9 Nisan 2013 Salı

ilkokul 1. sinif öğrencileri 60 - 66 aylik öğrenciler Karşilaşilan zorluklar


ilkokul birinci 1. sınıf öğrencileri, karşılaşılan zorluklar 60 - 66 aylık öğrenci problemleri, öneriler, rapor, 2012 - 2013 eğitim öğretim yılı, tutanak, bilgi


1. 40 dakika olarak hazırlanan uyum ve hazırlık çalışmalarında yer alan etkinlikler için bu sürenin sınıf seviyesine fazla geldiği; - ilkokullarda uyum ve hazırlık çalışmaları için belirlenmiş etkinlik sürelerinin azaltılması.
* Uyum ve hazırlık çalışmalarındaki 40 dk sürenin öğrenci sınıf düzeyi göz önünde bulundurularak ayarlanması. Okullarda yaş gruplarına göre sınıflar oluşturulduysa sadece 60-66 aylık öğrencilerin ders sürelerinin kısaltılması.
* 40 dk olarak belirlenen ders saati süresinin öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon süresinden uzun olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 1. Sınıf müfredatının basitleştirilmesi ve öğretmenlerin esnek program uygulayabilmesine imkan sağlanması gerekmektedir.
* Uyum ve hazırlık süreci öğrenci ve sınıf seviyesine uygun olarak 12 hafta olarak değil, daha az hafta olarak ele alınması daha uygun olacaktır.
* Ana sınıfına giden öğrencilerle gitmeyenler arasında hazır bulunuşlulukları ve uyum sağlamaları konusunda farklılık gözlemlenmiştir. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

3. Aynı sınıfta bulunan 60 – 66 aylık yaş grubu ile 72 ayını tamamlamış öğrenciler arasındaki psiko  - motor farklılıklar, yapılan etkinliklerde büyük yaş çocuklarında bıkkınlık yaratırken, küçük yaştaki çocukların bu etkinliklerde zorlandıkları şeklinde değerlendirmeler yapılmaktadır.
* 60 – 66 aylık çocuklar ile 72 aylık çocuklar arasında psiko-motor farklılıklar belirgin bir şekilde görülmektedir. Odev Kalemi Yapılan etkinlikler büyük çocuklarda bıkkınlık ve motivasyon eksikliği yaratırken küçük çocuklarda aşırı zorlanma ve okuldan soğma yaratmaktadır. Küçük çocuklar büyük çocuklarla yapılan etkinliklerde uyumsuzluk göstermektedir.
* 60 – 66  aylık çocuklar oyun çağında olduklarından sınıfiçi yapılan etkinliklere uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar.
* 60 – 66  aylık çocukların psikolojik durumları sıralarda oturup ders dinleyecek durumda değil. Çabuk sıkılıp dikkatlerini çekmekte zorluk yaşanmaktadır.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder