26 Nisan 2012 Perşembe

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test değerlendirme, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test çalışma sayfası kağıdı yaprağı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test ödev, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test testleri, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test öğrenci çalışması, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test etkinliği, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test indir,
Toplum İçin Çalışanlar

1. ”Türkiye çöl olmasın!” kampanyasını aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?
a- ) ÇEKÜL    b- ) TEMA         c- ) AKUT      d- ) TEV
           
2. TEMA vakfı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a- ) erozyonla mücadele
b- ) ağaçlandırma çalışmaları
c- ) doğal varlıkları koruma
d- ) doğal varlıkları koruma

3. Hangi kuruluş eğitimle ilgili etkinlikler yapmaktadır?
a- ) TEGV                b- ) Greenpeace
c- ) ÇEKÜL               d- ) ÇEKÜD

4. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde kurtarma çalışmaları yapan bir kuruluştur?
a- ) TEV       b- ) AKUT     c- ) TEMA     d- ) TEGV

5. Aşağıdakilerden hangisinin amacı içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engellemektir?
a- ) Yeşilay           b- ) Doğal Hayatı Koruma Derneği
c- ) Kızılay              d- ) Çevreciler Derneği

6. Aşağıdakilerden hangileri sivil toplum örgütlerinin yaraları arasında yer almaz?
a- ) Toplumda sosyal yardımlaşmayı sağlamak.
b- ) Toplumda sosyal dayanışmayı sağlamak.
c- ) Gönüllü kişilere toplum için çalışma olanağı vermek
d- ) Toplumda ayrıcalık yaratmak.

7. Sivil toplum örgütleri ihtiyaçlarını nasıl karşılar?
a- ) devlet desteğiyle            b- ) vakıflar vasıtasıyla
c- ) ticaret yaparak
d- ) çalışmalarına destek verenlerin bağışlarıyla

8. Aşağıdakilerden hangisi resmî bir kurum değildir?
a- ) Mal Müdürlüğü
b- ) Sağlık Müdürlüğü
c- ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
d- ) yelken Kulübü

9. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlara ne ad verilir?
a- ) resmî kurum                    b- ) gönüllü kuruluş
c- ) dernek                            d- ) kulüp
10. Orman yangınları bakımından hassas olan bölgelerle ilgili meteorolojik uyarıları aşağıdakilerden hangisi yapar?
a- ) İtfaiye Müdürlüğü          b- ) Orman Bakanlığı
c- ) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
d- ) TEMA Vakfı

11. TROYA Vakfı, hangi şehrimizin sınırları içindeki bir antik kenti korumak için kurulmuştur?
a- ) Çanakkale                b- ) Balıkesir
c- ) İzmir                      d- ) Manisa

12. Kurulmalarında devletin payı olmayan kuruluşlar aşağıdakilerden hangileridir?
a- ) resmî kuruluşlar             b- ) askerî kuruluşlar
c- ) kamu kuruluşları             d- ) sivil toplum örgütleri

13. Aşağıdakilerden hangisi ormanların yararlarında değildir?
a- ) Su kaynaklarını korur.
b- ) Havayı temizler.
c- ) Binlerce hayvan ve bitki türünü barındırır.
d- ) İklimi sertleştirir.

I. Sosyal güvenlik kurumları; bireyleri ve aileleri, işsizlik, yaşlılık, emeklilik ya da ölüm gibi nedenlerle ortaya çıkan gelir kayıplarına karşı korur.
II. Ülkemizde çalışan her birey sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bireylerin bu haklarını Güvence altına almak da devletin görevidir.
14. Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) I ve II doğrudur.            b- ) Yalnız I doğrudur.
c- ) Yalnız II doğrudur.          d- ) İkisi de yanlıştır.

15. “Bireylerin sorunlarını çözmek ya da gereksinimlerini karşılamak için gönüllü kişiler tarafından kurulan sosyal örgütlere ……………………   ……………………  denir.”
a- ) sosyal güvenlik kurumları
b- ) yasal örgütler
c- ) kurum ve kuruluşlar
d- ) sivil toplum örgütleri

16. Emekli Sandığı’nın sosyal güvencesinden faydalananlar aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) işçiler                         b- ) memurlar
c- ) esnaflar                       d- ) çiftçiler

17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal dayanışmada önemli bir etken değildir?
a- ) iş bölümü yapma             b- ) kurnaz olma 
c- ) dürüst olma                   d- ) hoşgörülü olma

18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) İnsanlar yalnızca sosyal ihtiyaçlarını karşılamam için başkalarından yardım alır.
b- ) Sivil toplum örgütlerini kuranlar ve bu örgütlere üye olanlar gönüllü olarak çalışırlar.
c- ) Resmî kurumlarda çalışanlar devlete ve devlet memurlarına hizmet ederler.
d- ) Topluma hizmet etmek yalnız sivil toplum örgütlerinin görevidir.


19. Sağlıkla ilgili rahatsızlığımız olduğunda tedavi olmak için aşağıdaki kurumlardan hangisine gidilmez?   
a- ) Dispanser            b- ) Sağlık Ocağı
c- ) Hastane              d- ) Hukuk Bürosu

20. Ülkemizde vatandaşların sağlık problemleri ile ilgili olarak işlevini sürdüren bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sağlık Bakanlığı              b- ) Çevre Bakanlığı
b- ) Devlet Bakanlığı          d- ) Milli Eğitim Bakanlığı


İnsan hayatını etkileyen olumsuz durumlar karşısında insanlara yardım etmek için kurulmuş ve bu konuda yardım eden önemli kuruluşlar vardır.
21. Aşağıdakilerden hangisi kurulan bu gönüllü kuruluşlardan birisi değildir?
a- ) AKUT                    b- ) Kalp Vakfı
c- ) BAĞ-KUR              d- ) Türk Kızılayı


22. Aşağıdakilerden hangisi mahallemiz ile ilgili sorunları çözmek için seçilerek göreve gelir?
a- ) kaymakam              b- ) Muhtar
c- ) Vali                        d- ) Özel Kalem Müdürü

23. Ülkemizde yapılan alış-verişlerin sonucunda aldığımız malın hatalı veya sorunlu çıkması durumunda aşağıdaki gönüllü kuruluşlardan hangisi bize yardımcı olur?
a- ) Tüketici Mahkemeleri
b- ) Tüketici Haklarını Koruma Derenği
c- ) Sanayici ve İşadamları Derneği
d- ) Sosyal Sigortalar Kurumu
24. Aşağıdakilerden hangisi Türk Kızılayı’nın temsil ettiği değerlerden birisi değildir?
a- ) İşbirliği                  b- ) Yardımseverlik
c- ) Sosyal Güvenlik       d- ) Kan bağışı

25. Aşağıdakilerden hangisi köylerimizdeki yardımlaşmaya verilen addır?
a- ) Salma                 b- ) Yol yapımı
c- ) Heyet                  d- ) İmece

26. Ülkemizin varlığının ve bağımsızlığının vazgeçilmez öğesi olan kurum hangisidir?
a- ) TBMM                b- ) Sayıştay
c- ) Danıştay             d- ) Merkez Bankası


27. Hava şartlarına bağlı olarak oluşabilecek herhangi bir doğal afeti bize önceden bildiren
kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Meteoroloji Müdürlüğü
b- ) İl Sağlık Müdürlüğü
c- ) İl Emniyet Müdürlüğü
d- ) Doğal Hayatı Koruma ve yaşatma Derneği

28. Ülkemizdeki vatandaşların can ve mal emniyetini korumaktan aşağıdaki bakanlıklardan hangisi sorumludur?
a- ) İçişleri Bakanlığı
b- ) Maliye Bakanlığı
c- ) Kültür ve Turizm Bakanlığı
d- ) Milli Eğitim Bakanlığı

29. Aşağıda ülkemizdeki ilköğretim kurumlarıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur?
a- ) İlköğretim erkek çocuklar için zorunludur.
b- ) İlköğretim zorunlu ve sekiz yıldır.
c- ) İlköğretim 5. sınıftan sonra ortaöğretim adını alır.
d- ) İlköğretim okullarımızda mesleki eğitim ağırlıktadır.

1999 Marmara Depreminde ülkemizde herkes elinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışmış tüm ülke çapında bir seferberlik başlatılmıştı.   
30. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan durumu açıklar?
İndir
a- ) Toplumsal dayanışma
b- ) Sivil toplum olma
c- ) Toplumsal dernek kurma
d- ) Toplumsal örgütlenme

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder