13 Ocak 2014 Pazartesi

okuduğunu anlama test 2. sinif Türkçe Dersi


okuduğunu anlama test 2. sınıf Türkçe Dersi

    Dört küçük tavşan varmış. Adları şöyleymiş: Kılkuyruk, Uzunkulak, Pofuduk ve Alagöz. Küçük tavşanlar, anneleriyle birlikte bir ormanda yaşarlarmış. Bir gün anne tavşan, yavrularını çevresine toplamış. Onlara:
   - Artık büyüdünüz, demiş. Ormanda dolaşabilirsiniz. Ama sebze bahçesine girmeyin. Oralar çok tehlikelidir. Ödev Kalemi Hele Ahmet Dayının bahçesine hiç girmeyin. Babanızı orada yakaladılar.

 İlk 8 soruyu yazıya göre yanıtlayınız.

1. Okuduğunuz yazıda kaç tavşandan söz edilmektedir?
a- ) 2           b- ) 3        c- ) 4          d- ) 5

2. Tavşanlar nerede yaşıyorlar?
a- ) çiftlikte                      b- ) ormanda
c- ) kümeste                    d- ) bahçede

4. Anne tavşan, yavrularını çevresine toplayarak ne yapmıştır?
a- ) Onlara masal anlatmıştır.
b- ) Onlara yiyecek vermiştir.
c- ) Onların üstlerini temizlemiştir.
d- ) Tehlikelere karşı uyarmıştır.

5. Anne tavşanın, yavrularına, girmemelerini istediği yer neresidir?
a- ) Bekçi kulübesi.
b- ) Ormanın bazı yerleri.
c- ) Ahmet Dayının bahçesi.
d- ) Yaşlı kadının tarlası.

5. Bahçelerden birine girdiği için yakalanan tavşan hangisidir?
a- ) baba tavşan
b- ) anne tavşan
c- ) komşu tavşan
d- ) yavru tavşanların en büyüğü

6.Aşağıdakilerden hangisi bu yazıya bir başlık olabilir?
a- ) Bahçedeki Tavşanlar
b- ) Ahmet Dayının Tavşanı
c- ) Anne Tavşan ve Yavruları
d- ) Yaramaz Tavşanlar

7.Yazının ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Herkes özgürce her yere girebilmeli.
b- ) Başkalarına  ait yerlere izinsiz girilmemeli.
c- ) Tehlikeli yerlere gizlice girilmeli.
d- ) Büyüklerin sözü ara sıra dinlenmeli.

8. Yazının ilk tümcesinde kaç hece vardır?
a- ) 5             b- ) 6      c- ) 7             d- ) 8

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru olarak hecelerine ayrılmıştır?
a- ) Uz – un – kul – ak             b- ) Pof – u – duk
c- ) teh – lik – eli – dir              d- ) Kıl – kuy – ruk

10.Aşağıdakilerden hangisi tek hecedir?
a- ) iyi                                   b- ) dört
c- ) kale                              d- ) ebe

11. Aşağıdakilerden hangisi dört sesten oluşmuş bir hecedir?
a- ) okul                             b- ) sırt
c- ) ilgi                                d- ) soru

12. “Ali çok güçlü bir çocuktur.” tümcesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) çalışkan                           b- ) iri
c- ) kuvvetli                          d- ) büyük

13. Aşağıdakilerden hangisi bir sevinci bildiriyor?
a- ) Yaşasın, biz kazandık!
b- ) Bir daha yapma bunu!
c- ) Kızcağıza yazık oldu.
d- ) Ya gelmezsen.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder