11 Kasım 2020 Çarşamba

Osmanli Devleti - Sakarya Havzasi ve Marmara Bölgesinde Genişleme

 Sakarya Havzası ve Marmara Bölgesinde Genişleme

2. Sakarya Havzası ve Marmara Bölgesinde Genişleme

Daha 1292 yılından itibaren Osman Bey, Sakarya'nın kuzeyine, Göynük ve Taraklı- Yeniçeri yönünde akınlar yapmaya başlamıştı. Söğüt'ten kuzeye ve batıya doğru yapılan bu akınlar sonucunda 1298 yılında Bilecik, Yerhisar ve İnegöl, 1300 yılında da Yundhisar ve Yenişehir ele geçirilmiştir. Bu tarihte Osmanlılar İzmit'e kadar yaklaşmıştı. Bunda  korkuya kapılan Bizans bir miktar kuvveti İzmit yönüne gönderdi. Başta Bursa tekfuru olmak üzere Orhaneli(Atranos), Kite, Kestel tekfurları da anlaşarak Osmanlılar üzerine yürüdüler. Savaş, Bizanslıların Bafeon (Baphaeon) dedikleri Koyunhisar'da olmuştur. Savaşın kazanılmasından Kite kalesi alınmıştı. Böylece Bursa'nın kuzey yönü dışında üç yanı Osmanlı topraklarıyla çevrilmişti. Kuzey yönünde elde edilen gelişme ile de İzmit, Osmanlı kontrolü altına giriyordu. Bu savaşla Osmanlılar ilk kez Bizans İmparatorluğu kuvvetleriyle karşılaşıyordu.

Koyunhisar Savaşından sonra Bursa'nın yakınlarına iki küçük kale yapılmış ve şehir sıkıştırılmaya başlanmıştır. 1320'den beri askeri seferlerin başına geçmiş olan Orhan Bey, deneyimli komutanları ile Bursa üzerine yürüdü. Önce güneybatıdaki Orhaneli(Atranos)kalesi alınıp yılıkdı. Sonra şehir kuşatıldı. Yardım gelmesinden umudunu kesen Bursa tekfuru şehri Osmanlılara teslim etti(1326). Bu sırada son günlerini yaşayan Osman Gazi öldü ve cenazesi Bursa'da Gümüşlü Kümbet denilen yere gömüldü.

  Bursa'nın fethinden sonra Akçakoca ve Gazi Abdurrahman İstanbul Boğazı'na kadar Kocaeli yarımadasının öenmli bir kısmını almışlar ve Karadenize'e dayanmışlardı. Akçakoca'nın adından dolayı bu bölgeye Kocaeli denmiştir. Osmanlılar bir yandan da İznik'i kuşatmışlardı.  Bizans İmparatoru III. Andronikos hem Türk ilerlemesini durdurmak, hem de kuşatma altında olan İznik'i kurtarmak için ordusuyla hareket etti. 1329 yılında Bizanslıların Pelekanon dedikleri bügünkü Maltepe yakınlarında yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Bizzat İmparatorun komuta ettiği ordunun yenilmiş olaması, şimdiye kadar pek dikkatleri çekmeyen Osmanlıların ön plana çıkmasına yol açtı. Gerek Anadolu Beylikleri, gerekse Bizans'ın bu küçük Türk devletine karşı fazla ilgi göstermemeleri Osmanlıların daha rahat hareket etmelerini sağlamıştı.

1331 yılında İznik de Osmanlı yönetimini kabul etti. Daha kuzeyde bir ticaret limanı olan İzmit, İznik'in fethi sırasında kuşatıldıysa da yine Bizans İmaparatoru III. Andronikos'un yardıma gelmesiyle kuşatma kaldırıldı. Kocaeli yarımadasının fethini tamamlayacak olan bu şehir ancak 1337 yılında ele geçirilebildi. Şehrin ve çevresinin yönetimi Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'ya verildi. Artık Kocaeli yarımadası tümüyle Osmanlıların kontrolündeydi ve çok büyük bir kısmı Osmanlı yönetimine geçmişti. Osmanlılar, Bizans yönünde bu başarılı ilerleme yanında güçlü bir devlet durumuna da gelmişlerdi. Bundan sonra denizlerde aynı başarıyı gösterebilmek için Anadolu'da da bazı faaliyetlerde bulunmaları gerekiyordu. Çünkü komşuları olan Aydınoğulları ve Karesioğulları denizcilikte büyük başarı gösteren iki güçlü devletti.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder