18 Mayıs 2012 Cuma

4. Sinif Sosyal Bilgiler Dersi doğal ve beşeri unsurlar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Doğal ve Beşeri Unsurlar  Öğrenelim Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı 
Doğal ve Beşeri Unsurlar

1. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?
a- ) Sıradağ     b- ) Doruk     c- ) Ova     d- ) Tünel

2. Aşağıdaki doğal – beşeri unsur eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
     Doğal Unsur             Beşeri Unsur
a- ) Yarımada                   Liman
b- ) Plato                          Doruk
c- ) Tünel                         Yarımada
d- ) Liman                         Plato

3. “Akarsuyun üzerindeki baraj çok güzel görünüyordu. Dağın tepesine çıktıkça tüneller azalıyordu. Uçsuz bucaksız ovalar yemyeşildi.”
   Yukarıdaki paragrafta kaç tane doğal unsurdan söz edilmiştir?
a- ) 2           b- ) 3          c- ) 4          d- ) 5

4. Aşağıdaki verilenler Doğru ise “D”, Yanlış ise “Y” işaretleyiniz.

Dağ doğal bir unsurdur. (  )

Koy doğal bir unsurdur. (  )

Göl yapay bir unsurdur. (  )

Sıradağ doğal bir unsurdur. (  )

Plâto yapay bir unsurdur. (  )

Tünel yapay bir unsurdur. (  )

Baraj doğal bir unsurdur. (  )

Ada yapay bir unsurdur. (  )

Körfez doğal bir unsurdur. (  )

Bütün geçitler yapay bir unsurdur. (  )

Tepe doğal bir unsurdur. (  )

Irmak doğal bir unsurdur. (  )

Dere doğal bir unsurdur. (  )

Köprü yapay bir unsurdur. (  )

Vadi yapay bir unsurdur. (  )

Çay(akarsu) yapay bir unsurdur. (  )


5. Aşağıdakilerden hangisi depreme
karşı hazırlıklı olmak için yapılmalıdır?
a- ) Tahliye çantası hazırlamak
b- ) Orman alanlarını çoğaltmak
c- ) Büyük yerleşim yerlerine gitmek
d- ) Bitki örtüsünü güçlendirmek

6. Aşağıdakilerden hangisi selin zararlarından korunmak için yapılır?
a- ) Ekili alanları azaltmak
b- ) Akarsulara baraj yapmak
c- ) Dağlara geçitler yapmak
d- ) Kırsal bölgelere yerleşmek


7. Eğimli araziye “taraçalama” yapmak hangi afete karşı alınan önlemlerdendir?
a- ) Deprem                        b- ) Yangın 
c- ) Erozyon                        d- ) Su baskını


8. Deprem sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a- ) Köprü ve enerji hatlarından uzak durulmalıdır.
b- ) Duvarın yanında ayakta beklenmelidir.
c- ) Asansörle bina terk edilmelidir.
d- ) Pencere kenarında öne doğru eğilmelidir.

9. “Esra, ailesi ile birlikte İstanbul’u gezmeye gitti.”
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Esra’nın gördüğü beşeri unsurlardan değildir?
a- ) Dolmabahçe Sarayı               b- ) Haliç
c- ) Ayasofya                               d- ) Kız Kulesi

10.  “Yiğit, ormanda gezerken yolunu kaybetmiş. Büyük bir kulübeye rastlamış. Büyük bir ırmağın hemen kenarındaymış. Büyük bir dağın eteklerinden doğuyormuş bu ırmak. Üstünde de bir baraj varmış. Yiğit, nehrin üstündeki köprüden geçerek karşıya geçmiş.”
Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden kaç tanesi doğal unsur kaç tanesi beşeri unsurdur?

indir
Doğal                 Beşeri
a- ) 4                     3                                   
b- ) 3                     4                                   
c- ) 5                      2                                  
d- ) 2                      5 

1 yorum :

Adsız dedi ki...

:)

Yorum Gönder