12 Aralık 2012 Çarşamba

Timurlular Kimdir? Hakkinda Bilgi Kuruluş ve yikiliş tarihleri Kim Tarafindan kurulmuş ve Yikilmiştir?

Timurlular Hakkında Bilgi, Kuruluş Tarihi Yıkılış Tarihi, kim tarafında kurulmuştur, Kim Tarafından Yıkılmıştır? hakim oldukları yerler,
Timurlular (1369–150)
- Çağatay Hanlığı’ndaki karışıklıktan yararlanan Timur tarafından Semerkant’ta kurulmuştur.
- Timur, Orta Asya ve Hindistan’a hâkim olmuş, Altın Orda ve Osmanlı Devleti’nin zayıflamasında (Ankara Savaşı) etkili olmuştur.
- Cihan imparatoru olmak isteyen Timur, Çin seferi sırasında öldü.
- Timur’un ardından tahta Uluğ Bey çıktı.
- Uluğ Bey medrese ve rasathane açarak astronomi alanında çalışmalar yaptı.
- Timur Devleti’nde Hüseyin Baykara yazdığı Türkçe şiirlerle ün kazanırken Ali Şir Nevai Muhakemetü’l-Lugateyn adlı eseri ile Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kanıtlamaya çalıştı.
- Timur Devleti Hüseyin Baykara’nın ölümünden sonra Şeybaniler tarafından yıkılmıştır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder