30 Temmuz 2013 Salı

s sesi 3'lü hecler hecelerden kelimeler oluşturma 3. Grup harfler 1. sinif TürkçeDersi okuma yazma etkinlikleri


s sesi 3'lü hecler hecelerden kelimeler oluşturma 3. grup harfler 1. sınıf Türkçe Dersi okuma yazma etkinlikleri

mes   lek     mis  tik
meslek            mistik 

mis   kin     mis    ket
miskin          misket


kes   me       kes   ti      
kesme            kesti

kes   kin     kes tik
keskin           kestik

 es    ti       es   tik      
esti               estik

is    tek      us     lu
istek              uslu

es     ne      es   nek
esne              esnek

Es     ma     Es       ra
Esma             Esra

es     na      las   tik     
esna             lastik

tas     ma    as   ma
tasma             asma

re     sim     ke   sim     
resim           kesim

i     sim    sim   ya
isim             simya

sal    la      sak    la     
salla             sakla

sat    ma     say   ma
satma           sayma

sar   ma    sal    ma
sarma           salma

word indir
san   ma     sat    tı
sanma          sattı


Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme