3 Ağustos 2013 Cumartesi

heceden kelimeye y sesi 3. Grup harfler 1. sinif Türkçe Dersi okuma yazma etkinlikleri


sesten heceye heceden kelimeye y sesi 3. Grup harfler 1. sınıf Türkçe Dersi okuma yazma etkinlikleri

“y” sesi ile oluşan kelimeleri okuyalım. Birleştirerek yazalım
y e   à     ye    à  ye  
y e l  à          yel    à  …………
y e m à     yem  à  …………         
y a t à     yat   à  …………         
y o l à     yol   à  …………         
y a r à     yar   à  …………         
y a y à     yay  à  …………             
y a k à     yak   à  …………             
a y a k à  a yak   à  …………             
o y u n à  o yun   à  …………         
y a y a à  ya ya   à  …………
k a y a à  ka ya   à  …………             
a y n a à ay na    à  …………
y a r a à  ya ra   à  …………                  
y a r a r  à  ya rar  à  ………      
y a r ı m  à  ya rım  à  …        
y a l a n   à  ya lan   à  ………        
y a k ı n   à  ya kın   à       

indir
y a n a k  à  ya nak  àHiç yorum yok :

Yorum Gönder