29 Ekim 2012 Pazartesi

3. Sinif Hayat Bilgisi Dersi Okul Heyecanim Test


3. Sınıf hayat bilgisi dersi okul heyecanım teması ünitesi değerlendirme test sayfası fotokopisi yaprağı çöz

1. İlköğretim Haftası’nın kutlandığı zaman aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Ekim ayının ilk haftası
b- ) Okulların kapanacağı son hafta
c- ) Okulların açıldığı ilk hafta

* 8 yıldır.
* Parasızdır.
* Zorunludur.
2. Yukarıda ilköğretim ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
a- ) 3           b- ) 2              c- ) 1

3. Aşağıdakilerden hangisi okulda uyulması gereken kurallardan biri değildir?
a- ) Okula zamanında gitmek.
b- ) Lavabo ve tuvaletleri temiz tutmak.
c- ) Boş zamanlarda kitap okumak.

4. Aşağıdaki görevlilerden hangisi okulu yönetir?
a- ) Milli Eğitim Müdürü
b- ) Okul müdürü
c- ) Milli Eğitim Bakanı

5. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere düşen görevlerden biri değildir?
a- ) Okul düzenini sağlamak.
b- ) Okula hazırlıklı gelmek.
c- ) Okula zamanında gelmek.

1. Okulda ders yapılan yerlere sınıf denir.
2. Sınıflar, çok ışık almalıdır.
3. Sınıflarda Atatürk resmi ve Türk bayrağı mutlaka bulunmalıdır.
6. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
a- ) 1 ve 2         b- ) 2 ve 3          c- ) 1,2 ve 3

7. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi diğerlerinden daha sağlıklıdır?
a- ) Çikolata         b- ) Süt            c- ) Cips

* ağaç dikmek.              * atılan çöpleri toplamak.
* yerlere tükürmemek.     * çimenlere basmamak.
8. Yukarıdakilerden kaç tanesi okul çevresini güzelleştirici davranışlardandır?
a- ) 4                    b- ) 3                c- ) 2

1. Sevgi, saygı ve hoşgörü okul hayatımızı kolaylaştırır.
2. Okulda yeni bilgiler öğreniriz.
3. Okula giderken ailemizden mutlaka harçlık almalıyız.
9.  Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?
a- ) 1 ve 2          b- ) 2 ve 3          c- ) 1,2 ve 3

10. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta yer alan araç gereçlerden biri değildir?
a- ) yazı tahtası
b- ) çamaşır makinesi
c- ) çöp kutusu

* ilk müdürün adı  * açılış tarihi   * okulun adı
11. Yukarıdakilerden hangileri okulun tarihi ile ilgilidir?
a- ) 1 ve 2       b- ) 2 ve 3            c- ) 1,2 ve 3

12. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Okul müdürü, okulu yönetir.
b- ) Hizmetliler, okulla ilgili yazışmaları yapar.
c- ) Öğretmenler, yararlı insanlar yetiştirir.

13. Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu fiziksel özelliklerdendir?
a- ) Kıskanç olmak
b- ) Uzun boylu olmak
c- ) Alıngan olmak

Ali boş zamanlarında kitap okumayı, Ayşe ise müzik dinlemeyi sevmektedir. Ali yalnız kalmaktan, Ayşe ise arkadaşlarıyla birlikte olmaktan hoşlan-maktadır.
14. Ali ile Ayşe hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- )  Aynı şeylerden hoşlanmaktadırlar.
b- ) Farklı özelliklere sahiptirler.
c- ) Ortak özellikleri fazladır.

15. Aşağıdakilerden hangisi bizi geleceğe hazırlar?
a- ) Okul              b- ) Tatil         c- ) Komşular


16. Dişlerini fırçalarken
çeşmeyi açık bırakan bir
kişi yandaki şekilde numara-
landırılanlardan hangisini boşa
harcamış olur?
a- ) 1                b- ) 2          c- ) 3

Seviyorsan canını,
Vücuduna iyi bak,
Kuvvetlendir kanını,
İstersen çok yaşamak.                   Vehbi Cem AŞKUN
17. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak şairin öğüdünü tutmuş oluruz?
a- ) Temiz olmayan yerlerde oynamak
b- ) Dengeli beslenmek
c- ) Geç yatmak

indir

18. Aşağıdakilerden hangisi okulda meydana gelebilecek kazalardan biridir?
a- ) Bir otomobile arkadan çarpmak.
b- ) Asansör kapısına parmağını sıkıştırmak.
c- ) Merdivenlerden yuvarlanmak.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder