19 Ağustos 2012 Pazar

2. Sinif Türkçe Dersi 100 Etkinlik iki Eşek


2. Sınıf Türkçe Dersi 100 Etkinlik İki Eşek Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı 

İKİ EŞEK
Köylünün biri sahip olduğu iki eşekten birisine tuz, diğerine de sünger yükleyip pazarın yolunu tutmuş. Tuz yüklü eşek yükünün ağırlığı ile zor yürüyor, nerede ise yere düşecekmiş gibi oluyordu muş. Oysa sünger yüklü eşek rahatmış. Üzerinde efendisi olduğu halde zorluk çekmeden yürüyebiliyormuş.
Dağlar tepeler aşıp sonunda bir nehre varmışlar. Tuz yüklü eşek yorgun olmasına rağmen nehri kolayca geçmiş. Çünkü suya girince üzerindeki tuzlar eriyip yok olmuş. Karşıya geçtiğinde ise keyfine diyecek yokmuş. Bunu gören sünger yüklü eşek de girmiş suya. Ama oda ne? Sırtındaki süngerler suyu çektikçe eşeğin yükü ağırlaşıyormuş.
Eşek giderek batmaya başlayınca üzerindeki efendisi “İmdaaaaaattt !” diye bağırmaya başlamış. O sırada yoldan geçen birisinin yardımıyla eşekte, efendisi de zor kurtulmuşlar. Yolculuğun geri kalan bölümünde ise tuz yüklü eşek rahat rahat yürürken sünger yüklü eşek sıkıntı çekmiş.

* İlk 2 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Köylü eşeklerine ne yüklemiş?
a- ) şeker ve un      b- ) tuz ve kum      c- ) sünger ve tuz

2. Köylü nereye gidiyormuş?
a- ) köye                       b- ) şehre          c- ) pazara

3. Aşağıdakilerden hangisi sözcük değildir?
a- ) ile               b- ) çün                c- ) bir

4. “kitap, severim, çok, boş, okumasını, zamanlarımda“ kelimelerinden anlamlı bir cümle yapılınca baştan ikinci sözcük hangisi olur?
a- ) okumasını          b- ) zamanlarımda        c- ) kitap

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalemlerin nasıl olduğunu bildiren sözcük vardır?
a- ) Kalemimi Ayşe’ye verdim
b- ) Kalemlerimin ucunu açtım
c- ) Cemil kırmızı kalemini kaybetti.

6. “Okuyabiliyor” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?
a- ) O-kuy-a-bil-i-yor
b- ) O-ku-ya-bi-li-yor
c- ) Ok-uy-a-bil-i-yor

7. Aşağıdakilerden hangisi sözcüktür?
a- ) iki                    b- ) küç                              c- ) yam

8. Aşağıdakilerden hangisi tekil addır?
a- ) Ekmeğimiz            b- ) Kalemler        c- ) Kitaplar

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?


indir
a- ) Sen de geziye gelecek misin?
b- ) İlkbaharı çok seviyor musunuz?
c- ) Tatilde köye mi gideceksin?

10. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır?
a- ) kedi           b- ) köpek    c- ) kiraz

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder