22 Aralık 2011 Perşembe

4. Sınıf Türkçe Dersi Cümlede Anlam Etkinliği


4. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, Ödev, Eş Anlam, Zıt Anlam, Paragraf Soruları, Zamir, Sıfat, Öznel Nesnel Yargı, Mecaz Anlam - Gerçek  Anlam, Eş Sesli Kelimeler, Sıfat, Cümle  Kurma, Ana Duygu,Ana Fikir, Konu, Noktalama, İmla, 5N1K, Atasözü, Deyim, Özdeyiş, Anlam Bozukluğu, Devrik Cümle, Cümlede Anlam, 

Cümlede Anlam Etkinliği
1. “Tatlı” sözcüğü, hangi tümcede “Kahve çok tatlı olmuş.” tümcesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Arkadaşın tatlı bir çocukmuş.
b- ) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
c- ) Bu tatlı şeftaliden yemelisin.
d- ) Ona tatlı sözler söylemelisin.

2. “Yarın bakarsın eve bakmaya gelirler.” Altı çizili sözcüğün bu tümceye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a- ) Henüz bu konuda bir gelişme yok.
b- ) Bazen beni arar, yeğenini sorardı.
c- ) Mutlaka beni ara, haber verirdi.
d- ) Yanına belki kitap da almıştır.

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin bir başka gerçek anlamı yoktur? 
a- ) Bu yaz bize gelecekler.
b- ) Gemi sol tarafa yattı.
c- ) Hemen şu odunları kır.
d- ) Manavdan biraz dut almış.

4. “Oyun iki perdeden oluşuyor.” tümcesindeki “perde” sözcüğü tiyatroyla ilgili bir anlamı karşılamaktadır. Tiyatroya ait bir terimdir.
Aşağıdaki tümcelerden hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır?   
a- ) Bugün derste üçgenleri işledik.
b- ) Kayığı bir babaya bağladılar.
c- ) Bu film tam üç saatlikmiş.
d- ) Ablası nota da biliyormuş.

5. “Çevremiz çöp yığınlarıyla dolu ama sorumluların kılı bile kıpırdamıyor.” tümcesinde altı çizili
sözün tümceye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a- ) Öğrencilerden bazıları boşa güreşiyor.
b- ) Son günlerde benden yüz çevirdi.
c- ) Kimse bu çocuklarla başa çıkamıyor.
d- ) Bu olanlar onun umurunda bile değildi.

6. * İnsan herkesi kendisi gibi zanneder; ama aldanır.
* Sakatlandıktan sonra sazıyla aldanır, gün geçirirdi.
* Onun söylediklerine aldanmasaydım böyle olmazdı.
* Aldanmıyorsam bunu daha önce de yaptınız.
Aşağıdakilerden hangisi “aldanmak” sözcüğünün yukarıdaki kazandığı anlamlardan biri değildir?
a- ) avunmak                   b- ) yanılmak                   
c- ) hatırlamak               d- ) kanmak

7. “Bu ilaç dedemin ağrılarına birebir geldi.” Tümcesinde altı çizili sözcüğün tümceye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a- ) Kapı birdenbire açıldı.
b- ) Güvercinler birer ikişer havalanıyor.
c- ) Biricik kızını yatılı okula gönderdi.
d- ) Tuttuğum yol başarı için çok uygun.

8. “Yüreğindeki acı bir türlü dinmek bilmiyordu.” tümcesinde altı çizili sözcüğün tümceye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? 
a- ) Bu problemi hiçbir biçimde çözemedim.
b- ) Aradığın kitap hiçbir yerde yok.
c- ) Hiçbir gün yüzü gülmedi.
d- ) Adamın hiçbir sözüne inanmadım.

9. *Siz durakta bekleyin, otobüs gelir.
* Biraz daha bekleyin, yağmur diner.
* Kardeşimden böyle şeyler beklemezdim.
* Öğretmen tam beklediğim gibi.
   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümcelerde geçen “beklemek” sözcüklerinden tümceye kattığı anlamlardan biri değildir?
a- ) düşünmek               b- ) Ummak
c- ) korumak                d- ) durmak

10. Hangi tümcede karşılaştırma yapılmamıştır?
a- ) Ahmet de babam gibi çok çalışkandır.
b- ) İşini bugün daha çabuk bitirdi.
c- ) Ne yapacağına karar verememişti.
d- ) Çocuklar çiçekler gibi narindir.

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde uyarı, öğüt söz konusu değildir?
a- ) Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.
b- ) Sigara içmek sağlığa zararlıdır.
c- ) Trafik kurallarına uymak bizi tehlikelerden korur.
d- ) Onunla görüşmemiz iyi oldu.

12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir?
a- ) O çocuk bir harikadır.
b- ) Çok tuhaf bir filmdi.
c- ) Ablam benden daha uzundur.
d- ) Bu gömlek sana yakışıyor.

13. “Dergilerim kitaplarımdan daha renkli.” tümcesinde iki varlık (dergi ve kitap) ortak bir özellikte karşılaştırılmıştır. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde aynı anlam ilişkisi söz konusudur?
a- ) Hemen Antalya’ya gitmek istedi.
b- ) Durakta saatlerce seni bekledik.
c- ) Ödevlerine hepimizden çok özenirdi.
d- ) Davranışlarını hiç beğenmiyorum.

14.  “Körle yatan şaşı kalkar.” Atasözüne anlamca en yakın atasözü hangisidir?
a- ) Emeksiz yemek olmaz.
b- ) Bal bal demekle ağız ballanmaz.
c- ) Kurt dumanlı havayı sever.
d- ) Üzüm üzüme baka baka kararır.

15. Kafa var
       Görmemiş burnunun ucunu
       Kafa var
       Yük olmuş kendi ayaklarına
       Kafa var
       Aya ulaşmış, gözü güneşte.
Bu dizelerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a- ) Bütün insanlar birbirine benzer.
b- ) Kimi insanlar gelişmelerden habersiz yaşar.
c- ) Bazı insanlar için düşünmek boş iştir.
d- ) Bilimsel gelişmeler aklını kullanan insanların ürünüdür.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?
a- ) Annem geldi mi gelmedi mi bilmiyorum     
b- ) Almanya’ya siz mi gittiniz
c- ) Bir yere gidilecek mi uçağa binilmeli        
d- ) Güneş doğdu mu ağaçların tepesi ışıldar

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha” kelimesi yerine “henüz” kelimesi getirilebilir?
a- ) Öğrenciler daha sınavdan çıkmadı.
b- ) Bu ürünü daha ucuza alamazsın.
c- ) Biraz daha indirim yapamaz mısın?
d- ) Sana daha başka kitaplarda alabilirim.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?
a- ) Nelerle karşılaştığını bir bir anlattı.       
b- ) Büyüdüğümde üniversiteye gideceğim.
c- ) Onu son gördüğümde çok şişmanlamıştı.    
d- ) Onun bağırmasıyla hepimiz dışarı çıktık.

19. “Başbakanla konuşmak için can atıyordum.” Cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir
a- ) çok korkmak        b- ) çok düşünmek       
c- ) çok istemek        d- ) çok mutlu olmak


20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
a- ) Yeni kravatı da elbisesine uymuştu.    
b- ) Bu kamyon yıllardır onun ekmek teknesiydi.
c- ) Kitap elimde uyuyakalmışım.               
d- ) Bu yol yıllardır toz toprak ile kaplıydı.

21. “Esra ve Melike bugün okula gelmeyecekler mi?” cümlesindeki “ve” yerine aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde cümle anlamını korur?
a- ) ya da            b- ) yahut
c- ) veya             d- ) ile 

22. “Güzel, yağmur yağıyor.” Cümlesinde hangi kelimenin yerine “eyvah” kelimesi getirilirse ünlem cümlesi olur?
a- ) güzel                         b- ) yağmur
c- ) yağmur yağıyor          d- ) yağıyor

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
a- ) Öğretmenimiz hastalanmış.
b- ) Bugün bomba gibiyim.
c- ) Arkadaşım çok sevimlidir.
d- ) Kardeşimin dişi çıktı.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” anlamı vardır?
a- ) Dinlenmek üzere odasına çekildi.
b- ) Şimdi biraz çay içelim.
c- ) Eskisine göre durumumuz şimdi daha iyi.
d- ) Yağmur yağdığı için içeri girdik.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Soğuktan ellerim dondu.
b- ) Koşmaktan çok yoruldum.
c- ) Uykum gelince yattım.
d- ) Bugün erken kalktım.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acıma anlamı vardır?
a- ) Minik kuş pencerenin önünde ötüyor.
b- ) Yavrucağız, mahzun mahzun annesini arıyor.
c- ) Sana, bir daha böyle yapma, demedim mi?
d- ) Elindeki yaralar bir türlü iyileşmedi gitti.

27. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin gerçekleşme zamanı farklıdır?
a- ) Eli ayağına dolaştı.
indir
b- ) Etekleri zil çalıyor.
c- ) Eline yüzüne bulaştırdı.
d- ) Eski defterleri kapattı.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme