22 Aralık 2011 Perşembe

4. Sınıf Matematik Dersi En Yakın Onluğa Yuvarlama Ardışık Sayıları Kısa Yoldan Toplama


4. Sınıf Matematik Dersi Toplama Problemleri, Çıkarma Problemleri, Bölme Problemleri, Çarpma Problemleri, En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama, Küçüklük Büyüklük İlişkisi, Ardışık Sayıları Kısa Yoldan Toplama, Doğal Sayıları Sıralama, Eksileni Bulma, Çift Sayılar, En Yakın Onluğa Yuvarlama İşlemleri

Problemler Karışık
1. Koray markete giderek litresi 2 TL olan meyve sularından 3 tane ve 200ml si 45 Kr olan sütlerden 4 tane satın aldı. Koray’ın ödemesi gereken para miktarını bulunuz

2. Hastalanan Ayşe’yi annesi doktora götürdü. Doktor Ayşe’ye 150 ml lik öksürük şurubu yazdı. Ayşe’ye şuruptan sabah, öğle ve akşam 5’er ml içmesini söyledi. Şurup kaç günde biter?

3. Aşağıdaki işlemlerini yapınız.
      1259                             3912                  
   + 4121                            +3668    

     9154                            6675       
 -   7859                       -   3784  

    729                                             215               
×   819                                         × 572              
                       

4. Aşağıdaki ardışık doğal sayıları toplayınız?
P19+20+21+22=

P 28+29+30+31+32=……..

P 20+22+24+26+28=

5. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
7x1000 =                             24x800 =                                

124x10 =                             365x100 =                        

233x80 =                             5x6000=

6. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.

48x25 =

38x5 =
122x50 =

7. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sayıları bulunuz.
P 7 x (13 x 9) = (7 x 13) x o     
                          
P  o x (18 x 6) = (18 x 18) x 6

8. “21 – 23 – 26 – 28 – 31 –  o” örüntüsünde noktalı yere gelmesi gereken sayı kaçtır?

9. 50 449, 54 044, 54 050, 50 494, 54 049 doğal sayılarının büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.

10. Bir çiftlikte 3200 tane inek, 6535 tane de tavuk vardır. Bu hayvanlardan 2891 tanesi hastalanıp ölmüştür. Buna göre sağ kalan hayvanların sayısı kaçtır?

11. Bir köşkün 7 odası, her odanın 4 penceresi ve her pencerenin 4 camı vardır. Tüm köşkte kaç tane cam bulunmaktadır?

12.  Bir gömlek 25 lira ve bir ayakkabı35 liradır. 3 gömlek ve 2 ayakkabı aldım. Satıcıya 200 lira verdim. Geriye kaç lira alırım?

13. 840 sayfalık bir kitabı her gün bir önceki güne göre 25 sayfa fazla okuyarak bitirmek isteyen bir öğrenci pazartesi 125 sayfa okumuştur. Buna göre öğrenci Cuma günü kaç sayfa okursa kitabı bitirmiş olur?

14. Bir üzüm yetiştiricisi 4 850 kg üzüm toplamıştır. Topladığı üzümlerin 1 240 kg’ını ilk gün, 1450 kg’ını ikinci gün satmıştır. Buna göre geriye kaç kg üzüm kalmıştır?

15. Elif günde 26 sayfa okuyarak 5 günde kitabın yarısını bitirdiğine göre okuduğu kitap kaç sayfadır?

16. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.
Sayı
En yakın onluk
21

45

64

8817. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.
Sayı
En yakın yüzlük
712

692

530

88818. Aşağıda verilen çarpma işleminin sonucunu tahmin edin. İşlem yaparak kontrol ediniz.
    72                            25                                             
×  89                            ×42


19. Kutucuklara gelmesi gereken sayıları yazınız.
  64         581       563        79    268
+247      +28     + 48      +188  + 39
  206        510        909          270     524


 2633          3986          3078          1783          2817
+1897         +1698         +1954        +1385        +6341
         

20. Eşitliğin sağlanabilmesi için kutucuklara uygun sayıları yazınız.
5 + o = 8 + 5
12 +27 = o + 12
(7 + 3) + o = 7 + (3 + 5)
(15 + 3) + 17 = 15 + (3 + o)
(4 + o) + 1 = 4 + (7 + 1)

21. 4 + o = 8    olduğuna göre,  ∆ yerine gelebilecek
     o + 12 = P    doğal sayı kaçtır?
     P + ∆  = 27       

22. 3 ardışık sayının toplamı 300 ise bu sayılar kaçtır?

24. İkişer ardışık üç sayının toplamı 84 ise, küçük sayı kaçtır?

25. 23’ten 52’ye kadar olan doğal sayıların toplamını kısa yoldan bulunuz.

26. 68’den 75’e kadar olan doğal sayıların toplamı kaçtır? ( 68 ve 75 dahil)

27. Serpil 3 yaşındadır. Gül, Serpil’den 5 yaş büyüktür. Babalarının yaşı çocukların yaşları toplamından 23 yaş fazladır. Babalarının yaşı kaçtır?

28. Bir kümeste 3 horoz, 17 tavuk ve horozlarla tavukların toplam sayısının 14 fazlası kadar hindi vardır. Kümeste toplam kaç hayvan vardır?

29. Toplamları zihinden bularak tabloyu tamamlayınız

        +
352
10

100

200

300

500

700

900


2 000

3 000

5 000


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder