11 Nisan 2012 Çarşamba

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar

www.odevkalemi.com
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar değerlendirme, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar indir, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar ödev, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar çalışma sayfası, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar konu kavrama, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar test cevaplı sorular, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar cevap anahtarlı test, Sosyal 5 Toplum için çalışanlar cevaplı sorular,
Toplum İçin Çalışanlar
1. Okulumuzun zaman zaman Sağlık ocağı ve belediye ile çeşitli şekillerde karşılıklı olarak yardımlaşması kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğunun göstergesidir?
a- ) Sosyal kapalılık            b- ) İhtiyaçlık
c- ) Sosyal etkileşim          d- ) Muhtaçlık

2. Sivil toplum örgütlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a- ) Ortak bir amaç bir araya gelmişlerdir.
b- ) Gönüllü kuruluşlardır.
c- ) Sorunları çözmede kamuoyu oluştururlar.
d- ) Birey çıkarlarını ön planda tutarlar.

3. Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Herkes istediği gibi bir sivil toplum örgütü kurabilir.
b- ) Sivil toplum örgütlerinde en az bir devlet memuru bulunmalıdır.
c- ) Sivil toplum örgütleri yasalar çerçevesinde kurulur ve çalışır.
d- ) Sivil toplum örgütlerini devlet çalıştırır.

4. Erozyonla mücadeleyi amaç edinen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Orman Bakanlığı          b- ) Tarım Bakanlığı
c- ) TEMA Vakfı                d- ) Çağdaş Eğitim Vakfı

5. Aşağıdakilerden hangisi insanların gönüllü olarak çalıştıkları kurumlardan biri değildir?
a- ) Yardımsevenler Derneği            b- ) AKUT
c- ) AÇEV                                           d- ) Sağlık Ocağı

6. İnsanların sivil toplum örgütlerini destekleyerek çalışmalarında görev almaları katılım olarak adlandırılır. Bu katılımın sonucunda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenemez?
a- ) Toplumsal sorunlara ilginin azalması.
b- ) Kampanyaların başarıya ulaşması.
c- ) Toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlama.
d- ) Yapılan çalışmaların daha çok insan tarafından öğrenilmesi.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir?
a- ) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Türk Eğitim Vakfı
d- ) Maden Mühendisleri Odası

8. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D Yanlış olanlara Y yazın.
(….) Kızılay, bir sivil toplum kuruluşudur.
(….) AÇEV sağlık alanında faaliyet göstermektedir.
(….) Hastaneler, okullar, jandarma ve Emniyet Müdürlüğü birer resmî kurumdur.
(….) Milli Eğitim Vakfı, bir devlet kuruluşudur.

9. Sivil toplum kuruluşu deyince aklımıza aşağıdakilerden hangisi gelir?
a- ) Devlet tarafından kurulan yardım kuruluşu.
b- ) Çocuklara yardım amacıyla kurulan kuruluşlar.
c- ) Belirli bir grubu desteklemek amacıyla bir araya gelen insanlar.
d- ) Çeşitli amaçlarla gönüllüler tarafından kurulan topuluklar.

I. Muhtaç insanlara yardım etmek.
II. Doğal afetlerde kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına yardım etmek.
III. Doğal çevreyi korumak.
IV. Maddi gelir elde etmek.
10. Yukarıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçlarından biri olamaz?
a- ) IV                   b- ) II                   c- ) III                   d- ) I

11. Bir toplumda, sivil toplum örgütlerinin çok sayıda kurulmuş olması aşağıdakilerden öncelikle hangisinin gelişmiş olduğunun göstergesidir?

indir
a- ) Turizmin                     b- ) Sanayileşmenin
c- ) Demokrasinin            d- ) Ekonominin

Cevaplar - 1-  C, 2 – D, 3 – C, 4 – C, 5 – D, 6 – A, 7 – B,  8 - Y, Y, D, Y,
9 – D,  10 – A,  11 – C,

1 yorum :

seymen korkmaz dedi ki...

işlediğimiz konular nede olsaaaaa

Yorum Gönder