28 Ekim 2012 Pazar

3. Sinif Matematik Dersi Doğal Sayilar Basamak Değeri

3. Sınıf matematik dersi basamak değeri doğal sayılar çözümleme önde sonra gelen sayılar sayfası kağıdı yaprağı etkinliği 


1. Aşağıda verilen sayıdan 139’a kadar yaz.
110 - ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. Aşağıda verilen sayıdan 178’e kadar yaz.
150 - ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Aşağıda verilen sayıdan 207’e kadar yaz.
179 - ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Aşağıdaki sayıların basamak adlarını yazıp, basamak değerlerini hesaplayınız.

  87 2                                                          
                                                     Basamak değeri

                   ………………………………………
                 …………………………………………
                 …………………………………………

7 0 4                                                          
                                                     Basamak değeri
                   ………………………………………
                 …………………………………………
                 …………………………………………


  9 4 1                                                          
                                                     Basamak değeri
                   ………………………………………
                 …………………………………………
                 …………………………………………

  680                                                          
                                                     Basamak değeri
                   ………………………………………
                 …………………………………………
                 …………………………………………

5. Aşağıdaki sayılardan önce ve sonra gelen sayıları bulunuz.
……………….. – 567 - ………………………
……………….. – 100 - ………………………
……………….. – 891 - ………………………
……………….. – 345 - ………………………
……………….. – 678 - ………………………
……………….. – 789 - ………………………
……………….. – 199 - ………………………

 
……………….. – 399 - ………………………

6. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
600 =………………………………………………………….……………...
789 = ………………………………………………………….……………...
901 = ………………………………………………………….……………...
704 =………………………………………………………….……………...
740 = ………………………………………………………….……………...
850 = ………………………………………………………….……………...
300 =………………………………………………………….……………...
390 = ………………………………………………………….……………...
500 = ………………………………………………………….……………...

7. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.
İki yüz yedi=………...
Beş yüz=………...
Beş yüz seksen=………...
indir
Altı yüz=………...
Altı yüz dokuz=………...
Yedi yüz yirmi=………...
Sekiz yüz =………...

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder