21 Ekim 2012 Pazar

Eş Anlamli Sözcükler - Anlamdaş Sözcükler 2. Sinif Türkçe

EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER
(Anlamdaş Sözcükler)
   Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir.

   Türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. Eş anlamlı kelimelere bakıldığında genellikle bunlardan birinin Türkçe, diğerinin yabancı kökenli sözcük olduğu görülür.
abide :anıt                       acele :çabuk
acemi :toy                        aciz :güçsüz
adet :sayı                         al :kırmızı
araba : otomobil              armağan :hediye
ayakkabı :pabuç              bağışlama :affetme
bacı :kız kardeş              baş :kafa
beyaz :ak                         bonkör :cömert
cevap :yanıt                    cılız :zayıf
cimri :pinti                      cümle :tümce
çabuk :acele                  deprem :zelzele
dilek :istek                      doktor :hekim
dost :arkadaş                 emniyet :güven
eser :yapıt                       ev :konut
fakir :yoksul                    fayda :yarar
fena :kötü                        gökyüzü :sema
güç :kuvvet                      hadise : olay
hasret :özlem                    hatıra :anı
hediye :armağan              ırmak :nehir
ihtiyaç :gereksinim           ilan :duyuru
imtihan :sınav                  isim :ad
kabiliyet :yetenek            kafa :baş
kalp :yürek                      kelime :sözcük
kılavuz :rehber               kırmızı :al
kirli :pis                            konuk :misafir
kuvvetli :güçlü                küçük :ufak
merkep :eşek                 misafir :konuk
misal :örnek                   muharebe :savaş
nehir :ırmak                    nesil :kuşak
okul :mektep                   öğrenci :talebe
öğretmen :muallim          önder :lider
örnek :misal                     öykü :hikaye
problem :sorun                rüzgar :yel
saadet :mutluluk              sağlık : sıhhat
savaş :cenk                     sebep :neden
sene :yıl                           serüven :macera
sevinç :mutluluk              sınav :imtihan
sınıf :derslik                     siyah :kara
sonbahar :güz                  soru :sual
sözcük :kelime                 tabiat :doğa
tören :merasim                tutsak :esir
tümce :cümle                   uçak :tayyare
ulus :millet                        uyarı :ikaz
vakit :zaman                     vatan :yurt
vazife :görev                    vilayet :il

word indir
Yaşlı :ihtiyar                    yel :rüzgar
yemek :aş                        yetenek : kabiliyet
yoksul :fakir                     yurt :vatan
yürek :kalp                       zengin :varlıklı 

1 yorum :

Yorum Gönder