18 Aralık 2019 Çarşamba

Toplama ve Çikarma işlemi problemleri 3. sinif Matematik Dersi

3. sınıf matematik dersi toplama ve çıkarma işlemi problemleri


1. Nil günde 160 soru, Ali ise Nil’den 60 soru daha fazla çözmektedir. Buna göre ikisi günde toplam kaç soru çözerler?

2. Bir çiçekçideki gül ve lalelerin toplamı 605 tanedir. Bunların 237 tanesi lale ise güllerin sayısı kaçtır?

3. Bir çiftlikte toplam 750 hayvan vardır. Bunlardan 178’i tavuk, 286 sı keçidir. Kalanı ise koyundur. Bu çiftlikte kaç koyun vardır?

4. Annem 49 yaşında ben ise annemden 30 yaş küçüğüm. Benim ve annemin 2 yıl önceki yaşlarımız farkı kaçtır?

5. Bir bahçeye 145 kavak ağacı, 185 çam ağacı dikildi. Bahçeye kaç ağaç daha dikilirse toplam ağaç sayısı 550 olur?

6. Bir trende 305 yolcudan 133’ü kadın, kadınlardan 38 eksik çocuk yolcu vardır. Kalan yolcular ise erkektir. Buna göre trende kaç erkek yolcu vardır?

7. 286 fındığın 65 tanesini yedim. Yediklerimden 15 fazlasını da babama verdim. Geriye kaç fındığım kaldı?

8. 123 sayısının birlikleri ile onlukları yer değişirse bu iki sayının toplamı kaç olur?

9. Babam 699 TL ye bulaşık makinesi aldı. Bulaşık makinesinden 155 TL daha pahalı olan bir de televizyon aldı. Televizyonun fiyatı kaç TL’dir?

10. Ayla her gün bir önceki günden 4 fazla fındık yiyor. İlk gün 7 fındık yiyen Ayla 5 gün sonra kaç fındık yemiş olur?

11.  Bir toplama işleminde topla­nanlardan biri 489, toplam 803 ise diğer toplanan kaçtır?

12. 358   +………….  =  783 toplama işleminde verilmeyen sayı kaçtır?

13. Bayramda bana 62 TL'ye ayak­kabı, 51 TL'ye gömlek aldık. Kar­deşime de 33 TL'ye pantolon, 34 TL'ye kazak aldık. Bayram­da kaç lira harcadık?

14.  Bir çiftlikte 162 tane koyun ve 38 tane de bunların yavruları vardır. Bu çiftlikte kaç tane hayvan vardır?

I-   369       II -   148          III-   123
   + 315             + 426             + 177
        
15. Yukarıdaki işlemlerin sonuçlarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- )  I- II –III           b- ) III-II-I               c- )  III – I -II

16. Sema'nın 150 kuruşu vardı. 450 kuruş da ağabeyi verdi. Sema’nın kaç kuruşu oldu?

17.  Meral’in kütlesi Hamdi'nin kütle­sinden 15 kilogram fazladır. Meral 39 kilogram olduğuna göre ikisinin toplam kütlesi ne kadardır?

18.  Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır?
a- ) 115 + 0 = 0
b- ) 252 + 48 = 300
c- ) 0 + 234 = 234

19. 297 sayısındaki 2 ve 7 rakamlarının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 702       b- )270       c- )207

20. Aralarında 60 fark olan üç doğal sayıdan en küçüğü 140 ise en büyük kaçtır?

21.Üç basamaklı en küçük tek sayı ile, iki basamaklı en bü­yük sayının toplamı kaçtır?

22.257 + 386 işleminin sonucundaki onlar basamağı kaçtır?

23.Oktay, aşağıdaki toplama işleminde hangi hatayı yapmıştır?  274 + 368= 632
a- ) Birler basamağını yanlış toplamıştır.
b- ) Onlar basamağında eldeyi eklememiştir.
c- ) Yüzler basamağında eldeyi eklememiştir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder