4 Ağustos 2013 Pazar

y sesi hecelerden kelimeler elde etme 3. grup harfler 1. sinif Türkçe Dersi okuma yazma etkinlikleri


y sesi hecelerden kelime elde etme 3. grup harfler 1. sınıf Türkçe Dersi okuma yazma etkinlikleri

ye    lek    ye   nik    e     ye   ye     sek
yelek       yenik         eye            yesek


e    yer   yer    li    yer   me   yen    me
eyer          yerli            yerme          yenme


i     yi    yi      ne   ye  ni      yı     ka
iyi          yine           yeni         yıka


yır    tık    a      yır   ka   yır    ka   yın
yırtık             ayır            kayır            kayın


yor   ma    yo     yo     o     yun   ko   yun
yorma            yoyo             oyun           koyun


uy    ma    uy     ku   u yu    yu    lar
uyma uyku    uyu yular


yu   ka   rı      yu      tak       yu      mak
yukarı    yutak              yumak


toy    nak    oy     nak   ya     nak   tır   nak
toynak              oynak          yanak            tırnak


oy     ma      oy    lar   oy     na     koy  ma
oyma               oylar          oyna             koyma


yol     ma     yat   ma
yolma              yatma 
word indir


yan    ma   ay   ran
yanma         ayran


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder