5 Haziran 2012 Salı

5. Sinif Türkçe Dersi Olimpiyatlar

5. Sınıf Türkçe Dersi Olimpiyatlar  Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı
OLİMPİYATLAR
     …Rakiplerini geride bırakan, branşında başarılı bir sporcu olan Naim Süleymanoğlu, 1988 yılında Seul Olimpiyatları’nda Türkiye’ye güreş dışında ilk altın madalyayı kazandırdı.60 kiloda kendi ağırlığının üç katından fazlasını kaldırarak büyük bir başarı elde etti.

1. Soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
P Kim?....................................................................

P Nerede?................................................................

P Ne zaman?...........................................................

P Ne?...................................................................................

P Nasıl?...........................................................................
.................................................................................................

P Niçin?..............................................................................

               …………………………………
Ben bir küçük yaprağım.
Kırmızı, sarı bir yaprağım.
Yaşlı bir ağacın ta tepesinde
Sallanıp dururum.
Bir gün bir rüzgâr esti.
İnce dalımdan aldı beni.
Bir oraya, bir buraya…
Başka yapraklarla birlikte
Çıktık bir yolculuğa.
Şükrü Enis REGÜ
2. Yukarıdaki şiire aşağıdaki başlıklardan hangisi uygun değildir?
a- ) Bir Yaprağın Serüveni
b- ) Küçük Yaprağın Yolculuğu
c- ) Rüzgârın Ettikleri
d- ) Dalından Ayrılan Yaprak

3. Yukarıdaki şiirde geçen varlık isimlerinden iki tanesini yazınız.
……………………………………………………..

4. Yukarıdaki şiirde geçen özellik bildiren sözcüklerden iki tanesini yazınız.
……………………………………………………...

5. Şiirde geçen eylem bildiren sözcüklerden iki tanesini yazınız.
……………………………………………………...

6. “Annemin en sevdiği vazoyu kırınca….” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak cümlemiz anlamlı olur?
a- ) …sınavının sonucunu söyleyemedim.
b- ) …sen de insanlara iyi davranmalısın.
c- ) …bu yüzden de hatalarımı düzeltmemi isterler.
d- ) …salonda top oynadığıma pişman oldum.

    “Bazı kimseler başarısızlıklarını, talihsizliklere verir. Dünyanın, kendilerinin kötülüğü için çalıştığına inanırlar. Kendilerinde kusur bulunmadığını iddia ederler. Öte yandan bir atasözünde şöyle denmektedir:
    “Talihsizlik aptallığın komşusudur.”            Talihsizliklerden şikâyet eden insanlar kendi tembelliklerinin ve savurganlıklarının cezasını çekerler.”
7. Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen (ana fikir) aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a- ) Hayatta başarılı olamayanlar, talihsiz insanlardır.
b- ) Başarısızlık talihsizliğin değil, insanların kendi tembelliklerinin sonucudur.
c- ) Talihsiz insanlar kendilerinde kusur bulunmadığına inanır ve bunu savunurlar.
d- ) Bazı atasözleri talihsizliği alaya alır.


8. Aşağıdakilerden hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır?
a- ) Sizi kaç saat bekleyelim!
b- ) Nereden geliyorsunuz?
c- ) Babamla hayvanat bahçesine gittik.
d- ) Yan odadan çok hoş kuş sesleri geliyordu.


9. Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.

P Pahalı…………………

P Acemi………………...

P Dar……………………

P Nazik…………………

P Kolay…………………

10. Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

P İsim……………………

P Sene…………………...

P Sonbahar………………

P İhtiyar………………….

P Sınav…………………..

11. “Bizi bir kerecik bile aramadı, ………….sesini duymayı ne çok isterdim.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur?
a- ) hâlbuki                    b- ) gibi
c- ) rağmen                    d- ) göre

12. “Güler yüzlü insanlar hayat çok başarılı olurlar.” cümlesinde eksik olan ek hangisidir?
a- ) –e           b- ) –ta      c- ) –tan      d- ) –i

13. “Temiz yaranın üstüne de beyaz bezi güzelce sarmış.” cümlesinde varlıkların özelliklerini bildiren kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- ) yara-bez                   b- ) temiz-yara
c- ) temiz-beyaz             d- ) yara-beyaz

14. Yukarıdaki cümlede eylem bildiren kelime hangisidir?
a- ) temiz                  b- ) yara
c- ) beyaz                 d- ) sarmış

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesi vardır?
a- ) Dünyada en büyük zenginlik sağlıktır.
b- ) Kazada aracın beyni hasar gördü.
c- ) Sevinçli haberi dedem getirdi.
d- ) Uçak burun üstü yere çakıldı.

16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmamıştır?
a- ) Çayı sıcak içmeyi severdi, ama suyu biraz soğuk olsun isterdi.
b- ) Odanızın düzenli olması dağınık bir insan olmamanın ilk adımıdır.
c- ) Kitaplığımdaki kitapların pek çoğunu okuyup bitirdim.
d- ) Kötümser insanlarla dostluk bizi iyimser bir insan yapmaz.

17. “geldi – haberler – ama – dedemin – bekliyorduk – sevinçli – hastalık – haberi - biz” sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturunuz.

…………………………………………………………………………………

18. “Ali’nin sevinci gözlerinden okunuyordu.” cümlesinde hangi kelime gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
a- ) Ali                              b- ) sevinci
c- ) gözlerinden                d- ) okunuyordu

19. Aşağıdaki cümledeki kutucuklara noktalama işaretlerini yazınız.

    Toplantı sırasında bir yavru flamingo hayretle   
     bağırdıo
    o Şu kuşa bakın o Ne tuhaf, değil mio
    Herkes gösterilen yere baktı o

20. Aşağıdaki cümlelerin önüne doğruysa D, yanlışsa Y  harflerini koyunuz.
(      )  “ Önce “ ve “Sonra “  eş anlamlı kelimelerdir.
(      ) “ Savaş ”  ve  “Barış“ kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir.


21. “Dağ, yayla, Türkiye, Anadolu, bereket memleket” sözcüklerini kulanarak kısa bir metin yazınız.

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

indir
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder