29 Ekim 2012 Pazartesi

3. Sinif Matematik Dersi Dogal Sayilar Yazili

3. Sınıf matematik dersi doğal sayılar yazılısı konu tekrarı değerlendirme sınav fotokopi sayfası yaprağı kağıdı çöz problemler ders
1. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazın. 12p
üç yüz elli sekiz :                        beş yüz elli üç :
dört yüz doksan:                       yedi yüz altmış :
altı yüz beş :                              iki yüz dört:

2. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazın. 12p
906:   ……………………………………………………… 
804:    ………………………………………………………
268:   ………………………………………………………
429:     …………………………………………………….
537:   ………………………………………………………
642:   ………………………………………………………

3.  468 sayınının basamak adlarını ve basamak değerlerini gösteriniz. 14p
4. Aşağıda verilen sayıları çözümleyin. 12p
426 =                                    750 =  
903 =                                    271 =

5. Aşağıdaki sayıları karşılaştırarak  “ <, > ve = ” sembollerinden uygun olanı koyun. 10p
698 …. 689                                 107 …… 207
35  ……. 75                                   369 …… 362 
210 …… 211                                    95 ….. 95
756 …. 789                                   510 ….. 500
315 …. 415                                     300 ….301

6. Aşağıdaki sayıları;
Büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayın. 7p
877, 967, 976, 878,654      --> ……………………………

Küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayın. 7p
275, 864, 358, 301, 618,  -->  …………………

7. 9,6,3  rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıyı yazın. 12p
En büyük = ……………..                                         En küçük = ………………

indir
8. a- ) Yüzler basamağında 6, birler basamağında 4, onlar basamağında 2 olan sayıyı yazın.  (…………….)7p
b- ) Onlar basamağında 5,yüzler basamağında 8 olan sayıyı yazın. (……………….) 7p 
BAŞARILAR J J

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder