18 Ekim 2012 Perşembe

3. Sinif Matematik Dersi Doğal Sayilarin Okunuşlari ve Yazilişlari

3. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayıların okunuşları ve yazılışları doğal sayılarda çözümleme yazılışları verilen sayıların okunuşlarını yaz sayfası kağıdı yaprağı okunuşları verilen sayıları yaz ders ödev fotokopi

1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yaz.
101 = ………………………………………………………………………...
120 = ………………………………………………………..……………...
200 = …………………………………………………………..……………..
300 = …………………………………………………………..……………..
302 = ……………………………………………………..………………...
320 = ………………………………………………………………………...
400 = …………………………………………………………..……………..
405 = ………………………………………………………………………...
450 = ………………………………………………………………………...
500 = …………………………………………………………..……………..
507 = ………………………………………………………………………...
570 = ………………………………………………………………………...
600 = …………………………………………………………..……………..
604 = ………………………………………………..……………………...
640 = ……………………………………….…………….…………………..
701 = ………………………………………..……………….………………..
710 = ……………………………………..…………………………………...
800 = …………………………………………………………..……………..
860 = …………………………………………………….…………………...
806 = ……………………………………………………..…………………..
908 = ……………………………………………………..…………………..
980 = …………………………………………………………………………..
239 = …………………………………………………………………………..
456 = …………………………………………………………………………..
678 = …………………………………………………………………………..
813 = ………………………………………………………………..………...
900 = …………………………………………………………..……………..
947 = …………………………………………………………………………..
129 = …………………………………………………………..……………...
598 = …………………………………………………………..……………..
671 = …………………………………………………………..……………...

2. Aşağıdaki sayıdan başlayarak birer birer 156’ya kadar yazınız.
131 - …………………………………………………………………….....

3. Aşağıdaki sayıdan başlayarak birer birer 287‘ye kadar yaz. 
268 – …………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

4. Aşağıdaki sayıdan başlayarak birer birer 409 ‘a kadar yaz.
385 -…………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

5. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.
Yüz altmış = ……….
Yüz altı = ……….
İki yüz beş = ……….
İki yüz elli = ……….
Üç yüz dokuz = ……….
Üç yüz doksan   = ……….
Dört yüz altı = ……….
Dört yüz altmış = ……….
Altı yüz yedi = ……….
Altı yüz yetmiş = ……….
Altı yüz on yedi = ……….

6. Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz.
5 = ………………………………………………………………………………
15= ……………………………………………………………………..……….
215 =………………………………………………………………….……….
9=………………………………………………………………………..……….
29 =…………………………………………………………………….……….
329 =……………………………………………………………….………….
7=………………………………………………………………………….……..

word indir
47=……………………………………………………………………………….
547=…………………………………………………………………………….
3=…………………………………………………………………………………
73=……………………………………………………………………………….
673=…………………………………………………………………………….

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder