25 Kasım 2013 Pazartesi

standart olmayan uzunluk ölçü birimleri test 2. sinif Matematik Dersi


standart olmayan uzunluk ölçü birimleri test 2. sınıf matematik dersi, 2. sınıf matematik dersi standart olmayan uzun ölçü birimleri test fotokopi kağıt

Uzunluk Ölçüleri

1. Elimizi tam açarak başparmağımız ile küçük parmağımız arasındaki uzunluk aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) karış
b- ) kulaç
c- ) el

2. Adımlayarak yaptığımız ölçümü son adımımız fazla gelirse aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
a- ) karış
b- ) ayak
c- ) parmak

3. Kollarımızı iki yana açarak yaptığımız ölçüm aşağıdakilerden hangisidir?
a -) adım
b- ) karış
c- ) kulaç

4. Karışla yaptığımız bir ölçüm son karışımız uzun gelirse aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
a- ) karış
b- ) ayak
c- ) parmak

5. Kulaçla yaptığımız bir ölçümü son kulacımız fazla gelirse aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
a- ) karış
b- ) ayak
c- ) parmak

6. Aynı sıranın uzunluğunu Şetafet 6 karış 4 parmak, Cemşit 5 karış 3 parmak ölçmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Cemşit'in karışı büyüktür.
b- ) Şetafet'in karışı büyüktür.
c- ) İkisinin eli eşittir.

7. Cem sınıfımızın boyunu 8 adım 2 ayak, Gökhan ise 7 adım 3 ayak olarak ölçmüştür. Ödev Kalemi Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Gökhan'ın adımı daha büyüktür.
b- ) Cem'in adımı daha büyüktür.
c- ) Gökhan'ın adımı küçüktür.

8. Beren tahtayı 2 kulaç 3 karış, Berk 3 kulaç 2 karış olarak ölçmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Berk'in kulacı daha büyüktür.
b- ) Beren'in kulacı daha büyüktür.
c- ) Beren tahtayı yanlış ölçmüştür.

9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a- ) karış = parmak
b- ) ayak = karış
c- ) kulaç = karış

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Standart olmayan ölçüler kişiden kişiye değişir.
b- ) Herkesin kulacı aynı uzunluktadır.
c- ) Vücudumuzu kullanarak uzunlukları ölçebiliriz.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder