25 Ağustos 2012 Cumartesi

2. Sinif Türkçe Dersi 100 Etkinlik At ile Eşek

2. Sınıf Türkçe Dersi 100 Etkinlik Bir adam Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı


                                  ………………..
       Bir adamın bir atı ve bir eşeği varmış. Bir gün yolda giderlerken eşek pek yorulmuş. Ata dönüp “Ne olur, şu benim yükümün birazını sen taşı, yoksa ben ölüvereceğim.” demiş. At bu sözleri duymazlıktan gelmiş. Eşeğin dediği de olmuş. Zavallıcık dayanamayıp yolun ortasına düşüp ölüvermiş. Efendisi ne yapsın?
      Eşeğin taşıdığı ne varsa ata yüklemiş. Eşeğin derisini de yüzmüş, yüke onu da katmış. At içini çekerek “Gördün mü başıma gelenleri, ben azıcık bir yüke katlanmaz iken şimdi hepsini sırtıma vurup taşıtıyorlar” demiş.
                                                                                     (Ezop Masalları)  Çeviri : Nurullah ATAÇ
* İlk 5 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Metinde adamın hangi hayvanlarından bahsedilmektedir?
a- ) at ve inek     b- )  at ve eşek              c- ) at ve deve

2. Metine göre eşek ata ne söylemiş?
a- ) Yükünün birazını taşımasını
b- )  Yiyeceğini paylaşmasını
c- ) Yükünün hepsini taşımasını

3. At eşeğin teklifini nasıl karşılamış?
a- ) Duymazlıktan gelmiş.
b- )  Sevinçle karşılamış.
c- ) Teklifini kabul etmiş.

4. Eşek ölünce, eşeğin sahibi ne yapmış?
a- ) Eşeği için ağlamaya başlamış.              
b- ) Başka bir eşek bulup yükü ona yüklemiş.
c- ) Eşeğin taşıdığı ne varsa ata yüklemiş.

5. Yukarıda okuduğumuz metine en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a- ) Değirmenci ile Eşek
b- ) At ile Eşek
c- ) Aç gözlü Eşek

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir?
a- ) Öf, canım sıkıldı
b- ) Aylin, annesine çiçek aldı
c- ) Bugün beslenmemi unuttum

7. “Sibel, bazı sözcükleri hiç ……………” cümlesinde noktalı yeri en uygun aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
a- ) okuyamıyordu
b- )  karalıyordu
c- ) gülüyordu

8. “spor –kral- tiren – yanlış” sözcüklerinden kaç tanesinin yazımı doğrudur?
a- )  3        b- ) 2        c- ) 1

9.  “Bugün parkta Ali( ) Mehmet ve Oğuz( )la oyun oynadık( )” cümlesinde parantez içlerine sırası ile hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
a- ) (,) ( ,) (! )
b- ) (,) (’) (. )
c- ) (,) (,) (.)


indir

10. "Küçük" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kısa
b- ) kalın
c- ) Büyük

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder