7 Kasım 2022 Pazartesi

0 1 5 10 25 50 ve 100 ile kisa yoldan capma islemleri

 0, 1, 5, 10, 25, 50, 100 ile kısa yoldan çarpma işlemleri konu anlatım örnek işlemler

Hatırlayalım:

0 ile çarpma işlemi
Çarpma işleminde 0 (sıfır) yutan elemandır. Bir doğal sayının 0 ile çarpımı sıfırdır.
Örnek:
7 x 00                16 x 00                       168 x 0 = 0

Hatırlayalım:

1 ile çarpma işlemi
1 (bir) - çarpma işleminde 1etkisiz elemandır. Bir doğal sayının 1 ile çarpımı doğal sayının kendisine eşittir. 
Örnek:
5 x 1 = 5                17 x 1 = 17                   137 x 1 = 137

5 ile çarpma işlemi
👉Bir doğal sayıyı kısa yoldan 5 ile çarparken, bu doğal sayıyı 10 ile çarpar, bulduğumuz çarpımı 2'ye bölebiliriz.

Çarpma işlemlerini inceleyelim.
33 x 5 = 155                 42 x 5 = 210
Şimdi de yukarıdaki işlemlerin sonucunu kısa yoldan bulalım.
33 x 10 = 330  --> 330 : 2 = 155 olur
42 x 10 =420 -->  420 : 2 =210 olur

👉Diğer bir yol ise eğer doğal sayı çift ise bu doğal sayıyı önce 2'ye bölüp, bulduğumuz bölümü 10 ile çarparak da aynı sonucu elde ederiz.

Çarpma işlemlerini inceleyelim.
36 x 5 = 180                48 x 5 = 240
Şimdi de yukarıdaki işlemlerin sonucunu kısa yoldan bulalım.
36 : 2 = 18  --> 18 : 10 = 180 olur
48 : 2 = 24 -->  24 : 10 =240 olur

10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 ile kısa yoldan çarpma işlemi

Kısa yoldan çarpma işlemi yaparken çarpanların sağındaki sıfırlar yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Çarpımın sağına, çarpanların sağıdaki 0'ların toplam sayısı kadar 0 yazılır.
0 ile Kisa yoldan carpma islemleri


10 ile kısa yoldan çarpma işlemi
10 ile çarpmak için doğal sayının sonuna bir sıfır eklenir.

Örnek:
2 x 10   = 20           35 x 10   =  350                 456 x 10  = 4 560

25 ile kısa yoldan çarpma işlemi

👉4'ün katı olan bir doğal sayıyı kısa yoldan 25 ile çarparken bu doğal sayıyı 4'e böler, bulduğumuz bölümü 100 ile çarparız.Şimdi de yukarıdaki işlemlerin sonucunu kısa yoldan bulalım.
32 : 4 = 8 --> 8 x 100 = 800 ve 32 x 25 =800 olur
60 : 4 = 15 --> 15 x 100 = 1 500 ve 60 x 25 =1500 olur

👉 25 ile kısa yoldan çarpma işlemi yaparken, çarpma yapılan sayı 4'ün katı olan bir doğal sayı değilse bu sayıyı önce 100 ile çarpar, çarpımı 4'e böleriz.


Şimdi de yukarıdaki işlemlerin sonucunu kısa yoldan bulalım.
35 x 100 = 3 500 --> 3 500 : 4 = 875 ve 35 x 25 =875 olur
73 x 100 = 7 300 --> 7 300 : 4 = 1 825 ve 73 x 25 =1 825 olur

50 ile kısa yoldan çarpma işlemi
Bir doğal sayıyı kısa yoldan 50 ile çarparken bu doğal sayıyı 100 ile çarpar, bulduğumuz çarpımı 2'ye böleriz.
Şimdi de yukarıdaki işlemlerin sonucunu kısa yoldan bulalım.
17 x 100 = 1 700 --> 1 700 : 2 = 850
56 x 100 = 5 600 --> 5 600 : 2 = 2 800 
77 x 100 = 7 700 --> 7 700 : 2 = 3 850 

100 ile kısa yoldan çarpma işlemi
100 ile çarpmak için doğal sayının sonuna iki sıfır eklenir.

Örnek:
2 x 100 = 200         35 x 100 = 3 500               456 x 100 = 45 600

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder