı problem diğerlerine göre daha az olabilir?
a-) Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği
b-) TEMA
c-) Sigara ve Alkolle Mücadele Derneği
d-) Kuş Sevenler Derneği

Tapu Müdürlüğü -  Mal Müdürlüğü – AKUT – TEDAŞ – PTT – ÇEVKO – Milli Eğitim Vakfı  -  SSK– Orman Müdürlüğü – Jandarma Komutanlığı – Ziraat Bankası – TBMM
15. Yukarıdakilerden kaç tanesi sivil toplum kuruluşu değildir?
a-) 8         b-) 5        c-) 6       d-) 9

 “Devlet, vatandaşlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi için bazı önlemler almış ve kurumlar oluşturmuştur.”
16. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen kurumlardan birisi değildir?
a-) Hastaneler         b-) Sağlık Ocakları
c-) Böbrek Vakfı      d-) Sağlık Bakanlığı

17. Sosyal örgütler ile resmi kurumlar arasındaki farkları yazınız :…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………


18.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanına D, yanlış olanına Y yazınız.
(     ) Sosyal örgütler, dayanışma ve paylaşmayı ön plana çıkaran kurumlardır.
(     ) AKUT, çevreyle ilgili çalışmalar yapan bir örgüttür.
(     ) Millî Eğitim Vakfı, okul ve derslik yapılması için çalışan bir resmî kuruluştur.
(    )  İster resmî olsun isterse sivil bir kuruluş olsun tüm kurumlar yasalara göre kurulur.
(    )  Üniversiteler sivil toplum kuruluşlarıdır.


19. --Serbest meslek sahiplerini bir araya getiren kuruluşlara …………………………denir.
      -- İşçilerin ve işverenlerin hak ve kazançlarını korumak için kurulan birliklere ……………………………denir.


 “Toplumun yol, su, temizlik gibi bazı ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından kurulmuş olan kurumlar vardır.”
20. Yukarıdaki ifade hangi kurumu anlatmaktadır?
a-) Temizlik Şirketleri      b-) Belediye       c-) Kadastro Müdürlüğü     d-) Karayolları Müd.
indir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder