21 Kasım 2012 Çarşamba

5. Sinif Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazili Sorulari Cevaplari

5. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav soruları Cevapları Anahtarı Sayfası kağıdı yaprağı değerlendirme test


Ödev Kalemi  İlköğretim Okulu                                             
2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı   Tarih:   10 / 10 / 2011
5 – D Sınıfı Türkçe Dersi I. Dönem I. Yazılı Soruları
Adı:                                                             Doğru:
Soyadı:                                                           Yanlış:
Numarası:                    Puanı:                        Notu:
BAKARSAN BAĞ OLUR BAKMAZSAN DAĞ OLUR

      Köyde ona, “Kör Mustafa’’ derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Böyle mi doğmuştu, yoksa çocukken bir şey mi olmuştu, hatırlamıyorum.
      Kör Mustafa bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, dam aktarır, kuyu kazar…
      Bizim köy yabani meşe palamutları, Fundalar, çalı süpürgeleri ile kaplıdır. Kör Mustafa nasıl becerir bilmem… Denize diklemesine inen bir çalılığın bir kısmını ne pahasına ayıkladı biliyor musunuz? Tırnakları pahasına. Kazma iş görmediği zaman yumruğu, parmakları ya da tırnaklarıyla toprağı kazdı. Dişle, tırnakla, canla başla çalışarak tabiatı yendi. Deniz kıyısındaki eski kuyudan su taşıyarak toprağı canlandırdı. Karanfiller, domatesler yetiştirdi.
      Kör Mustafa’nın bahçesini görenler:                                         
      -Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur, diyorlardı.
* Bayraklı soruları metne göre cevaplayınız.


P Yukarıdaki metinde sözü edilen köy ne tür bitkilerle kaplıdır? 4p
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

P Kör Mustafa hangi işlerde çalışarak geçimini sağlıyor? 4p
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

P Kör Mustafa domates ve karanfil yetiştirmek için neler yapıyor? 4p
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

I. alacağız                 II. okullar
III. karne                 IV. olunca                 V. tatil
1. Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerin düzgün bir cümle olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 4p
a- ) II-V-IV-III-I               b- ) I-II-III-IV-V
c- ) V-IV-III-II-I               d- ) II-III-V-IV-I

2. Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir?3p
a- ) Tahtakale                        b- ) yerelması
c- ) Eskişehir                         d- ) çiftçi

3. “öğretmen-öğrenci“ sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?3p
a- ) hasta-hastahane                   b- ) pilot-uçak
c- ) usta-çırak                              d- ) kaptan-gemi
4
. “Tatil Serüvenimiz” başlığındaki “serüven” sözcüğünün eş anlamlısı hangi sözcüktür? 4p
a- ) Hayat       b- ) Macera    c- ) Oyun         d- ) Gezi

5. “Okan düzenli bir çocuktur.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? 3p
a- ) Tertipli insanları herkes sever.
b- ) Her işte dikkatli olmak gerekir.
c- ) Düzensiz çalışarak başarılı olunamaz.
d- ) Senin gibi dağınık birini hiç görmedim.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakmak kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? 3p
a- ) Ayrılık yüreğimi yaktı    
b- ) Çoban, üşüyünce ateş yaktı    
c- ) Havalar soğuyunca ateş yaktı.   
d- ) Yemek pişirmek için ocağı yaktı

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarma söz konusudur? 3p
a- ) Ellerinin üşüyeceğini hiç düşünmemişti.
b- ) Bundan böyle işlerini düzenli yapmalısın.
c- ) Sen de mi tatile çıkacaksın.
d- ) Yarın gece ay tutulacakmış.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güç kelimesinin yerine zor kelimesi getirilirse, cümlenin anlamı değişmez? 3p
a- ) Yel değirmeni, rüzgar gücü ile çalışır.
b- ) Gücümüzü iyilik yapmak için kullanmak asil bir davranıştır.
c- ) Güç işler, bizi hayata karşı dayanaklı yapar.
d- ) Yelkenli, akıntıların gücüne karşı koyamadı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur? 4p
a- ) Aç doymam, tok acıkmam.
b- ) Her çok azdan olur.
c- ) Her inişin bir çıkışı vardır.
d- ) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? 3p
a- ) En güzel ay Aralıktır.
b- ) Hayatımın en güzel dönemleri okullarda geçti.
c- ) Havalar çok sıcak olduğunda, keyfim yerine gelir.
d- ) Hava sıcaklığı 22° C’dir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır? 3p
a- ) Beni dinlemedikleri için başları çok ağrıdı.
b- ) Bazı öğrenciler hiç ders çalışmıyor.                            
c- ) Birkaç kişiyle bu yıl yeni tanıştık.
d- ) Bazen başım çok ağrıyor.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? 3p
a- ) Paylaşma da yardımlaşma olmayabilir.
b- ) Bu yüzden dayanışma, yardımlaşmayı da içerir.
c- ) Çünkü insanlar birbirine muhtaçtır.
d- ) Sonuç olarak dayanışma, paylaşma demek değildir.

13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ne zaman” sorusunun yanıtı yoktur? 3p
a- ) Babam akşama doğru geldi.
b- ) Güneş doğuncaya kadar çalıştım.
c- ) Vitrindeki saatleri çok beğendim.
d- ) Yazın mutlaka yüzeceğim.

14. "Ahmet, okula servis ....... gidiyor." Cümlesin-deki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? 4p
a- ) bile          b- ) gibi          c- ) için          d- ) ile


15. Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? 3p
a- ) Kulağını çektim ki, bir daha yapmasın.
b- ) Bizim ki henüz gelmemiş.
c- ) Kim ki onu söyleyen?
d- ) Oku ki anlayasın!

Okul bilgi, sevgi yuvası
Güzel dünyası çocukların,
Okul çağı mutlu çağ.
Orada doğar güneşi
Yürekten dostlukların
Okul bilgi, sevgi yuvası
Güzel dünyası çocukların


* 16. ve 17. sorular yukarıdaki şiire göre cevaplanacak.


16. Şiirin konusu nedir? 3p
a- ) okulun önemi                         b- ) bilginin önemi
c- ) çocukların dünyası                 d- ) çocukluk özlemi

17. Şiirde, okulla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? 3p
a- ) Mutlu bir geleceğe hazırladığından
b- ) Dostlukların okulda başladığından
c- ) Çocuklara mutluluk verdiğinden
d- ) Bilgi ve sevgi kazandırdığından

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda soru işareti kullanılmalıdır? 3p
a- ) Arkadaşımın sözünü ettiği film ne zaman gösterilecekmiş
b- ) Yarın kardeşimle birlikte sinemaya gideceğiz
c- ) Kaç gündür ortada görünmüyorlar
d- ) Ne değini bir türlü anlayamadım

19. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde topluluk adı yoktur? 3p
a- ) Tuttuğu takım birinci ligde oynuyor.
b- ) Toplantıda öğrenciler de vardı.
c- ) Bu milletin evlatları barışseverdir.
d- ) Çoban, sürüyü dereye indirdi.

20. Aşağıdaki söz dizilerinden hangisi tam bir cümle değildir? 4p
a- ) Okula başladığım günü hiç unutamam
b- ) Okul müdürümüz beyaz saçlı gözlüklü birisiydi
c- ) Çamların altında uzayıp giden bir yolda
d- ) Ayağını yorganına göre uzat

21. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kelimenin karşıtı değil olumsuzu verilmiştir? 3p
a- ) inmek - çıkmak           b- ) almak - vermek           
c- ) gitmek - gitmemek      d- ) gülmek - ağlamak


22. Hangi atasözünün anlamım diğerlerinden tümüyle farklıdır? 4p
a- ) Birlikten kuvvet doğar.
b- ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
c- ) El ele vermeyince taş yerinden oynamaz.
d- ) Ev alma komşu al.

23. “Can kulağı ile dinlemek” deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? 4p
a- ) canı kulakta olmak                                b- ) ilgiyle dinlemek
c- ) tek başına dinlemek                             d- ) dikkatli olmak

24. “Türkçede heceler en fazla dört harften oluşur.”
   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek heceden oluşmuş böyle bir sözcük vardır? 3p
a- ) Ormanlarımızda ayı, tavşan ve kurt vardır.
b- ) Hayvanların en güçlüsü fildir.
c- ) Aslan ormanların en vahşi hayvanıdır.
d- ) Hayvanat bahçesinde birçok hayvan vardır.

25. Aşağıda verilen cümlelerden, hangisinde abartı (mübalağa) vardır? 3p
a- ) Masallar hayal dünyamızı geliştirir.
b- ) Kimsenin onun varlığından haberi bile olduğunu sanmıyorum.
c- ) Ders çalışırken müzik dinliyormuş.
d- ) Kardeşim, sabahlara kadar ateşler içinde yandı.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımı yanlıştır? (DPY 2004) 3p
a- ) Bu işi annemde biliyor.
b- ) Sevgide sınır olmaz.
c- ) Babam fabrikada çok yoruluyor.
d- ) Bugün okulda eğlence vardı.

27. “Karanlıktı. Hepimiz bahçenin ortasındaki ağacın altında oturuyorduk. Birbirimize gülünç öyküler anlatıp eğleniyorduk. Birden çok korkunç bir gürültüyle irkildik…”
   Bu parçanın sonuna aşağıdakilerin hangisi getirilemez? 3p
a- ) sağa sola kaçışmaya başladık.
b- ) deprem oluyor sandık.
c- ) sanki küçük bir balon patlamıştı.
d- ) küçük kardeşim korkudan titriyordu.
Joker Soru
P Aşağıda verilen deyim - anlam eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
a- ) yerli yerinde à yabancı olmayan
b- ) ağzı açık kalmak à şaşırmak
c- ) ağzı kulaklarına varmak à çok sevinmek
d- ) saçı başı ağarmak à yaşlanmak

% Başarılar Dilerim %
Ödev Kalemi
Türkçe Öğretmeni

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder