31 Ekim 2012 Çarşamba

3. Sinif Matematik Dersi Problemler işlemler

3. sınıf matematik dersi işlemler problemler doğal sayılar toplama çıkarma örüntü sayı ilişkileri sayfası kağıdı yaprağı fotokopi ders ödev çöz çiz yaz


1. 684 sayısının okunuşu nasıldır?
a- ) altıyüz kırk sekiz
b- ) sekizyüz seksen dört
c- ) altıyüz seksen dört

2. ”Yedi yüz elli yedi “ sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 757           b- ) 775         c- ) 777                

3. “842“ sayısında kaç tane onluk vardır?
a- ) 84                 b- ) 40              c- ) 80

4.469“ sayısının onluk ve birliklerin toplamı kaçtır?
a- ) 46               b- ) 69             c- ) 49

5.3, 1, 5  “ sayılarını birer defa kullanarak yazılabilen en küçük doğal sayı kaçtır?
a- ) 531             b- ) 315       c- ) 135

6. 594 ” sayısının sayı değeri en büyük olan hangisidir?
a- )  5                b- )  9             c- )  4

7.628 sayısında 6’nın basamak değeri toplamı kaçtır?
a- )  6         b- ) 60            c- ) 600  

8. Birler basamağında 8 olan 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
a- ) 288       b- ) 268      c- ) 238

9. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 5 birlik 7 onluk 4 yüzlükten oluşmaktadır?
a- )  574      b- )  475         c- )  754

10.926“ sayısının açılımı hangisidir?
a- ) 9 yüzlük, 6 onluk, 2 birlik
b- ) 9 yüzlük, 2 onluk, 6 birlik
c- ) 6 yüzlük, 6 onluk,  2 birlik

11. Hangi seçenekteki doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
a- )  245, 292, 197,  216     b- )  481, 420, 454, 497
c- )  629, 656, 661, 688

12.Üç yüz üç“ sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 330             b- ) 303           c- ) 333

13.
6‘ar ritmik sayarken “ ? “ yerlerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
a- ) 38 – 44       b- ) 42 - 54        c-)  40 – 55

14. Üç basamaklı en büyük sayıdan hangi sayı çıkarsa sonuç 900 olur?
a- )  100         b- )  99               c- )   88

15.8, 2, 1“ sayılarını birer kez kullanarak kaç tane üç basamaklı çift sayı yazabiliriz?
a- )  4               b- ) 6                c- ) 8

16. Aşağıdaki doğal sayı karşılaştırmalarından hangisi doğrudur?
a- )  816 > 463    b- )  580 < 487  c- )  934 < 836

17. Toplama işlemlerden hangisi yanlıştır?
a- )  418 + 433 = 851              b- )  397 + 269 = 666
c- )  248 + 327 = 565             d- ) 112 + 69 + 5 = 186

18. 133 - a – 119 – 112 – b – 98 - 91 sayı dizisinde a yerine yazılacak sayı b yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır?
a- ) 105                    b- ) 21                   c- ) 22

19. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
125 : ……………………………             245 : ……………………………
320 : ……………………………             600 : ……………………………
524 : ……………………………             811 : ………………………………
289 : ………………………………          999 : ………………………………
500 : ………………………………           152 : ………………………………
425 : ………………………………           302 : ………………………………
410 : …………………………………         594 : …………………………………
370 : …………………………………        309 : …………………………………
948 : …………………………………

20. Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları rakamla yazınız.
yüz                            ………………………
yüz yirmi beş            ………………………
altı yüz otuz sekiz     ………………………
dört yüz beş               ……………………
sekiz yüz elli               ………………………
altı yüz yetmiş bir        ….………………
dokuz yüz doksan bir    ……………………

indir
dört yüz yirmi iki         ……………………
üç yüz yetmiş üç            ………………………
dört yüz dört                ………………………
beş yüz on                    ………………………
altı yüz yirmi                ………………………

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder