30 Eylül 2014 Salı

eş anlamli zit anlamli eş sesli sözcükler testi 3. sinif Türkçe Dersi


eş anlamlı sözcükler zıt anlamlı sözcükler eş sesli sözcükler testi 3. sınıf Türkçe Dersi

1.Basit” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kolay                                  b- )  karışık
c- )  sade                                   d- )  süslü

2.“Ödül” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) başarı                                b- )  zafer
c- )  mükâfat                          d- )  para

3. “İtina” kelimesinin anlamdaşı nedir?
a- ) dikkat                                b- )  özen
c- )  sorumluluk                       d- )  inceleme

4. “Irak” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) uzak                                   b- )  yabancı
c- )  akraba                               d- )  yüksek

5. “Tamir” kelimesinin anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yapım                                 b- )  onarım
c- )  ek                                     d- )  kaynak

6. “Esir” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) tembel                   b- )  bağlı
c- )  tutsak                   d- )  hasta

7.Fil çok güçlü bir hayvandır.” Cümlesinde altı çizili oln kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazabiliriz?
a- ) ağır                        b- )  saldırgan
c- ) vahşi                       d- ) kuvvetli

8.Araba çok hızlı gidiyordu.” Cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak anlamı değişmez?
a- ) sürekli                               b- )  koşucu
c- )  süratli                               d- )  telaşlı

9. “Çoğul” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) çok                                     b- )  iyi
c- )  tekil                                  d- )  kalabalık

10. “Sevinç” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yorgunluk                          b- )  müjde
c- )  üzüntü                               d- )  hasret

11.Şişman çocuk yere düştü.” Cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?
a- ) uzun                                   b- )  kısa
c- )  zayıf                                  d- )  tombul

12.Bu adam çok cimri.” cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?
a- ) çalışkan                             b- )  kıskanç
c- )  atak                                  d- )  cömert

13. “Tüketici” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) müsrif                               b- )  verimsiz
c- )  tuzlu                                d- )  üretici

14. “Bayat” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) çürük                                 b- )  ezik
c- )  taze                                   d- )  yumuşak

15. “Alacak” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) para                                   b- )  verecek
c- )  tutar                                 d- )  borç

16. “Bahçemizden gül topladım.” Cümlesinde hangi kelime eş seslidir?
a- ) gül                                    b- )  topladım
c- )  Bahçemizden                   d- )  hiç biri

17.“Fırından beş tane taze ekmek aldım.” Cümlesinde eş sesli kelime hangisidir?
a- ) aldım                                 b- )  ekmek
c- )  beş                                   d- )  fırın

18. Yazın memleketime gitmek, orada saz kursuna katılmak istiyorum.” Cümlesinde eş sesli kelimeler hangileridir?
a- ) yaz-memleket      b- )  gitmek-katılmak
c- )  yaz-saz                d- ) memleket-kurs

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?
a- ) çay                                   b- ) yaprak
c- ) tuz                                   d- ) kavak

20. Niçin kondun a bülbül bahçemdeki asmaya,
      Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya.
   Yukarıdaki şiirde sesteş kelime hangisidir?
a- ) bülbül                              b- ) yarim
c- ) kondun                            d- ) asmaya 

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder