22 Haziran 2012 Cuma

4. Sinif Türkçe Dersi Eş Anlam Zit Anlam ve Eş Sesli Kelimeler Testi

4. Sınıf Türkçe Dersi Eş Anlamlı Kelimeler Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler ve Zıt anlamlı Kelimeler Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı 

1. “Kibar insanları herkes sever.” Cümlesindeki “kibar” kelimesinin yerini hangi kelime getirilirse cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?
 a- ) Başarılı                                 b- ) Dürüst
c- ) Nazik                                    d- ) Sevecen

2.  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
a- ) sıcak- soğuk                    b- ) uzun-kısa
c- ) acı- tatlı                          d- ) nemli-rutubetli

3. “Benim dedem, dünyanın en tatlı insanıdır.”
Cümlesinde altı çizili kelimenin, cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) şekerli                            b- ) sevecen
c- ) zengin                              d- ) sinirli

4.  “Görünen köy kılavuz istemez.” Atasözündeki altı çizili kelimenin anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Arkadaş                         b- ) Yolcu
c- ) Rehber                           d- ) Araba

5. Abdulkadir, ödevini yaparken “kabul etmeme” sözcük grubunun eş anlamlısını bulamadı.
           Hangi seçenekte doğru anlamı vardır?
a- ) İspat                              b- ) iptal
c- ) inkar                              d- ) onay

6. Halam hastanede yatarken, doktor, “Hastayı müşahede altına almamız gerek.”dedi.
     Ben “müşahede altına alınmak” kelimesini anlamını bulamadım. Sizce bu ne demektir?
a- ) Zor                                b- ) Güç
c- ) Çetin                              d- ) Gözlem

7. “Cimri” kelimesini zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) tutumlu                         b- ) kısmık
c- ) mutlu                            d- ) cömert

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Nedenini bilemediğim bir sıkıntı kapladı içimi.
b- ) Olaylara karşı duyarsız olmamalıyız.
c- ) İnsan için en hakiki gerçek doğum kadar ölümdür.
d- ) “Kibar ve nazik” kelimelerini bir arada kullanmak imlayı bozar mı?

( 1 )    genç                                  ( 2 )  iniş
(  3 ) yaşam                                 ( 4 ) kulak
9. Yukarıdaki kaç numaralı kelimenin zıt anlamlısı yoktur?
a- )  1                                    b- ) 2
c- ) 3                                    d- )  4

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
a- ) İlk ve son kez seni uyarıyorum.
b- ) Er geç beni arayacaksın.
c- ) Senin eserlerin ve yapıtları birer sanat harikası.
d- ) İyi kötü geçinip gidiyoruz.

11. “Adam bir sürü çürük elmayı, sağlamların arasına saklamış.”
Cümlesinde altı çizili kelimelerin anlam özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Eş anlamlı kelimeler.
b- ) Zıt anlamlı kelimeler.
c- ) Sesteş kelimeler.
d- ) Terim anlamlı kelimeler.

12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi eş sesli değildir?
a- ) Bahçeyi sulamayı unutma.
b- ) Bu dal yakında yeşerir.
c- ) Yüz metre uzakta olması gerek.
d- ) Yan taraftaki evi tutmak istiyorum.

Bahçemizde gül ağacı,
Her gün yeniden açar.
Yıldızlar gökyüzünde,
Mutluluktan uçar.
13. Yukarıdaki dörtlükte kelimelerin anlamlarıyla ilgili neler söylenemez?
a- ) “Gül” kelimesi eş seslidir.
b- )  “Açar” kelimesinin zıt anlamlısı “ kapar”dır.
c- ) “Mutluluk” kelimesinin olumsuzu “mutsuzluk”tur.
d- ) “Saç” kelimesi eş sesli değildir.

I. Kuş                             II. Kır
III. Yar                         IV. Kirli
14. Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi eş seslidir?
a- ) 4        b- ) 3      c- ) 2       d- )  1

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sesteşi yoktur?
a- )  İt               b- ) et         c- ) güzel          d- ) bit

16. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
a- ) güleç-fırsat                          c- ) otel- ev
b- )  Sevinç-hüzün                       d- ) kusur – hata

17.  Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından, diğerlerinden farklıdır?
a- )   büyük – küçük               c- ) tümce - cümle
b- )   iç – dış                             d- ) sık – seyrek

18. “Bir kişi ile olan dost ilişkileri tamamen bitirmek.”
Anlamındaki deyim hangisi olabilir?
a- ) Kılıçları çekmek.
c- ) Sevinçten kudurmak.
b- ) Defterden silmek.
d- ) Yangına körükle gitmek.

19. “Uzamak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “buradan git.” Anlamında kullanılmıştır?
a- ) Bu yıl bir hayli uzamışsın.
b- ) Hadi kardeşim çabuk uza buradan.
c- )  Fark ettin mi ağaçlar bu yıl ne kadar uzamış.
d- ) Üzümlere bir türlü uzanamıyorum.20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı vardır?
a- )  Kalemimin ucu kırılınca not alamadım.
b- ) Recep 45 numara ayakkabı giyiyormuş.
c- )  Bu çocuk, hiç durmadan günlerce konuşur.
d- ) Televizyonun sesini fazla açmamalısın.

21.  “Uzun” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
a- )  Bizim sınıfın en uzun kızı Emine mi?
b- ) Bahçedeki uzun ağaçları budadılar.
c- )  Yazılı bir hayli uzun geçecek gibi.
d- ) Basketbol oyuncularını hep uzun boylulardan seçiyorlar.
indir

sarı                    dal               ehil                  üzgün
22. Yukarıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi vardır?
a- )  sarı                                 b- ) dal
c- )  ehil                                d- ) üzgün

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder