29 Temmuz 2013 Pazartesi

Üç sesli kapali heceler 1. grup ve 2. grup harfler 1. Sinif Türkçe Dersi Okuma Yazma Etkinlikleri


Üç sesli kapalı heceler 1. ve 2. grup harfler elat - inorm 1. sınıf Türkçe Dersi okuma yazma etkinlikleri
Üç sesli
kapalı heceler
l
t
n
r
m
le
lel
let
len
ler
lem
la
lal
lat
lan
lar
lam
li
lil
lit
lin
lir
lim
lo
lol
lot
lon
lor
lom
lu
lul
lut
lun
lur
lum
lıl
lıt
lın
lır
lım

Üç sesli
kapalı heceler
l
t
n
r
m
te
tel
tet
ten
ter
tem
ta
tal
tat
tan
tar
tam
ti
til
tit
tin
tir
tim
to
tol
tot
ton
tor
tom
tu
tul
tut
tun
tur
tum
tıl
tıt
tın
tır
tım


Üç sesli
kapalı heceler
l
t
n
r
m
ne
nel
net
nen
ner
nem
na
nal
nat
nan
nar
nam
ni
nil
nit
nin
nir
nim
no
nol
not
non
nor
nom
nu
nul
nut
nun
nur
num
nıl
nıt
nın
nır
nım

word indirHiç yorum yok :

Yorum Gönder