5 Mayıs 2012 Cumartesi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım


P Hangi hayvanlar hem suda hem karada yaşarlar?
Kurbağa, timsah, yengeç, su yılanı, fok gibi hayvanlar.

P Karada yaşayan hayvanlar nelerdir?
Köpek, koyun, eşek, inek, tavuk, keçi, at, aslan, kaplan, fil, tavşan, yılan, deve, ayı, fare gibi sayısız hayvan karada yaşar.


1. Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıktır?
a- ) mantar                           b- ) yılan                            c- ) çam ağacı                       d- ) toprak

I. hayvanlar         II. bitkiler     
III. mikroskobik canlılar         IV. su       V.  hava     
2.   Yukarıdaki varlıklardan kaç tanesi canlıdır?
a- ) 2           b- ) 3             c- ) 4                    d- ) 5

3. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir?
a- ) Hareket etme                          b- ) Üreme
c- ) Bütün canlılar büyüktür            d- ) Beslenme

4. Aşağıdakilerden hangisi uyku hakindeki canlılara örnektir?
a- ) yaprak                          b- ) fasulye
c- ) yoğurt                          d- ) süt      

5. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları büyüterek görmemizi sağlayan alet aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) mikrofon                     b- ) bilgisayar
c- ) teleskop                      d- ) mikroskop

6.Geceleri ortaya çıkar. Uçabilen memeli grubunda yer alır.”
Yukarıda özelliği verilen canlı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yarasa                           b- ) leylek
c- ) kartal                            d- ) şahin

7. Aşağıdakilerden hangisi ağaç altındaki yaprakların arasında yaşar?
a- ) fare                            b- ) kaplan
c- ) ayı                              d- ) tırtıl

8. Aşağıdakilerden hangisi hem karada hem suda yaşar?
a- ) kedi                             b- ) köpek
c- ) kurbağa                       d- ) aslan

9. Aşağıdaki canlılardan hangisini mikroskop ile görebiliriz?
a- ) bakteri                       b- ) solucan
c- ) kelebek                       d- ) karınca

10. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yazılışı büyük ünlü uyumuna uymaz?
a- ) kurbağa                     b- ) balık
c- ) kaplumbağa                 d- ) timsah

11. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi toprak altında kış uykusuna yatar?
a- ) akbaba        b- ) yılan       c- ) fil        d- ) tavşan

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Solucan, toprak altında yaşar.
b- ) Mikroskobik canlılar gözle görülmezler.
c- ) Köpek balığı, karada yaşar.
d- ) Aslan et ile beslenir.

13. “Kutup ayısı, penguen” gibi canlıların yaşam alanı neresidir?
a- ) buzullar                      b- ) çöller
c- ) ağaç dalları                  d- ) toprak altı

14. “Çevreyi korumak ve geliştirmek için ülkemizde bir çok resmi kurum ve gönüllü kuruluş faaliyet gösterir.” Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?
a- ) Çevre ve Orman Bakanlığı
b- ) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
c- ) Arama Kurtarma Derneği
d- ) Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği

15. Mikroskobik canlılar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Mikroskobik canlılar, yere düşen bitki yapraklarını çürütür.
b- ) Mikroskobik canlılar hareket edemez.
c- ) Mikroskobik canlılar, yemeklerin bozulmasına neden olur.
d- ) Mikroskobik canlılar, mikroskop ile görülebilir.

P Canlılar yaşam alanlarını neden terk ederler?
Yaşadıkları ortamın bozulması ya da ortam ısısının değişmesi nedeniyle terk ederler.
P Canlıların yaşam alanlarının yok olmasının, ya da soylarının tükenmesi nedeni nedir?
Bir çok canlının neslinin tükenmesinin tek nedeni insanların bilinçsizce davranışlarıdır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder