19 Haziran 2012 Salı

5. Sinif Türkçe Dersi Öğretmen ve Atatürk Etkinliği


5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen ve Atatürk Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı 

ÖĞRETMEN VE ATATÜRK
Atatürk’e sordular:
- Kurtuluş Savaşı’nı kazandınız, cumhuriyeti kurdunuz. Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz?
Atatürk karşılık verdi:
- Milli Eğitim Bakanı olmak ve Türk milletine bu yolla hizmet etmek isterdim.
Atatürk, gittiği her yerde okullara da mutlaka uğrardı. Yurdu dolaşırken bir köye rastladı. Okula girdi, öğretmen ders veriyordu. Atatürk’ü görünce ayağa kalkıp yerini vermek istedi.
Atatürk:
- Hayır, yerinize oturup dersinize devam ediniz. Eğer izin verirseniz biz de sizden yararlanalım.
Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.                         (Arif Hikmet Kar )

* İlk 4 soruyu parçaya göre cevaplandırınız.

1. Atatürk, cumhurbaşkanı olmasaymış ne olmak istermiş? 5p
…………………………………………………………………………………………

2. Atatürk’ün gittiği yerlerde mutlaka uğradığı kurum neresidir? 5p
…………………………………………………………………………………………

3. Köy okulundaki öğretmen Atatürk’ü görünce ne yapmıştır? 5p
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. Atatürk öğretmenin davranışına nasıl karşılık vermiştir? 5p
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

5. “Bu yıl tarladan bol ürün aldık.”  Cümlesindeki altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisini kullanabiliriz? 5p
a- ) asır                      b- ) sene
 c- ) mevsim                d- ) zaman

6.Aşağıdaki sözcük guruplarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? 5p
a- ) Okul- mektep                        b- ) kırmızı-al
c- ) ak-beyaz                                d- ) iyi-kötü

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “kır” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? 5p
a- ) Kır çiçekleri her tarafta açmış.         
b- ) Kıra giderken yanımıza top da alalım.
c- ) Yağmur başlayınca kırdaki eğlencemiz sona erdi.
d- ) Fırtınadan bahçedeki ağaç dalları kırıldı.

8. “İngilizce dersine giren öğrenciler şunlardır” tümcesinden sonra hangi noktalama işareti kullanılmalıdır? 5p
a- ) nokta                         b- ) virgül
c- ) iki nokta                     d- ) Ünlem

9.Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 5p
a- ) Kara gözlü kuzusunu çayıra götürdü.
b- ) Küçük ördek suya daldı.
c- ) Bin dereden su getirmeden olanları anlat.
d- ) Bahçeye çiçek ekmek istiyorum.

 “en – başarılı – tembelliktir – olmanın – büyük – düşmanı
10. Yukarıdaki kelimeler kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde “tembelliktir” kelimesinden önce hangi kelime gelmelidir? 5p
a- ) olmanın                b- ) başarılı
c- ) büyük                  d- ) düşmanı

11. ‘’İnce’’ sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 5p
a- ) Bu söylediklerinden sonra ince düşüncelere daldı.
b- ) İnce davranışıyla hepimiz mest etti.
c- ) Uzun, ince bir sopa almış elini sağa sola savuruyor.
d- ) ‘’İnce hastalığa tutulmuş.’’ dedi, ne demek bu şimdi.

Hem ağlıyor hem anlatıyordum suçumu anneme(  ) Annem (  ) üzülerek dinledi beni(  )
Sonunda ( )
-Ne zaman oldu bütün bunlar (  ) dedi.

12. Yukarıdaki ifadelerde boşluklara hangi noktalama işaretleri gelmelidir? 5p
a- ) (!),(,),(:),(,),(?)            b- ) (.),(,),(.),(:),(,)
c- ) (.),(.),(:),(,),(?)             d- ) (.),(.),(:),(:),(!)

13. “göz” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 5p
a- ) Ayşe gözü iyi görmeyince doktora gitti.
b- )  Yumruğu yiyince gözü morardı.
c- )  O mavi gözlü bir devdi.
d- )  Öğretmenin gözüne girmeyi başardı.

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır? 5p
a- ) Bu gün sırtı durmadan ağrıdı.
b- ) Tatlı diliyle her sorunun üstesinden gelirdi.
c- ) Sorular karşısında uyanık olmalıyız. 
d- ) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.


indir

15. Aşağıdaki kelimeleri ek ve köklerine ayırarak yapı yönünden inceleyin. 30p
(Basit isim, Türemiş isim, Bileşik isim)

     Saatçi, Çiçekler, Korkuluk, Çanakkale, Okula, Balıkçı, Kelebekler, Oduncu, Sevgisiz, Sonbahar

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder