29 Ekim 2012 Pazartesi

3. Sinif Türkçe Dersi Değerlendirme


1. “Çalıştığı işlerde başarılı oldu” cümlesinde “çok” sözcüğü de kullanılsaydı, hangi sözcükten önce kullanılırdı?      
a- ) işlerde  b- ) başarılı    c- ) oldu     d- ) çalıştığı

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
a- ) Doğruyu söylemek, düşmanı bile yumuşatır.
c- ) Ağlıyor mu, gülüyor mu belli değil.
b- ) Burak Karabüklüymüş.
d- ) Bahar’ı gören var mı.

3. Aşağıdaki adlardan kaç tanesinin ilk harfi her zaman büyük yazılır?
Devlet, Türkçe, İlkbahar, Atlas, Anadolu, Yüzbaşı, Ankaralı
a- ) 2              b- ) 3               c- ) 4            d- ) 5

4. Aşağıdakilerden hangisi sözlükte önce gelir?
a- ) mahalle   b- ) mahsus    c- ) masum    d- ) mahalli

5. Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?
a- ) Kiprit                         b- ) Penbe   
c- ) Baş  bakan                  d- ) Elektrik

6. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
a- ) Gelir misin?                   c- ) Bu hava çok
b- ) Okula giderken              d- ) Durup dururken

7. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) Martı                            b- ) Serçe     
c- ) Kanarya               d- ) Kaplumbağa

8. “Gül” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bebek tatlı tatlı gülüyordu.            
b- ) Bahçemizde rengarenk güller var.
c- ) Annem gülleri çok sever.              
d- ) Gülü seven dikenine katlanır.

9. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi eş anlamlıdır?
a- ) zor-kolay                b- ) dar-geniş           
c- ) soru-cevap              d- ) ırak-uzak

10. Aşağıdakilerden hangisi eşseslidir?
a- ) düş       b- ) ilk            c- ) kirli            d- ) sert

11. “Adam boş şişeyi yere fırlattı.” cümlesinde hangi kelime varlığın özelliğini belirtiyor?
a- ) şişe       b- ) yere        c- ) boş            d- ) adam

12. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbiriyle ilişkili değildir?
a- ) Kaptan-gemi         b- ) Şoför-kamyon        
c- ) Pilot-uçak             d- ) Memur-işçi

13. “Arı” ile “bal” arasındaki ilişki “koyun” ile hangisi arasında vardır?
a- )  kuzu           b- )  keçi        c- ) koç       d- ) süt

14. Aşağıdakilerden hangisi birinin sevgi ve ilgisini kazanmak anlamındadır?
a- ) Gözden geçirmek          b- ) Göze girmek         
c- ) Gözünü açmak               d- ) Göz dikmek

15. “akıllı-sekiz-Hakan-bir-yaşlarında-çocuktur-zaman” sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa, hangisi bu cümlede yer almaz?
a- ) akıllı         b- ) bir      c- ) zaman       d- ) Hakan

16. Aşağıdakilerden hangisi sözlükte önce yer alır?
a- ) ütü     b- ) bisiklet    c- ) buzdolabı   d- ) banka

17. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı “ çok sevinmek “tir?
a- ) küplere binmek          b- ) göze girmek       
c- ) etekleri tutuşmak    d- ) ağzı kulaklarına varmak

18. “Ağzını bıçak açmamak “ deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Korkudan çenesini sıkmak
b- )  Dişleri kilitlenmek
c- ) Üzüntüden hiç konuşmamak
d- ) Etrafına öfkeli bakmak

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki yanlış yazılmıştır?
a- ) Akşam sana söylediklerimi düşündün mü?
b- ) Yarın kimin geleceğini biliyormusun?
c- ) Babam Ankara’dan geldi mi?
d- ) İstediğin elbise bu muydu?

20. Alfabemizde kaç sesli, kaç sessiz harf vardır?
a- ) 24-5         b- ) 8-21             c- ) 13-26

21. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde eş sesli sözcük vardır?
a- ) Tabağı kırdım.   b- ) Kitabımı kapladım.
c- ) Çayda yüzdüm.

22. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru eki yanlış yazılmıştır?
a- ) Oya haber verdi mi? b- ) Hala bize gelir misin?
c- ) Bana nerede olduğunu söylermisin?

23. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adın yazımı yanlıştır?
indir
a- ) Ankaralılar geldi.
b- ) Dedem Atatürkü görmüş.
c- ) Mustafa Kemaller ölmez.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder