7 Kasım 2013 Perşembe

Atatürk'ün Hayati 2. Sinif Türkçe Dersi


Atatürk'ün Hayatı 2. Sınıf Türkçe Dersi, 2. sınıf Türkçe Dersi Atatürk'ün Hayatı etkinliği çalışma sayfası
ATATÜRKÜN HAYATI
     Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanımın Selanikte bir çocukları oldu. Yıl, bin sekiz yüz seksen birdi. Çocuğa Mustafa adını verdiler.
     Mustafanın daha sonra bir kız kardeşi dünyaya geldi. Ona da Makbule adını verdiler.
     Mustafa, ilkokuldan sonra Selanik Askeri Ortaokulunda okudu. Bu okulda, kısa sürede çalışkanlığı ile tanındı. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa, ona Kemal adını verdi.
     Mustafa Kemal, daha sonra, Manastır Askeri Lisesinde ve İstanbul Harp Okulunda okudu. Bin dokuz yüz dört yılında, kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı.
     O, her zaman ulusunun özgürlüğü için çalıştı. Çanakkale Savaşında üstün başarılar gösterdi.
     Yurdumuza giren düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşını başlattı.
     Başkomutanlığını yaptığı bu savaş, zaferle sonuçlandı.
     Türkiye Cumhuriyetini kurdu. Ülkemizin gelişmesini sağlayacak yenilikleri gerçekleştirdi.
     Türkiye Büyük Millet Meclisi ona Atatürk soyadını verdi.
     Atatürk, 10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekizde, İstanbul Dolmabahçe Sarayında öldü. Şimdi Ankarada Anıtkabirde yatıyor. 
                                   Enver Behnan Şapolyo


1. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız.
Zafer: ……………………………………
Cumhuriyet: ……………………………
Kemal: ……………………………………
Harp: ……………………………………
Kurmay: …………………………………
Özgürlük: ………………………………
Yenilik: ……………………………………

2. Aşağıdaki sözcükleri okuduğunuzda aklınıza gelen ilk iki sözcüğü boşluklara yazınız.
Atatürk         yenilik       cumhuriyet       zafer
…………….      ....………          ………………   ……………
…………….          …………….         ………………      …………

3. Soruların cevaplarını yazınız.
Atatürk nerede doğdu?     ……………….
Annesinin adı nedir?          ………………
O nasıl bir öğrenciydi?     ………………
Atatürk niçin çok çalıştı?     ……………
Atatürk ne zaman öldü? …………………
Cumhuriyeti kim kurdu?     ……………

4. Cümlelerdeki boşluklara “s” veya “z” harflerinden uygun olanı yazınız.

     Bin dokuz yü… dört yılında, Kurmay Yü…başı olarak orduya katıldı. Çanakkale …avaşı’nda ü..tün başarılar gö…terdi. Her …aman ulu…unun özgürlüğü için çalıştı.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder