5 Kasım 2014 Çarşamba

yemeğin buğusu 3. sinif Türkçe Dersi etkinliği


Yemeğin buğusu etkinliği 3. sınıf türkçe Dersi çalışma sayfası


Aşağıdaki masalı okuyunuz ve sorularını cevaplayınız.
……………………………
Nasrettin Hoca, Akşehir'de kadılık vazifesini yürütürken karşısına iki adam çıkmış. Birisi öteden beri cimriliği ile tanınmış bir aşçı, diğeri de boynu bükük bir fakir. Aşçı sözü almış:
-Hocam demiş, ben bu adamdan davacıyım. Dükkanın önünde fasulye pişiriyordum. Tencerenin kenarından buğusu çıkıyordu yemeğin. Bu adam elinde somunla geldi. Kopardığı lokmaları yemeğin buğusuna tutup başladı atıştırmaya. Nihayet koca bir ekmeği bitirdi. Ondan fasulye buğusunun parasını istedim, vermedi.
Nasrettin Hoca anlatılanları dikkatlice dinledikten sonra fakire dönüp:
- Doğru mu bunlar? diye sormuş.
- Evet, demiş fakir adam.
- Öyleyse para kesesini çıkar bakalım, demiş Nasrettin Hoca.
Zavallı fakir, kadı efendiye karşı gelememiş. İçinde üç beş akçe bulunan para kesesini Hoca'ya uzatmış. Bu sefer aşçıyı çağırmış yanına, Nasrettin Hoca. Keseyi kulağına yaklaştırarak şıngırdatmaya başlamış. Sonra da:
-Haydi, aldın işte alacağını, demiş. Aşçı:
- Nasıl olur? diye şaşkınlığını belli etmiş. Paramı vermediniz henüz. Hoca cevap vermiş:
- Fazla uzatma, yemeğin buğusunu satan akçenin de sesini alır elbet!

1. Bu masal için aşağıdaki başlıklardan hangisi uygun değildir?
a-) Uyanık Aşçı         b-) Yemeğin Buğusu
c-) Aşçı ile Fakir       d-) Balıkçı

2. Nasrettin Hoca, nerede vazife yapıyormuş?
a-) evde                   b-) Akşehir’de
c-) Aksaray’da       d-) Çorum’da

3. “Nasrettin Hoca Akşehir'de kadılık vazifesini yürütürken karşısına iki adam çıkmış.” Cümlesinde altı çizili kelimenin yerine yazılabilecek en uygun kelime hangisidir?
a-) yaparken            b-) gelirken
c-) çalışırken          d-) alırken

4. Aşçının özelliği neymiş?
a-) cömertmiş            b-) sevecenmiş
c-) cimriymiş             d-) tembelmiş

5. Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulunuz.

Vazife: …………………………………………

Akçe:.………………………………………

Kadı: ………………

Cimri:……………………………

Davacı:……………………………

Aşçı :……………………………

Buğu: ……………………………

Somun: ………………………

Lokma: ……………………

6.“Adam, boynu bükük bir fakirmiş.”Cümlesinde altı çizili sözcük grubunun yerine gelebilecek en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a-) zavallı                 b-) kumarbaz
c-) zengin                 d-) aptal

7. Kadı kimmiş?
……………………………

8. Aşçı, fakir adamdan ne istiyormuş?
…………………………………

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?
a-) bakkal                 b-) market
c-) dükan                  d-) fırın

10. “İçinde üç beş akçe bulunan para kesesini Hoca' ya uzatmış.” Cümlesinde altı çizili sözcük grubunun yerine gelebilecek en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a-) biraz para                  b-) bol miktarda para
c-) oldukça para             d-) çok para

11. Nasrettin Hoca, aşçıya alacağını nasıl vermiş?
……………………………………………

12. “Fakirden kesesini istemiş ve onu aşçının kulağında şıngırdatmış.” Cümlesinde altı çizili kelime hangi sözcüğün yerine kullanılmıştır?
a) fakir                  b) kese
c) aşçı                  d-) kulak

13. “Hoca, bu sefer aşçıyı çağırmış yanına.”Cümlesinde “bu sefer” sözcüğünün yerine kullanılabilecek en uygun kelime hangisidir?
a-) arkadan                b-) bu defa
c-) aniden                  d-) şimdilik

14. “Bu adam elinde somunla geldi.” Cümlesinde altı çizili hecenin yerine kullanılabilecek en uygun kelime hangisidir?
a-) ve                    b-) ile
c-) için                 d-) kadar

15. “Adam ………….. arkadaşlarına çay ısmarladı.”Cümlesinde noktalı yerlere gelebilecek en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a-) kötü                   b-) beyaz
c-) bütün                 d-) herhangi

16. Aşağıdaki sözcükler, sözlükteki gibi sıralandığında hangisi en sonda yer alır?
a-) Burs               b-) Buğu
c-) Bulaşık          d-) Bursa

 indir
indir
17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a-) kamyon                      b-) salça
c-) yedi                           d-) kedi

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder