31 Ekim 2012 Çarşamba

3. Sinif Matematik Dersi Doğal Sayilar Büyüklük küçüklük ilişkileri test

3. Sınıf Matematik Dersi doğal sayılar büyüklük küçüklük ilişkileri test değerlendirme sayfası kağıdı yaprağı fotokopi ders ödev


1. 345, 352, 361, 309, 299 sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 299 < 309 < 345 < 352 < 361 
b- ) 309 < 345 < 352 < 361 < 299
c- ) 361 > 352 > 345 > 309 > 299

2. Aşağıdaki şıklardan hangisi 508, 600, 399, 543, 489 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanmış şeklidir?
a- ) 399 < 489 < 508 < 543 < 600
b- ) 600 < 399 < 543 < 508 < 489
c- ) 600 > 543 > 508 > 489 > 399

3. Aşağıdaki sıralamalarda boş bırakılan yerlere uygun sayılar yazınız.
a- ) 208 <…….< 476       b- ) 341 <…….< 765     
c- ) 126 <……< 433        d- ) 643 <……< 887      
e- ) 222 <…..…< 410      f- ) 300 <…….<345

4. Aşağıdaki sıralamalarda boş bırakılan yerlere uygun sayılar yazınız.
a- ) 409 >….> 399          b- ) 598 >…..> 211          
c- ) 707 >….> 609         d- ) 899 >….> 439         
e- ) 298 >…..> 223         f- ) 512 >….> 432

5. Aşağıda sembolle verilmiş küçüklük büyüklük ilişkilerinin karşılarına okunuşlarını yazınız.
a- ) 356<546: üç yüz elli altı küçüktür beş yüz kırk altıdan
b- ) 476 < 789:             
c- ) 287 < 309:
ç- ) 300 < 301:
d- ) 100 < 101:
e- ) 112 < 210:
f- ) 340 > 312:üç yüz kırk büyüktür üç yüz on ikiden
g- ) 463 > 390:
ğ- ) 202 > 199:
h- ) 800 > 799:

6. 8 birlik ve 7 yüzlükten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 87                       b- ) 870                      c- ) 708

7. Aşağıdaki sayıların hangisinin onlar basamağında 7 rakamı vardır?
a- ) 707                     b- ) 770                     c- ) 557

8. (6x100)+(6x10)+(6x1) şeklinde çözümlenmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 661                   b- ) 606                     c- ) 666

9. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 400 ‘dür?
a-  ) 940                     b- ) 804                  c- ) 412

10. 638 doğal sayısındaki 3 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 3                          b- ) 30                    c- ) 300

11. 484 doğal sayısının doğru çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 4 onluk + 8 yüzlük +4 birlik
b- ) 4 yüzlük + 80 0nluk + 4 birlik
c- ) 4 yüzlük +8 onluk + 4 birlik

12. 5 birlik +9 yüzlük +5 onluktan oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 955                       b- ) 595                  c- ) 559

13. 4, 0, 7 rakamları ile oluşturulabilecek üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 704                    b- ) 470                  c- ) 740

14. 8, 6, 0 sayıları ile oluşturulabilecek üç basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 680                   b- ) 608                     c- ) 068

15. Aşağıda verilmiş olan sayılardan çift olanları kırmızı daire içine, tek olanları yeşil daire içine alınız.
a- ) 235    b- ) 654    c- ) 555    ç- ) 127    d- ) 861    e- ) 972    f- ) 270    g- ) 218     ğ- ) 249   h- ) 663    ı- ) 756     i- ) 652     j- ) 787     k- ) 229

16. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı bir doğal sayıdır?
a- ) 096               b- ) 100              c- ) 027

17. 406 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) dört yüz altı     b- ) dört yüz altmış
c- ) dört yüz on altı

18. " üç yüz altmış " sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 306          b- ) 366           c- ) 360

19. Verilen ifadelerden doğru olanları "D", yanlış olanları "Y" sembolü ile işaretleyiniz.
……205 sayısının birler basamağı 2’dir.


indir
……86 sayısında 8 rakamının basamak değeri 80’dir.
 ……931 sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 900’dür
…….168 sayısında 1 rakamının basamak değeri 100’dür.
…….271 sayısında 2 rakamının basamak değeri 200’dür.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder