12 Temmuz 2012 Perşembe

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı cevapları


Ödev Kalemi İlköğretim Okulu   
2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı     Tarih:   05 / 03 / 2012
5 – D Sınıfı Fen ve Teknoloji Dersi II. Dönem I. Yazılı Soruları
Adı:                                                 
Soyadı:                                                      
Numarası:                Puanı:                        Notu:
Sorular
1. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise; D, yanlış ise; Y harfi koyunuz. 15p
[    ] Akciğerler ve böbrekler kanın temizlenmesinde görev yapan organlardır.

[    ] Sıcaklık birimi kalori, ısı birimi ise 0C ‘dir.

[    ] Hava ve su direnci temas gerektiren, yerçekimi ve elektrostatik çekim ise temas gerektirmeyen kuvvetlerdir.

[    ] Pillerin birbirine seri yada paralel bağlanması devredeki ampulün parlaklığını etkilemez.

[    ] Dünya’nın kendi ekseninde dönmesiyle günler, Güneş’in çevresinde dönmesiyle mevsimler oluşur.

2. Boşlukları  uygun  terimlerle  doldurunuz. 20p
1  ay
kimyasal
kutup
1  yıl
kaynama
donma
bitkisel
paraşüt
sıvı
yansıtan
hayvansal
açık
düzenleyici
ısı
katı

P Vitaminler vücudumuzda ……………………..  olarak görev yaparlar.

P Et, yumurta ve süt ürünleri protein bakımından zengin ……………… besinlerdir.

P Güneş olmasaydı, gezegenimizde  su  sadece …………..  halde bulunurdu.

P Saf  maddelerin erime ve …………….. sıcaklıkları aynıdır.

P …………………. hava direncini artırmak amacıyla yapılmış bir araçtır.

P Mıknatısın çekim etkisinin en güçlü olduğu yerlere  ……………..  denir.

P Devredeki elektrik anahtarı ……………ise devreden akım geçmez.

P Ampuller elektrik enerjisini ışık ve ………….. enerjisine çevirirler.

P Ay ışık kaynağı değil, Güneş’ten  gelen ışınları …………………….  bir gök cismidir.

P Ay, Dünya çevresindeki bir turunu yaklaşık ……….. da tamamlar.

3. Yandaki tabloda  ‘’Yaşamımızda Elektrik’’  ile  ‘’Hareket ve Kuvvet’’ üniteleriyle ilgili kavramlar verilmiştir. Soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz biçimde gizlenmiş bu
kelimeleri bularak boyayınız.  20p

4. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. 10p
Dünay, Güneş ve Ay’ın benzediği şekil

Evre
Ay’ın evrelerinden biri

Küre
Ay’ın Dünya’dan gözlenen her bir durumu    

Ay
Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesiyle oluşur

Dolunay
Dünya’nın uydusu     

Yıl

5. Sürtünmenin hayatımızı kolaylaştırdığı ve zorlaştırdığı durumlara birer örnek veriniz. 10p
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...

6. Yandaki tabloda bazı maddelerin erime
sıcaklıkları verilmiştir.
Hangi madde 10°C’de sıvı haldedir?5p
a- ) su                     b- ) naftalin
c- ) demir                d- ) etanol 




7.  Aynı yükseklikten bırakılan eşit kütle ve hacimdeki cisimlerden Q, L noktasına çıkarken,  X ise K noktasına kadar çıkabiliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur? 5p
I. X’e sürtünme kuvveti daha çok etki etmiştir.
II. Q’nun hareket ettiği yüzey diğer yüzeyden daha pürüzsüz olabilir.
III. X’e ve Q’ya etki eden sürtünme kuvveti aynıdır.
a- ) Yalnız I            b- ) Yalnız  II
c- ) I  ve  II           d- ) I-II  ve  III

8. Özdeş piller ve ampuller kullanıldığına göre anahtarlar kapatıldığında hangi devredeki ampul en parlak ışık verir? 5p

9. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın görülmeyen evresi hangisidir? 5p
a- ) Yeni ay                          b- ) Dolunay
c- ) İlkdördün                       d- ) Sondördün

indir
10. Gök cisimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 5 p
a- ) Ay-Güneş-Dünya             b- ) Güneş-Dünya-Ay
c- ) Ay-Dünya-Güneş              d- ) Güneş-Ay-Dünya

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder