4 Mayıs 2012 Cuma

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım

& Bir yerin yaşam alanı olabilmesi neye bağlıdır?
Canlının yaşaması için gereken ihtiyaçlarına cevap verebilmesine bağlıdır.


1. Aşağıdakilerden hangisi güvercin için yanlış bir bilgidir?
a- ) Besinleri dışarıdan alır.
b- ) Akciğer solunumu yapar.
c- ) Tohumla çoğalır.
d- ) Boşaltım yapar.

2. Kuşların besin bulabilmek için sıcak ülkelere göç etmesi bize neyi gösterir?
a- ) Hayvanların besinlerini dışarıdan aldığını
b- ) Besinlerin uçabilir olduğunu
c- ) Hayvanların besinlerini kendilerinin ürettiğini
d- ) Kuşların uçabilen bir canlı olduğunu

3. “Aslı, evindeki saksı bitkisinin üzerine plastik torba geçirip sıkıca bağlamıştır. Bitkiyi güneşli bir yere koyarak bitkiye düzenli su vermiştir. Birkaç saat sonra poşette su damlacıklarının olduğunu gözlemlemiştir.”
   Aslı yaptığı bu deneyle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmıştır?
a- ) Güneşli bir yere koyduğu için damlacıklar oluştuğu
b- ) Solunum yapamayan bitkinin damlacıklar oluşturduğu
c- ) Poşetin içinde su olduğu
d- ) Bitkilerin yapraklarından terleme yoluyla boşaltım yaptığı

4. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmamaktadır?
a- ) deterjan kullanımı
b- ) fabrika bacalarına filtre takılması
c- ) gecekonduların artması
d- ) çöplerin düzensiz toplanması

5. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sonuçlarından değildir?
a- ) Canlıların zarar görmesi
b- ) Hastalıkların çoğalması
c- ) Küresel ısınma    d- ) Canlı türlerinin artması

6. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan biri çevre kirliliğine karşı önlem almış olmaz?
a- ) Filtre kullanmak
b- ) Tarım ilaçlarını bilinçsiz kullanmak
c- ) Ağaç dikmek
d- ) Çevredeki çöpleri toplamak
& Yaşam alanlarını bekleyen tehlikeler nelerdir?
En önemli tehlike düzensiz kentleşme ve çevre kirliliğidir.

7. Boşlukları uygun sözcüklerle dolduralım.
* deniz     * hareket     * üretir     * boşaltım   
* toprak     * ürer     * uyku     * mikroskobik    
* yaprak      * yumurtlama     * mikroskop    
* yaşam alanı     * büyüme     * sınırlı

P …………………………… ve gelişme canlıların ortak özelliklerindendir.


P …………………. bitkiler ve hayvanlar için ortak bir özellik değildir.


P Bitkiler ……………ları ile solunum yapar.


P …………………… canlılar gözle görülmez.


P Balıkların yaşam alanı   …………………..dir.


P Bitki tohumu ………….. halindedir.


P Canlıların zararlı maddeleri dışarı atmasına ……………… denir.

P ……………….. gözle göremediğimiz canlıları görmemize yarar.

P Bitkiler besinlerini kendileri …………..

P Canlılar dışarıdan bir etki almadan …………….. etme yeteneğine sahiptirler.


P Hayvanların büyümeleri ……………dır.

P Canlılar ………………….nda besin,su ve barınma ihtiyaçlarını karşılar ve çoğalır.

P …………………….. erozyonla zarar gören doğal kaynağımızdır.

P Canlılar nesillerini devam ettirebilmek için …………………ler.
Bitkiler boşaltım yaparken …………………….nı dökerler.

& Hangi hayvanlar suda yaşarlar?
Balıklar, ıstakoz, süngerler, ahtapot, balina, yunus, köpek balığı gibi hayvanlar suda yaşar
& Toprak altında hangi canlılar yaşarlar?
Köstebek, solucan, karınca gibi hayvanlar toprakta yaşarlar. Çekirge yumurtalarını toprağın altına bırakır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder