24 Nisan 2020 Cuma

çevre 3. sinif Fen Bilimleri Dersi

3. sınıf Fen bilimleri dersi çevre doğal ve yapay çevre konu anlatımı özet çalışması

Çevre
İnsanların ve diğer canlıların yaşadığı, etkileşimde bulundukları ortama çevre denir.

Çevre - Doğal Çevre ve Yapay Çevre olarak ikiye ayrılır.


Doğal Çevre
   İnsanların yapmadığı ve dünyanın oluşundan beri var olan varlıklara doğal varlıklar bulundukları ortama da doğal çevre denir.
"Ormanlar  - Dağlar  - Akarsular - Vadiler - Ovalar          - Çöller - Denizler vb."
                      
                               Yapay Çevre
   İnsanlar tarafından üretilen ya da oluşturulan varlıklara yapay varlıklar, bunların bulunduğu ortamlara da yapay çevre denir.Yapay çevrede her şey insan kaynaklıdır. İnsanlar çevreyi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirirler. Parklar, yollar, bahçeler, yerleşim alanları, köprüler, barajlar, göller vb. gibi alanlar yaparak kullanırlar.

Doğal ve Yapay Çevrenin Farkları

   Doğal ve yapay çevre arasında bazı farklar vardır. Doğal çevre kendiliğinden oluşurken yapay çevre insanlar tarafından oluşturulur. Doğal çevrenin oluşum süreci uzun zaman alırken yapay çevrenin oluşturulma süreci daha kısadır. Doğal çevrede yaşayan canlılar, beslenme gibi ihtiyaçlarını çevreden karşılar. Ya- pay çevre içine yerleştirilen hayvanların ihtiyaçlarının ise insanlar tarafından karşılanması gerekir.
   Örneğin bir balık; doğal yaşam alanı olan akarsudan, göl veya denizden besin ihtiyacını karşılar. Akvaryumdaki bir balığın ise yaşamını devam ettirebilmesi için insanlar tarafından beslenmesi gerekir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder