31 Ekim 2012 Çarşamba

3. Sinif Matematik Dersi Doğal Sayilar Karişik Problemler

3. sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar karışık problemler sayfası kağıdı yaprağı bul ara çöz çiz ders ödev fotokopi


1. 635, 836, 304, 317 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?  
a- ) 317  < 304 < 635 <  836
b- ) 304  < 635 < 317 <  836
c- ) 304  < 317 < 635 <  836

2. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır?
a- ) 623       b- ) 312          c- ) 108  

3. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır?
a- ) 219    b- ) 160               c- ) 861

4. 677, 767, 776 ve 676 sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
.......   ........        .......      .........

5. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüzler basamağındaki rakam 1’dir?
a- ) 213       b- ) 147            c- ) 317

6. 4 yüzlük, 3 onluk ve 5 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 534             b- ) 453      c- ) 435

7. Aşağıdakilerden hangisi (7x100)+(8x10)+(6x1) şeklinde çözümlenmiş olan sayıdır?
a- ) 781        b- ) 786          c- ) 716

8. ’’859 doğal sayısı büyüktür………………..doğal sayısından.‘’  ifadesinde noktalı yere aşağıdaki sayılardan hangisi getirilirse ifade doğru olur?
a- ) 809       b- ) 879            c- ) 980

9. Aşağıdakilerden hangisi 0, 6, 3 rakamlarını birer kez kullanılarak oluşturulan üç basamaklı en küçük sayıdır?
a- ) 036         b- ) 603         c- )306

10. Aşağıdaki sayılardan hangisi 4 onluk ve 3 yüzlükten oluşmuş bir sayıdır?
a- ) 43        b- ) 340             c- ) 430

11. Aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.
a- ) üç basamaklı en büyük doğal sayı:……………………
b- ) üç basamaklı en küçük doğal sayı:………………………..
c- ) üç basamaklı en büyük çift doğal sayı:…………………
d- ) üç basamaklı en küçük tek doğal sayı:………………….

12. 5 yüzlük+4 birlik>……………………karşılaştırmasında noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) 5 yüzlük+3 onluk             b- ) 5 yüzlük+2birlik                           
c- ) 5 yüzlük+1 onluk

11. Aşağıda verilmiş sayıların okunuşlarını yazınız.
a- ) 412: Dört  yüz  on  iki
b- ) 387: ………………………………………………
c- ) 509: ………………………………………………
ç- ) 864: ……………………………………………

12. Aşağıda verilmiş sayıları çözümleyiniz.
a- ) 624: (6x100)+(2x10)+(4x1)
b- ) 573: …………………………………………………..
c- ) 852: …………………………………………………… 
d- ) 606: ……………………………………………………

13. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazınız.
a- ) (5x100)+(3x10)+(6x1) = 536
b- ) (7x100)+(8x10)+(9x1) = ……
c- ) (1x100)+(1x10)+(1x1) = ………

14. Onlar basamağında 3, birler basamağında 9 ve yüzler basamağında 2 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 239         b- ) 392          c- ) 932

15. 226-283-249-300-218 sayılarını sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
…..     ……      ……       ……    ……

16. 621-599-627-542-510-624 sayılarını sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
……    ……    ……   ……   ……    ……

17. Aşağıdaki boşluğa 4 – 5 - 9 rakamlarını kullanarak en büyük üç basamaklı çift doğal sayıyı yazıp çözümleyiniz.
____ :  …………………………………………….

18. Aşağıdaki boşluğa 8 – 4 - 3 rakamlarını kullanarak en büyük üç basamaklı çift doğal sayıyı yazıp çözümleyiniz.
______ :   ……………………………………………

19. m =1 onluk o =1 birlik olduğuna aşağıda verilen şekillerin ifade ettiği sayıları karşılarına yazınız.
a- ) mmm o o o =
b- )  m m m m o o o o=
c- )  m m m m m m o o o o o =

20. 478 > Pkarşılaştırmasında P yerine aşağıdaki sayılardan  hangisi yazılmalıdır?

indir
a- ) 419         b- ) 480          c- ) 491

21. 354 < P < 387 karşılaştırmasında P erine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) 399          b- ) 497         c- ) 370

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder