9 Kasım 2012 Cuma

3. Sinif Matematik Dersi Doğal Sayilar Değerlendirme


doğal sayılar değerlendirme 3. Sınıf Matematik Dersi, 3. Sınıf Matematik çalışma kağıdı (sayfası) yaprağı fotokopi ders çöz


1. 21’den başlayarak ileriye doğru sekizer sekizer ritmik sayarken dördüncü saymada hangi sayıyı söyleriz?
a- )  37                    b- ) 45                  c- ) 53

2. Bir toplam işleminde toplam 601, toplanan terimlerden biri 189 ise diğer toplanan kaçtır?
a- )  512                 b- ) 468                 c- ) 412

3. 1, 6, 2 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilen üç basamaklı en büyük ve en küçük sayının farkı kaçtır?
a- )  495              b- ) 379             c- ) 356

4.  456 - o = 257 işleminde çıkan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- )  189              b- ) 199              c- ) 209

5.  987 doğal sayısının onlar basamağı ile yüzler basamağının basamak değeri toplamı kaçtır?
a- )  820                b- ) 880               c- ) 980

6. 417 sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında oluşan sayıdan, 107 çıkarıldığında hangi sayı elde edilir?
a- )  313                b- ) 310               c- ) 303

7. Bir çıkarma işleminde çıkan 296, fark 409 ise eksilen kaçtır?
a- )  715              b- ) 705              c- ) 113 

8. Birol 38 yaşındadır.Babası ise, Birol’dan 29 yaş büyüktür.Annesi de 64 yaşında olduğuna göre bu ailenin yaşları toplamı  kaçtır?
a- )  159                       b- ) 169                 c- ) 179

9. 242 doğal sayısında 2 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
a- )  220                       b- ) 202               c- ) 198
200 - 2 = 198
10. 495 – 602 – 87 – 829 – 198 doğal sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- )  829 > 495 > 602 > 198 > 87
b- )  829 > 198 >  602 > 495 >87
c- )  829>  602 > 495 > 198> 87

11. Aşağıdaki toplama işleminde A ve B’nin değeri
kaçtır?           A  6 7  
                  +  3  B  9         
                      8  3  6
a- )   A = 4               b- ) A = 3           c- ) A = 4
        B = 6                     B =  7                 B = 7

12. Sinan  15g vanilyadan 3 paket, 18g kabartma tozundan 4 paket almıştır. Sinan kek yapmak için kaç gram malzeme almıştır?
a- )  117 g                  b- ) 137 g                  c- ) 147

13. 75’ten önceki ve sonraki tek doğal sayıların toplamı kaçtır?

14. 39’dan önce ve sonraki tek doğal sayıların toplamı kaçtır?

15. 64 ten önceki ve sonraki tek doğal sayıların farkı kaçtır?

16. 77’den önceki ve sonraki çift doğal sayıların toplamı kaçtır?

17. 44’ten önceki ve sonraki çift doğal sayıların toplamı kaçtır?

18. 98’den önceki ve sonraki çift doğal sayıların farkı kaçtır?

19. Bir basamaklı tek doğal sayıları yazınız.
………………………………………………………………………………………….

20.  Bir basamaklı çift doğal sayıları yazınız.
………………………………………………………………………………………….

21. 7  - 8 - 9 rakamları ile yazılabilecek
En büyük çift sayı = …………..
En küçük tek sayı =  …………..

22. 1 – 3 – 2 rakamları yazılabilecek
En büyük çift sayı = …………..indir
En küçük tek sayı =  …………..

23.  6 – 5 – 4 rakamları ile yazılabilecek
En büyük çift sayı = …………..
En Küçük tek sayı = ................Hiç yorum yok :

Yorum Gönder